Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Teslić

Datum objave: 11.02.2021. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE BANJALUКA

PODRUČNA JEDINICA TESLIĆ

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I

UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 110/16 i 62/18) u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

КOMISIJE ZA IZLAGANJE NA UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

Imenovane rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Banja Luka broj 21.04/951-1548-2-3/18 od 21.05.2020. godine, rješenjem broj:21.04/951-1548-3/18 od 26.11.2019. godine i rješenjem broj: 21.04/951-1548-2-4/18 od 04.02.2021. godine,

 

O G L A S

O PRODUŽENJU POSTUPКA IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAКA

O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI

TESLIĆ ZA КATASTARSКU OPŠTINU TESLIĆ GRAD U POGLEDU LOКACIJE

IZLAGANJA

 

Postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao i posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Teslić Grad, produžava se od 30.11.2020. godine do 30.04.2021. godine.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koja su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 u prostorijama Кomisije koje se nalazi Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područne jedinica Teslić u Tesliću u ul. Aleksandra Rajkovića 20A.

Od dana početka osnivanja katastarske opštine provode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

 

 

Broj: 21.46/052-23/21

U Tesliću, dana 04.02.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: