Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 08:48

Prodaja zemljišta i poslovno proizvodnog objekta sa mašinama i opremom za obradu i proizvodnji ALU i PVC stolarije, KO SP_GRAČANICA

Izvor: Dnevni Avaz, 15.06.2022.

Proizvodno, prometno i uslužno društvo “SELECTA“ d.o.o. Zenica

U STEČAJU Vrandučka bb Zenica

 

Br: 43 0 St 186543 20

St Zenica,13, 06. 2022.godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku( SI.novine FBiH br.29/03,32/04,47/06 i 51/18 ),odredaba članova 67-113 Zakona o izvršnom postupku, Odluke skupštine povjerilaca od 23.06.2021 godine i Odluke Odbora, povjerilaca od 03.02; 12.04. i 03.06. 2022. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

DRUGO JAVNO NADMETANJE

za prodaju imovine, nekretnina i opreme-mašina u vlasništvu stečajnog dužnika „SELECTA” d.o.o.Zenica za dan 15.07. 2022. godine u 13,00 sati

 

A. PREDMET PRODAJE

KRATAK OPIS PREDMETA PRODAJE   

1. zemljište i poslovno proizvodni objekat sa mašinama i opremom za obradu i proizvodnji ALU i PVC stolarije, od toga:

a) zemljište , k.č. broj 80/1, KO SP_ GRAČANICA, površina od 5.110 m2 i poslovno poslovni objekat izgrađen na istoj parceli, u osnovi površine od 1.817m2   

CIJENA: 1.820.700,00 KM

b) oprema i specijalne mašine za obradu i proizvodnju ALU i PVC stolarije, 17 komada

CIJENA: 135.631,80 KM         

PROCIJENJENA VRIJEDNOST. 1.956.331,80 KM

            

B. CIJENA I NAČIN PRODAJE

1. Navedene stvari se prodaju sukladno Odluci Odbora povjerilaca i na drugoj prodaji se ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.        

2. Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.       

 

C. USLOVI, VRIJEME I NAČIN PRODAJE

1. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave u zatvorenoj koverti: prijavu sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, nazivom , adresom i identifikacionim dokumentima te dokaz o uplaćenom osiguranju.

Uplaćeno osiguranje mora biti registrovano na izvodu transakcijskog računu stečajnog dužnika na dan održavanja nadmetanja. Osiguranje iznosi 10.000,00 KM i uplaćuje se na transakcijski račun stečajnog dužnika br. 1995130000767667 uz obavezni poziv na br. 43 0 St 186543 20St

2. Najvega ponuđena cijena iz zatvorene koverte predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje.

3. Prodaja navedenih predmeta prodaje javnim nadmetanjem će se održati 15.07.2022.godine u 13,00 sati u prostoru stečajnog dužnika u Zenici, Vrandučka bb.

4. Predmet prodaje su stvari u vlasništvu stečajnog dužnika, na nekretninama i određenom dijelu mašina upisano je više hipoteka kao i zabrana otuđenja od strane od strane PJJ-Kanto.nalni porezni ured Zenica, banaka i povjerilaca.       

Po izvršenoj prodaji i preriosu sredstava u korist razlučnih povjerilaca izvršiti će se brisanje založnih prava-tereta.

5. Na kraju postupka prodaje utvrdiće se lista i redoslijed svih ponuđača čije su ponude iznad minim, utvrđene cijene.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove oglasa.

T. Povećanje cijena nadmetanjem ne može biti manje od 5.000,00 KM .

8. Ponuđač sa najboljom ponudom je dužan postignutu cijenu uplatiti u roku od 30 dana od dana održavanja prodaje.

Ukoliko isti-ne uplati ponuđenu cijenu,u roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja a pgzvaće se drugi po redu ponuđač da u istom roku uplati ponuđenu cijenu, u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja. Sukladno navedenom primjenjivaše se se istovjetan postupak i za ostale ponuđače koji su ponudili cijenu iznad minimalno određene.

9. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu a ponuđačima čija ponuda' ne bude prihvaćena, osim onih. koji'su ponudili cijenu iznad minimalne isto će se vratiti u roku od tri (3) radna dana od održanog javnog nadmetanja.

10. Sve poreze,takse i dr.troškove oko prenosa i registracije vlasništva snosi kupac

11. Članom 88. Zakona o izvršnom postupku propisano je ko ne može biti kupac.

Nekretnine i oprema koji su predmet prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana.od 9,00 do 13 ,00 sati u sjedištu firme a sve dodatne informacije ae mogu dobiti na telefon : 0617750-1051 032/448:858 

 

Stečajni upravnik

Izudin Alić.dipl.oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: