Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

100.000 tona uglja za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj u periodu 01.12.2021.-28.02.2022. godine

Datum objave: 10.01.2022. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-4-1-18-5-18/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 100.000 tona uglja za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj u periodu 01.12.2021.-28.02.2022. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 100.000 tona uglja sa kopa Kamengrad za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100.000 tona

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana Tuzla i Termoelektrana Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivne isporuke u periodu do 28.02.2022. godine.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LAGER D.O.O. POSUŠJE 4272036120007 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9937000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.12.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9937000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9937000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nabavka uglja u skladu sa uputom FMERI kojom se nalaže da se na tržištu obezbijede dovoljne količine uglja za potrebe
termoelektrana. Zalihe uglja na depoima su minimalne zbog čega je 24.11.2021. godine obustavljena proizvodnja 4 u TE
Tuzla. Proizvodnja električne i toplotne energije se odvija po tzv. protočnom režimu, a eventualna obustava isporuka uglja bi
značila obustavu rada u TE Tuzla.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

LAGER D.O.O. POSUŠJE

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: