Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za učešće u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje

Izvor: eKapija.ba, 05.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

SARAJEVO

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje

 

Pozivaju se poslodavci registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika uslijed pokretanja nove proizvodnje, povećanja obima postojećih poslovnih aktivnosti, uvođenja tehnoloških i organizacionih promjena da se prijave na Javni poziv za učešće u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za najmanje 1.100 osoba, te od toga zapošljavanje najmanje 770 osoba. Ovaj program je fokusiran na nezaposle ne osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično.

 

U Programu ne mogu učestvovati:

• poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalnih službi za zapošljavanje, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

• poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

• poslodavci koji su bili evidentirani zbog rada na crno u 2013. godini.

 

Ciljna grupa

Programom je utvrđena ciljna grupa nezaposlenih osoba čija se priprema za rad kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje sufinansira radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanja kompetencija i šansi za zapošljavanje.

Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje tri (3) mjeseca sa najmanje završenom osnovnom školom bez obzira na radno iskustvo. Poslodavcu se po Programu može odobriti organizovanje pripreme za rad kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje, te obuka za minimalno 10, a maksimalno 150 osoba.

 

Poticajne mjere

Programom se određuje sufinansiranje troškova pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje u maksimalnom iznosu od 1.730 KM po osobi (od čega se 500 KM odnosi na sufinansiranje zapošljavanja), kod ovlaštene javne ustanove ili drugog ovlaštenog pravnog subjekta ili poznatog poslodavca, a koja može trajati najviše do tri mjeseca.

Korisnik sredstava ima obavezu da po okončanju obuke zasnuje radni odnos u trajanju od najmanje šest mjeseci sa najmanje 70% osoba koje su okončale obuku.

 

Prijava na Javni poziv

Prilikom prijave na Javni poziv za učešće u Programu poslodavac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

• potpisan i ovjeren zahtjev za učešće u Programu dostupan na www.fzzz.ba, u čijem prilogu treba dostaviti plan i program pripreme za rad (elaborat sa teoretskim i praktičnim dijelom, za svako pojedinačno zanimanje, uz opis elemenata kao što su: potrebna znanja i vještine, alati, materijali i oprema i sl.) i specifikaciju troškova,

• uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca),

• broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

• ovjerenu izjavu:

- da će 70% osoba, čija se priprema za rad sufinansira radi zapošljavanja, zadržati u radnom odnosu najmanje šest mjeseci po okončanju obuke,

- da po ovom programu neće (ponovo) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodna tri mjeseca,

- da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe čija se priprema za rad sufinansira po ovom programu.

 

Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Federalnog zavoda za zapošljavanje, Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za učešće u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje“.

 

Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava tj. do potpisivanja ugovorā u vrijednosti raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva/prijave je dostupan na WEB stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba.

 

PROGRAM PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

1. Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2014, 24.4.2014.

2. Zahtjev za (su)finansiranje obuke - priprema za rad

Javni poziv

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: