(poništenje aukcije) Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6696 (novi premjer) što odgovara k.č.br.284/2 (stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO Centar 5, ulica Cara Dušana u Doboju

Datum objave: 27.01.2020. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

103-1-3-151-4-24/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Nada Katanić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6696 (novi premjer) što odgovara k.č.br.284/2
(stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO "Centar 5", ulica Cara Dušana u Doboju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6696 (novi premjer) što odgovara k.č.br.284/2
(stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO "Centar 5", ulica Cara Dušana u Doboju
LOT 1:Radovi na vodovodu i kanalizaciji
LOT 2: Radovi na vrelovodu, toplovodu i toplotnoj podstanici
LOT 3: Elektro radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32255,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, ulica Cara Dušana

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.1.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-3-151-4-24/20
PODIJELI: