Investicije / PROJEKTI

Osposobljava se naftni terminal u Bihaću, predat zahtjev za okolišnu dozvolu

22.12.2020. 08:49 / Izvor: Akta.ba

Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je dana 12.11.2020. godine dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za terminal tečnih naftnih derivata Bihać u Ribiću.

Ovaj terminal nalazi se u Unsko-Sanskom kantonu, u gradu Bihać, naselje Ribić. U sklopu terminala nalazi se skladište naftnih rezervi tekućih goriva. Ukupna zapremina rezervoarskog prostora je 18.300 m3.

S obzirom da terminal nije u funkciji više 10 godina, sve postojeće rezervoare i prateće objekte je potrebno rekonstruisati prema Glavnom projektu, dograditi tri nova objekta, izvršiti sva potrebna ispitivanja, ugraditi mjerno-sigurnosnu opremu u skladu sa važećim propisima i BAT-ovima, te isto dovesti u funkcionalno stanje.

Investitor PD "Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo se obratilo upitom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, 18 maja 2020. godine, u cilju pojašnjenja procedure u postupku dobivanja okolinske dozvole za kontinentalni terminal Bihać skladišnog kapaciteta 18.100 m3 benzina, dizela 1 i 2, te lož ulja ekstra lako (LUEL) sa ukupno 5 vertikalnih rezervoara.

Uvidom u dostavljene informacije, te odredbe postojećeg zakonskog okvira Ministarstvo je utvrdilo (dopis od 20 maja 2020. godine, broj: 05/2-19-5- 344/20) da postojeći terminal tečnih naftnih derivata u Bihaću spada u kategoriju pogona i postrojenja za koje postoji opasnost od nesreća velikih razmjera tj. u kojima su prisutne opasne supstance u količini većoj od one navedene u članu 10. i 11. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine FBiH“, broj 19/04) uključujući i skladišta opasnih supstanci.

Glavni-izvedbeni projekat rekonstrukcije terminala tečnih naftnih goriva Bihać završen je od strane Instituta za Građevinarstvo (IG), d.o.o. Banja Luka, u decembru 2018. godine. Reviziju i usklađenost Glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije terminala tečnih naftnih goriva Bihać sa zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i građenju, podzakonskim propisima i posebnim propisima u FBiH izvršila je ovlaštena firma EUROING, d.o.o. Bihać.

Također, reviziju i usklađenost Glavnog-izvedbenog projekta prema zahtjevima člana 37. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH, izvršila je ovlaštena firma TEHNOSIGURNOST, d.o.o. Sarajevo. Terminal naftnih derivata Bihać trenutno nema važeće dozvole i saglasnosti za predmetnu lokaciju, ali je PD "Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo trenutno u fazi ishodovanja vodnog akta od Agencije za vodno područje rijeke Save, te pripreme dokumentacije za ishodovanje urbanističke saglasnosti.

Ovaj zahtjev, zajedno sa Planom upravljanja otpadom i Izvještajem o stanju sigurnosti, su pripremljeni za potrebe ishodovanja okolinske dozvole, a koja je potrebna u postupku ishodovanja urbanističke saglasnosti. Također, PD "Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo je u fazi ishodovanja preostalih dozvola, rješenja i saglasnosti (na nivou FBiH i Unsko-sanskog kantona) koje su nužne za započinjanje planiranih aktivnosti na rekonstrukciji postrojenja u Bihaću.

Shodno prethodno navedenom, Investitor PD "Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo angažirao je ovlaštenu konsultantsku kompaniju Institut za hidrotehniku, d.d. da izradi dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje okolinske dozvole tj: Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, Plan upravljanja otpadom i Izvještaj o stanju sigurnosti za terminal tečnih naftnih derivata Bihać u Ribiću.

Podsjećamo, prema direktivi Evropske unije i donošenjem Zakona o naftnim derivatima, BiH se obavezala na posjedovanje određene količine naftnih derivata.

Na osnovu ove direktive Federacija bi trebala da ima 90 – dnevnu zalihu, s ciljem održavanja industrije ukoliko bi došlo do određenih poremećaja u njihovoj nabavci i isporuci.

Kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zajedno sa "Operator -Terminalima Federacije“ moglo ispuniti ovu kvotu, potrebno je da se izvrši rekonstrukcija pojedinih naftnih terminal, jedan od njih je i Bahać.

Nakon ovog trebala bi da uslijedi rekonstrukcija terminala u Blažuju. A novac za adaptaciju prve faze Blažuja je spreman, oko 16 miliona KM. Rok za ispunjenje direktive je 2022. na 2023. godinu. Jedna od prednosti je mogućnost plasiranja naftnih rezervi na tržište i kao komercijalni proizvod.

Uspostavljeni kapacitet Blažuja biće 46 u prvoj a u drugoj fazi još 40 miliona litara. Kako je ranije najavljeno u okviru ovog terminala trebalo bi biti zaposleno još dvadesetak radnika.

Ranije je obnovljen Naftni terminal u Živinicama. U svom obnovljenom izdanju sastavljen je od spremnika za skladištenje tečnih naftnih drivata kapaciteta 5.900 kubnih metara. Cilj terminala je osiguravanje dovoljnih količina nafte i ostalih naftnih derivata za stabilno i sigurno snabdijevanje industrije i ostalih potrošača u periodu energetskih incidenata.

I.R.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije