Tender ponuda za kupovinu dionica PREVENT FAD d.d. Jelah-Tešanj

Izvor: Dnevni Avaz, 09.04.2014.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije broj 7/06) i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/1-19-55/14 od 03.04.2014. godine, PREVENT BH d.o.o. Visoko, Ul. Topuzovo polje bb, 71300 Visoko objavljuje:

 

Tender ponudu za kupovinu dionica „PREVENT FAD" d.d. Jelah-Tešanj, SIMBOL: FADJRK3 

 

 

Ponuđač

Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u automotivima „PREVENT BH"d.o.o. Visoko

Emitent

Društvo za proizvodnju autodijelova „PREVENT FAD" d.d. Jelah-Tešanj, Titova bb, 74264 Jelah

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 320.123 (tristotinedvadesethiljadastotinudvadesettri) redovnih dionica, nominalne vrijednosti 12,3 KM po dionici.

Postojeći udjel Ponuđača u Emitentu

Ponuđač je vlasnik 235.000 (dvijestotinetridesetpethiljada ) redovnih dionica što procentualno iznosi 73,4093% od ukupnog broja dionica.

Dionice na koje se Tender ponuda odnosi

Tender ponuda se odnosi na 85.123 (osamdesetpethiljadastotinudvadesettri) redovne dionice na ime, što u procentu iznosi 26,59%. Tender ponuda se odnosi na dionice na kojima nema tereta ili prava trećih osoba.

Iznos dionica koji mora biti ponuđen do kraja Tender ponude

Ponuđač se obavezuje da će kupiti sve ponuđene dionice na Tender ponudi bez obzira na broj ponuđenih dionica.

Grupacije Ponuđača u Emitentu            

Povezana lica su vlasnici 304.526 (tristotinečetirihiljadepetstotinadvadestšest) redovnih dionica što procentualno iznosi 95,1279 % od ukupnog broja dionica. Ponuđač samostalno djeluje.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 8,00 KM (osamkonvertibilnihmaraka). Cijena dionica na tender ponudi je 65,04% od nominalne vrijednosti.

Rok važenja Tender ponude

Rok važenja Tender ponude je od 09.04.2014. godine do 08.05.2014. godine, što ukupno iznosi 30 dana.

Svrha i ciljevi tender ponude

Svrha tender ponude je sticanje većinskog/cjelokupnog paketa dionica PREVENT FAD d.d. Jelah-Tešanj, sa ciljem kontrole procesa upravljanja i rukovođenja, te namjerom zadržavanja osnovne djelatnosti i mogućnosti proširenja iste.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice ponuđene na Tender ponudi biti će kupljene i plaćene u roku od sedam radnih dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Tender ponudu

MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

sa sjedištem u Sarajevu, Trg Međunarodnog prijateljstva br. 25,

Telefon: +387 (0)33 586 832

Fax:+387 (0)33 658 740

E-mail: broker@moja-banka.ba

Internet adresa: www.moja-banka.ba

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati svakim danom osim subote i nedjelje

 

Poslovnice MOJA " BANKA D.D. u kojima se obavljaju poslovi prikupljanja odgovora na Tender ponudu:

 

Sarajevo, Novo Sarajevo Kolodvorska br.5

tel: +387 (0) 33 58 68 70

fax: +387 (0) 33 58 68 80

 

Sarajevo, Centar Alije Isakovića br.1

tel: +387 (0) 33 25 16 30

 

Zenica Bulevar Kulina Bana 28c

tel: +387 (0) 32 20 95 00

Banka Depozitar

MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Dostavljanje odgovora na Tender ponudu

Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u periodu od 09.04,2014. godine do 08.05.2014. godine, prihvatiti Tender ponudu neposredno - osobnim dolaskom u sjedište MOJA BANKA D.D. ili na druge adrese poslovnica MOJA BANKA D.D. naprijed navedene kao poslovnice u kojima se obavljaju poslovi prikupljanja odgovora na Tender ponudu ili posredno preporučenom poštom

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Ukoliko je dioničar prihvatio Tender ponudu na jedan od gore opisanih načina, istu može povući samo u slučaju da se prijavljuje na konkurentnu tender ponudu.

Dostupnost Tender ponude

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Tender ponudu je dostupna u sjedištu MOJA BANKA D.D. u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji, kao i mjestima određenim za prihvat Tender ponude u toku navedenog radnog vremena.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: