Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2017. 09:47

Oprema za sportsko kulturni centar Orašje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2017.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

613-1-1-77-5-3/17Broj obavijesti o nabavi 613-1-1-77-3-47/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA ORAŠJE
IDB/JIB 4254051610004
Kontakt osoba Manda Kosić i dr.sc. Ruža Nedić
Adresa Treća ulica br. 45
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-322
Faks (031) 712-011
Elektronička pošta j.nabave@orasje.ba
Internet adresa www.orasje.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Orašje

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava i ugradnja opreme za sportsko kulturni centar Orašje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je nabava, doprema i ugradnja/montaža sportske i druge odgovarajuće opreme za opremanje sportsko
školske dvorane u Orašju: „Nabava i ugradnja opreme za sportsko kulturni centar Orašje“, na temelju potreba Općine
Orašje, prema proračunu Općine Orašje, pod ekonomskim kodom 821211 – Izgradnja športske dvorane Orašje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 37400000-2 Proizvodi za sport i oprema
Dodatni predmet(i) 37420000-8 Oprema za dvorane za tjelovježbu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina roba navedena je u obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i ugradnje/montaže cjelokupne robe je u zgradi Školsko sportske dvorane u Orašju, koja je u izgradnji a
koja se nalazi u Osmoj ulici u Orašju, pored Srednjoškolskog centra u Orašju, a sve usklađeno sa tijekom građevinsko-
zanatskih i instalaterskih radova čije izvođenje je u tijeku.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isporuka i ugradnja/montaža roba je 15 (petnaest) kalendarskih dana od potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPORT NET INŽENJERING 4272128590000 Široki Brijeg Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

77144,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.4.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77144,73

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84201,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: