Prenosivi računari i monitori

Datum objave: 26.06.2015. 15:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

312-1-1-97-5-31/15Broj obavještenja o nabavci 312-1-1-97-3-22/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 211-660
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe - prenosivih računara i monitora za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike
Srpske.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe - prenosivih računara i monitora za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike
Srpske.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno opisano u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U poslovnoj jedinici Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u Bijeljini, u Ulici NJegoševa
br. 28a.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačne isporuke robe koja je predmet nabavke


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Network I doo 4402199430004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19075,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19075,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19075,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


20402,82

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-1-1-97-5-31-15.pdf
PODIJELI: