(najava tendera za 2017.godinu) Nabavka transformatora, autobusa, namirnica, usluga selektivnosti elektroničkih zaštita, ugradnje visokonaponskih izolatora, tehničkog unapređenja DNS-a, izrade dokumentacije vezane za procjenu uticaja na životnu sredinu, pribavljanja dokumentacije za izgradnju nove upravne zgrade, elektro usluga, ćišćenja plutajućeg otpada, reprezentacije, interneta, reklame i propagande, izvođenja radova na rekonstrukciji pumpne stanice, dalekovoda Jajce 2, sanaciji postrojenja 35kV, sanaciji pristupnog puta, zaštiti svih usjeka pristupnih puteva prema HE Bočac

Datum objave: 18.07.2017. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: