Poziv na likvidacijski postupak nad pravnom osobom Društvo BELLINA d.o.o. Mostar

Datum objave: 04.03.2021. 15:41 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom: Društvo "BELLINA" d. o.o. Mostar, Blajburških žrtava broj 33D, 88000 Mostar, koga zastupa direkt or i zakonski zastupnik Marko Puljić iz Mostara, Blajburških žrtava 33 D, a svi zastupani po punomoćniku Nikica Vučina, odvjetniku iz Mostara, Kneza Višeslava br. 49, Mostar, vanraspravno dana 23.02.2021. godine donio je sljedeće:

 

RJEŠENJE


I. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Društvo "BELLINA" d.o.o. Mostar, na adresi Blajburških žrtava broj 33D, 88000 Mostar.
II. Za likvidatora se imenuje Aničić Slavica dipl. oec, iz Mostara, ulica dr. Ante Starčevića broj 68 E1 8800 Mostar.
III. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obveza pravne osobe.
IV. Pozivaju se svi vjerovnici da u roku od30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovome sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od vjerovnika likvidacijski postupak će se zaključiti.
V. Zakazuje se ispitno i izvještajno ročište za dan četvrtak, 22.04.2021. godine s početkom u 14,00 sati u sudnici 44/I kat, Općinskog suda u Mostaru, Maršala Tita broj 94, Mostar, na koje se pozivaju predlagatelj, likvidator i svi vjerovnici koji prijave tražbinu.
VI. Ovo rješenje će se dostaviti Registru društava ovog suda na Matični registarski broj subjekta upisa MBS 58-01-0461-18, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.
VII. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
VIII. Troškovi likvidacijskog postupkapadaju na teret predlagatelja.

 

 

Broj 58 0 L 231001 21 L
23. februara 2021. godine
Mostar
(03-3-689/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: