Nabavka i isporuka madraca-pasivni antidekubitalni

Datum objave: 28.07.2017. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.07.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

835-1-1-121-3-50/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba Jedinko Katava
Adresa Bakovići bb
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava i isporuka madraca


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava i isporuka madraca-pasivni antidekubitalni

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39143112-4 Madraci


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

17 komada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići, Bakovići bb, 71 270 Fojnica, skladište u krugu Zavoda.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vodootpornost navlake 5,00 %
2 Antifungi navlake (protiv gljivica) 10,00 %
3 Vatrootpornost navlake 10,00 %
4 Paropropusnost navlake 15,00 %
5 Cijena 60,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

19.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.8.2017. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2017. 09:00:00
Adresa i mjesto Zgrada uprave, u krugu Zavoda

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Izravan kontakt na broj: 030/803-093, kontakt osoba Jedinko Katava

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
835-1-1-121-3-50/17
PODIJELI: