(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnjai sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica

Datum objave:20.12.2019. 15:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

707-1-3-170-4-63/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200347000004
Kontakt osoba Tea Teskeredžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212223-5 Građevinski radovi na objektima za zimske sportove
Dodatni predmet(i) 45343230-4 Radovi instaliranja sistema za prskanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.000.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OJ Ski centra Bjelašnica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak javne nabavke pokrenut je putem Otvorenog postupka javne nabavke. Obavještenje o nabavci broj: 707-1-3-170-
3-34/19 objavljeno je dana 19.08.2019. godine. Dana 04.11.2019. godine jedan od potencijalnih ponuđača je podnio Žalbu
na Rješenje 2963/19 od 30.10.2019.godine pri čemu je ugovorni organ proslijedio kompletan predmet kao i Žalbu ponuđača
na dalje postupanje Uredu za razmatranje Žalbi BiH. Ured za razmatranje Žalbi BiH je donio Zaključak broj : JN2-01-07-1-
2807-5/19 od 11.12.2019. godine gdje se odbacuje Žalba ponuđača na Rješenje 2963/19 od 30.10.2019.godine kao
neuredna.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.12.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
707-1-3-170-4-63/19
PODIJELI: