Dodatni radovi na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare, opština Sokolac

Datum objave: 27.08.2021. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1388-4-3-30-5-44/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova 09/21-CEB 144-2 CON; Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje
sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare, opština Sokolac.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju
Bare, opština Sokolac.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Sokolac, naselje Bare.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje dodatnih radova predstavlja rok iz osnovnog ugovora broj CEB2/02/Sokolac/011 i saglasnostima
za produženje roka.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JOKIĆ-INVEST D.O.O. 4402720030000 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

104887,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104887,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104887,68

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupak javne nabavke sprovešće se putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za izvođenje dodatnih
građevinskih radova u skladu s članom 24. stav (a) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik
BiH“, br. 39/14).
Pregovarački postupak bez objave obavještenja se sprovodi jer su ispunjeni uslovi za sprovođenje ovog postupka u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).
Naime, tokom izvođenja građevinskih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje po 32 stambene
jedinice u naselju Bare, opština Sokolac, (Ugovor CEB2/02/Sokolac/011), ustanovljeno je da je neophodno izvesti
dodatne, nepredviđene radove, koji nisu bili obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i osnovnim ugovorom, niti
dodatnim Ugovorom br. CEB2/02/Sokolac/033.
Dodatni nepredviđeni radovi se tehnički ne mogu odvojiti od radova po osnovnom ugovoru, a procijenjena ukupna
vrijednost predmetnih dodatnih radova zbirno s vrijednosti već dougovorenih radova ne prelazi 20% od ukupne
vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JOKIĆ-INVEST D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-4-3-30-5-44/21
PODIJELI: