Oprema za proizvodnju SRF-a za preradu otpada – usitnjavanje otpada

Datum objave: 25.06.2019. 08:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

83-1-1-151-5-106/19Broj obavještenja o nabavci 83-1-1-151-3-77/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Elmir Gojak
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada – usitnjavanje otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada – usitnjavanje otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 42990000-2 Razne mašine za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100.000,00 KM (procijenjena vrijednost Ugovora)

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP"RAD" doo Sarajevo, deponija "Smiljevići"

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja obaveza iz Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEHNIX D.O.O. HR 78013846555 Donji Kraljevec Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

99720,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

99720,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99720,00


IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99720,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
83-1-1-151-5-106/19
PODIJELI: