Javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju povodom realizacije kartičnog plaćanja putem mobilne aplikacije računa za električnu energiju JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo