Sječa, izrada i primicanje animalom i izvoz traktorom šds u Odjelu 76 PJ Sjemeć

Datum objave: 10.07.2020. 09:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE


2970-0-2-3-7-6/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''PANOS'' VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400632340152
Kontakt osoba Biljana Milićević
Adresa Kozačka br. 8
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-520
Faks (058) 620-225
Elektronska pošta panos@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija slučajnog užitka


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada i primicanje animalom i izvoz traktorom šds u Odjelu 76 PJ Sjemeć.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20277,40 7.7.2020. Omorika a.d. Višegrad

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2970-0-2-3-7-6/20
PODIJELI: