(pregovarački postupak) Nabavka usluga čišćenja javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina

Datum objave: 03.03.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 01.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

 

Datum: 24.02.2021. godine

Broj: 01/1-404-33/21

 

PREDMET:

Informacija o provođenju pregovaračkog postpka bez objave obavještenja o nabavci

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Opština Čelinac objavlјuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja sa preduzećem „Čistoća i zelenilo" a.d. Čelinac za pružanje usluga „čišćenje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina".

 

Tenderska dokumentacija se nalazi u Opšini Čelinac, Prvog krajiškog proleterskog batalјona 50, Čelinac, soba 45 - II sprat.

 

http://www.opstina-celinac.com/opstinska-uprava-cir/izdvojeno-cir/javne-nabavke-cir/2500-informacija-o-provodjenju-pregovarackog-postupka-bez-objave-obavjestenja-o-nabavci-ciscenje-javnih-saobracajnih-povrsina-odvodjenje-atmosferskih-voda-i-drugih-padavina-sa-javnih-povrsina-lat.html

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: