(obavještenje o povlačenju obavještenja) Škarasta platforma

Datum objave: 22.02.2021. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU OBAVJEŠTENJA

2742-1-1-143-19-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "TRA" D.O.O-AGENCIJA ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ
IDB/JIB 4218684770004
Kontakt osoba Ismar Alagić
Adresa Trg Alije Izetbegovića br.11
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-608
Faks (032) 650-390
Elektronska pošta tra@tra.ba
Internet adresa www.tra.ba

ODJELJAK II: PODACI O OBAVJEŠTENJU/DIJELU OBAVJEŠTENJA KOJE SE POVLAČI


II 1. Vrsta obavještenja koje se povlači

Obavještenje o dodjeli ugovora

II 2. Datum objave obavještenja koje se povlači

05.01.2021.

II 3. Broj obavještenja koje se povlači

2742-1-1-143-5-1/21

II 4. Broj i naziv lota čija se objava o okončanju povlači

Broj lota 1
Naziv lota Škarasta platforma

ODJELJAK III: RAZLOZI POVLAČENJA


III 1. Razlog povlačenja obavještenja

Ponuđač odustao od dalje realizacije ugovora zbog promjene okolnosti nastalih promjenom cijena na tržištu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2742-1-1-143-19-2/21
PODIJELI: