(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja poslovnog softvera ImeIBis i konsultantskih usluga

Datum objave: 26.02.2021. 08:01 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14) objavljuje se

 

INFORMACIJA

o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 

Zavod zdravstvenog osiguranja, kao Ugovorni organ u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj:39/14), provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 28. Zakona.

 

Predmet nabavke su usluge održavanja poslovnog softvera ImeIBis i konsultantske usluge.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja se provodi sa ponuđačem IMEL d.o.o. Lukavac.

Osnov za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja postupka je ispunjen u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona.

 

U skladu sa navedenim, poziv za učešće biće dostavljen samo ponuđaču IMEL D.O.O. Lukavac.

 

Uvid u predmetnu Tendersku dokumentaciju može se izvršiti na Pisarnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na adresi Franjevačka 36, Tuzla, svakim radnim danom počev od 23.02.2021. godine do 25.02.2021. godine, u vremenskom periodu od 8:00 do 14:00 sati.

 

Kontak osoba: Emir Suljić, dipl. ecc Broj telefona: 035/300-623

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: