Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na izvedbi AB gravitacijskog potpornog zida za zaštitu od klizišta, lokalitet Grič, Makljenovac, Općina Usora

Datum objave: 01.08.2017. 11:56 / Izvor: Akta.ba, Broj 6, 05.05.2017.

OPŠTINA USORA

 

Na temelju članka 18., stav 1. i članka 90. a u svezi sa člankom 87. stavak 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članaka 41. i 108. Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik Općine Usora'', broj 02/08) u predmetu nabave „Izvedba AB gravitacijskog potpornog zida za zaštitu od klizišta, lokalitet Grič, Makljenovac, Općinski načelnik

 

d o n o s i : O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke

 

1. Odobrava se pokretanje postupka dodojele ugovora o javnoj nabavi „Izvedba AB gravitacijskog potpornog zida za zaštitu od klizišta, lokalitet Grič, Makljenovac Općina Usora.

2. Procijenjena vrijednost nabave iz točke 1. ove Odluke iznosi 1.750,00 KM bez uračunatog PDV-a.

3. Javna nabava iz tačke

1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Općine Usora za 2017. godinu.

 4. Postupak javne nabave iz točke 1. ove Odluke će se provesti putem izravnog sporazuma sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će se ''kriterij najniže cijene“.

6. Za provođenje postupka javne nabave zadužuje se Odjel Civilne zaštite.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:02-44-04/17 

 Dana, 12. 04. 2017. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: