Topli i hladni napici

Datum objave: 18.01.2019. 14:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-17-9-5/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-17-5-19/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA"
IDB/JIB 4209271350008
Kontakt osoba Nermin Čaušević
Adresa GRAČANICA SELO BB 75276
Poštanski broj 75276 Gračanica Selo (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 764-411
Faks (035) 764-411
Elektronska pošta osgracanica.zivinice@yahoo.com
Internet adresa www.osgracanica-zivinice.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka toplih i hladnih napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici
Dodatni predmet(i) 15321000-4 Voćni sokovi
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX DOO BANOVIĆI 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
578,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.8.2017. - 31.8.2019.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 185,51 30.3.2018. REDEX DOO BANOVIĆI
2 131,08 23.10.2018. REDEX DOO BANOVIĆI

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-17-9-5/19
PODIJELI: