Nabavka usluga popravke osobnih i teretnih vozila

Datum objave: 10.02.2021. 12:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

199-1-2-41-3-7/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA
IDB/JIB 4227247540007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alma Ostojić
Adresa Don Ilije Tomasa 12
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 806-124
Faks (036) 806-547
Elektronička pošta info@jkpcapljina.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Čapljina

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravka vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava usluge – Popravke vozila.
Usluga je podjeljena u dva lota:

LOT 1: Popravke osobnih vozila
LOT 2: Popravke teretnih vozila


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112100-4 Usluge popravaka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje računa u roku od 30 dana

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da,dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da,dato u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za one ponuditelje koji iskažu interes za davanje ponude tenderska dokumentacija se može preuzeti na način definiran u
članku 55.(1) točka d) ZJN zaključno sa 20.2.2021.godine.Ponude ponuditelja koji preuzmu TD sa portala javnih nabava od
dana 21.2. 2021.godine neće biti razmatrane u daljnjem tijeku postupka,tj. biti ce odbačene sukladno ovoj točki TD.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Popravke osobnih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravke 6 osobnih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
6 osobnih vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionički prostor izabranog ponuđača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Za one ponuditelje koji iskažu interes za davanje ponude tenderska dokumentacija se može preuzeti na način definiran u
članku 55.(1) točka d) ZJN zaključno sa 20.2.2021.godine.Ponude ponuditelja koji preuzmu TD sa portala javnih nabava od
dana 21.2. 2021.godine neće biti razmatrane u daljnjem tijeku postupka,tj. biti ce odbačene sukladno ovoj točki TD.
Datum otvaranja ponuda :9.3.2021.LOT 1-11,30 ;LOT 2-12,00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Popravke teretnih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravke 8 teretnih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8 teretnih vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionički prostor izabranog ponuđača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Za one ponuditelje koji iskažu interes za davanje ponude tenderska dokumentacija se može preuzeti na način definiran u
članku 55.(1) točka d) ZJN zaključno sa 20.2.2021.godine.Ponude ponuditelja koji preuzmu TD sa portala javnih nabava od
dana 21.2. 2021.godine neće biti razmatrane u daljnjem tijeku postupka,tj. biti ce odbačene sukladno ovoj točki TD.
Datum otvaranja ponuda:9.3.2021.LOT 1-11,30 ;LOT 2-12,00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
199-1-2-41-3-7/21
PODIJELI: