Servis UPS uređaja Lutrije BiH

Datum objave: 28.06.2018. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2018.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

523-4-2-112-5-70/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba Nihad Fočo
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 568-605
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servis UPS uređaja Lutrije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servis UPS uređaja Lutrije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja ugovornih obaveza 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SICON SAS D.O.O. TUZLA 4209127740004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7898,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7898,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7898,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Putem otvorenog postupka za javnu nabavku 156/13 Lot 2 nabavljeni su UPS uređaji za server salu Lutrije BiH. Dana
12.12.2013. godine zaključen je ugovor o javnoj nabavci sa firmom SICON SAS d.o.o. Tuzla. Predmetom ugovora je
definisano da se u server salu ugrade UPS uređaji od 30kVA i 40kVA francuskog proizvođača SOCOMEC.
Takođe, putem otvorenog postupka 096/15 Lot 7 nabavljen je UPS uređaj za DR Lutrije BiH. Dana 16.06.2015. godine
zaključen je ugovor o javnoj nabavci sa firmom SICON SAS d.o.o. Tuzla, gdje je i tom prilikom ugrađen UPS uređaj francuskog
proizvođača SOCOMEC.
Firma SICON SAS d.o.o. Tuzla je ovlašteni generalni zastupnik za prodaju i servis cjelokupnog programa SOCOMEC GROUP na
teritoriju BiH, te je zbog toga upućen poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja navedenom ponuđaču.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SICON SAS D.O.O. TUZLA

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
523-4-2-112-5-70/18
PODIJELI: