Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ugalj asortimana Lignit iz EFT RiT Stanari za potrebe TE Tuzla u 2021. godini

Datum objave: 24.08.2021. 10:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-4-1-221-5-322/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

2000033220 Nabavka uglja asortimana Lignit iz EFT RiT Stanari za potrebe TE Tuzla u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uglja asortimana Lignit iz EFT RiTE Stanari za potrebe Termoelektrane Tuzla u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

200.000 tona uglja

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivne isporuke do 31.10.2021. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI D.O.O. STANARI 4400106370004 Stanari Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11344000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11344000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11344000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Da bi se osigurao neometan proces proizvodnje električne energije neophodno je obezbijediti dovoljne količine uglja
odgovarajućih karaktersitika na koje su projektovani blokovi u TE Tuzla. S obzirom na trenutne zalihe uglja, pokrenut je
pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jedinim rudnikom koji može isporučiti potrebne količine uglja
odgovarajućeg kvaliteta, odnosno sa jedinim ponuđačem koji može iz suštinskih, tehnički dokazivih razloga realizovati
ugovor.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI D.O.O. STANARI

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: