(poništenje aukcije) Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine

Datum objave: 30.01.2020. 10:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

236-1-1-12-4-14/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''PANNONICA'' DOO TUZLA
IDB/JIB 4209598600008
Kontakt osoba Majid Porobić
Adresa Šetalište Slana banja b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 246-711
Faks (035) 246-710
Elektronska pošta panonica@bih.net.ba
Internet adresa www.panonika.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15110000-2 Meso
  15130000-8 Mesni proizvodi
  15131600-1 Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa
  15131500-0 Proizvodi od mesa peradi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

adresa Ugovornog organa, JKP Pannonica doo Tuzla, Šetalište Slana banja bb Tuzla

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.1.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda


1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59841,52

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59841,52

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
236-1-1-12-4-14/20
PODIJELI: