Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.07.2022. 09:14

(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Općine Neum

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2022.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

841-1-3-34-4-31/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA NEUM
IDB/JIB 4227086860006
Kontakt osoba IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-214
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta nacelnik@neum.ba
Internet adresa www.neum.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Neum

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Općine Neum

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Općine Neum

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213150-9 Građevinski radovi na uredskim zgradama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Neum, ulica Kralja Tomislava 1

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 365 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Jamstveni rok 20,00 %
2 Rok izvođenja 30,00 %
3 Cijena 50,00 %

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Predmetni postupka javne nabave je poništen iz razloga što je od ukupno pet zaprimljenih ponuda samo jedna ponuda
prihvatljiva, međutim ova ponuda je odbačena jer je cijena ove jedine prihvatljive ponude znatno viša, čak oko 44,46% od
osiguranih sredstava u Proračunu Općine Neum za 2022.godinu, odnosno cijena prihvatljive ponude iznosi 3.210.259,80 KM
bez PDV-a, a osigurana sredstva za ovu namjenu u Proračunu Općine iznose 2.222.222,00 KM bez PDV-a, što je razlika
988.037,80 KM bez PDV-a.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

01.07.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: