Nabavka loživog ulja za 2017/2018.godinu

Datum objave: 11.07.2017. 15:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1237-7-1-10-3-3/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK, BIHAĆ
IDB/JIB 4263220900008
Kontakt osoba Abid Hadžić
Adresa Branislava Đurđeva br.1
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-737
Faks (037) 229-756
Elektronska pošta nabavke@usk-szz.ba
Internet adresa www.usk-szz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka loživog ulja za 2017/2018 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka loživog ulja za 2017/2018 godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać ulica Alije Đerzeleza broj 1.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

ne

III 4. Ograničenja za učešće

ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

nema

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Branislava Đurđeva broj 1 77000 Bihać Bosna i Hercegovina

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Mogu se dobiti svaki radnim danom od 09,00 do 14,00 sati na broj telefona 037 229-737 Kontakt osoba Ramić Lalita i Abid
Hadžić e mail nabavke@usk-szz.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Abid Hadžić
Adresa Branislava Đurđeva br.1
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-737
Faks (037) 229-756
Elektronska pošta nabavke@usk-szz.ba
Internet adresa www.usk-szz.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Abid Hadžić
Adresa Branislava Đurđeva br.1
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-737
Faks (037) 229-756
Elektronska pošta nabavke@usk-szz.ba
Internet adresa www.usk-szz.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1237-7-1-10-3-3/17
PODIJELI: