Tender ponuda za kupovinu dionica Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla

Izvor: Dnevni list, 12.10.2014.

EUROHAUS

A. Šaćirbegović 16

71000 Sarajevo, BiH

tel: +387 33 720 900

fax: +387 33 710 611

info@eurohaus.ba

www.eurohaus.ba

 

Na osnovu člana 26. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Sl. novine FBiH 07/06) i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/1-19-272/14 od 09.10.2014. godine Junuzović Kopex d.o.o. Lukavac, Modrac-Studenac b.b. 75300 Lukavac, putem Berzno-posredničke kuče „Eurohaus" doo Sarajevo objavljuje

 

Tender ponudu za kupovinu dionica GRADSKl l PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ D.D. TUZLA

 

Ponuđač

Junuzović Kopex d.o.o. Lukavac,Modrac-Studenac b.b. 75300 Lukavac

Emitent 

GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ D.D. TUZLA, BUKINJE BB, 75000 TUZLA

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitentaje podijeljen na 104.969 (stočetridevestošezdesetdevet) registrovanih običnih dionica sa pojedinačnom nominalnom vrijednosti od 85,00 KM

Postojeći udjel Ponuđača u Emitentu

Ponudač je vlasnik 70.325 (sedamdesethiljadatristodvadesetpet) redovnih dionica što procentualno iznosi 66,995970 % od ukupnog broja dionica.

Dionice na koje se Tender ponuda odnosi

Tender ponuda se odnosi na 34.644 (tridesetčetrihiljadeišestočetrdesetčetri) redovnih dionica, što u procentu iznosi 33,00 4030%. Tender ponuda se odnosi na dionice na kojima nema ter'eta ili prava trećih osoba

Minimalni iznos dionica

Ponudač se obavezuje da će kupiti sve ponudene dionice na Tender ponudi bez obzira na broj ponudenih dionica.

Vlasništvo Ponudača u Emitentu

Ponuđač je vlasnik 70.325 (sedamdesethiljadatristodvadesetpet) redovnih dionica što procentualno iznosi 66,995970 % od ukupnog broja dionica.

Tender Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 40,00 (četrdeset) KM. Cijena dionica na tender ponudi je 47,06 % od nominalne vrijednosti.

Rok važenja Tender ponude

Rok važenja Tender ponude je od 13.10.2014. godine od 08:00 sati. do 12.11.2014. godine do 08:00 sati, što ukupno iznosi 30 dana.

Plaćanje cijene

Dionice ponuđene na Tender ponudi bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Tender ponudu

Berzno - posrednička kuća Eurohaus d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović 16, (Novo Sarajevo)

Telefon: +387 (0)33 720 900, Telefaks:+387 (0)33 710.611

E-mail:info@eurohaus.ba, internet adresa: www.eurohaus

Poslovnica „Eurohaus" d.o.o. Tuzla, Tržni centar -pasaž, 035/249-460

Poslovnica „Eurohaus" d.o.o. Srebrenik, 21. Srebreničke brigade bb, 035/ 647-580

Banka Depozitar

Intesa Sanpaolo banka d.d.

Dostavljanje odgovora na Tender ponudu

Dioničar koji želi prodati svoje dionice može to učiniti neposredno - osobnim dolaskom u sjedište berzno - posredničke kuće Eurohaus u Sarajevu ili u jednu od navedenih poslovnica, posredno - preporučenom poštanskom pošiljkom.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Ukoliko je dioničar prihvatio Tender ponudu na jedan od gore opisanih načina, istu može povući samo u slučaju prihvatanja konkurentne tender ponude .

Dostupnost Tender ponude

Sve informacije vezane uz Tender ponudu zainteresirane osobe mogu dobiti u sjedištu berzno - posredničke kuće Eurohaus d.o.o. u Sarajevu ili putem telefona: +387 33 720 900 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: