Javni poziv za prijedloge u okviru Grant šeme za prekogranične regione: Drina-Tara, Drina-Sava i Krš - razvoj tradicionalnih proizvoda i ruralnog turizma