Roteco postrojenje za selektivni energent iz otpada novi proizvod firme Grizelj

19.03.2020. 10:39 / Izvor: Akta.ba
Roteco postrojenje za selektivni energent iz otpada novi proizvod firme Grizelj

Roteco hibridna turbo kombinacija za vrhunski kvalitet koji nudi multidisciplinarna, kompleksna, racionalna, efikasna rješenja za oporabu energenta SRF.

Grizelj je primjenom novih naprednih procesnih, tehnoloških, tehnika, tehnologijama novih materijala, kao i energetski efikasna rješenja uz primjenu suvremenih vještine upravljanja oporabom alternativnih, obnovljivih i održivih energenata iz selektivnog otpada u ekoenergiju  kroz tehnološke izvrsnosti i društvenu odgovornost realizira benefite sa nula otpada.

"Proizvodni program opreme za tretmana selektiranih otpadnih frakcija se mora promatrati kao inherentan proces kroz ekološke, energetske i socijalno - ekonomske aspekte uz zadovoljenje humanih, zdravstvenih, sanitarno - higijenskih i procesno - tehnoloških zahtijeva i EU direktiva, EN, lokalnih zakona, odluka i pravilnika", kažu iz kompanije.

Modularne skalabilne tehnike omogućavaju, modifikaciju, diversifikaciju i nadogradnju  ili zamjenu pojedinih modula radi poboljšanja performansi i racionalizacije s ciljem zadovoljenja novih procesno  tehnoloških uvjeta  koje zahtijevaju nove direktive, norme, lokalno zakonodavstvo.

Multidisciplinarne, modularne, skalabilne  tehnike omogućavaju, modifikaciju,  diversifikaciju i nadogradnju  ili zamjenu pojedinih modula radi poboljšanja performansi  i racionalizacije  s ciljem zadovoljenja novih procesno  tehnoloških uvjeta  koje zahtijevaju nove direktive, norme, lokalno zakonodavstvo.

"Posebnost naših modularnih postrojenja je mogućnost prihvata iz uređaja za selekciju "otpada", u smislu korištenja kao energenta za proizvodnju energije i pepeo kao građevinska frakcija. Opcije maksimalnog iskorištenja postrojenja čine sveobuhvatnim, bez stvaranja novih otpadnih materija, te su u punom smislu opisno može reći da su inovativne zelene tehnologije (Innovation Green Technology)ITG. Jedinstveno sistemsko rješenje za kvalitet  QX firme GRIZELJ selektivnom: program kvalitete/QP,  plan upravljanja kvalitetom/QMP, upravljanje kvalitetom/QM, plan osiguranja kvaliteta/QAP, osiguranje kvaliteta/QA, plan kontrola kvaliteta/QCP, kontrola kvaliteta/QC), kroz Projekt postrojenja i opreme. Jedinstvena kvaliteta sa dvostrukom garancijom/jamstvom – efikasnost/efektivnost i  dugotrajnost/ dugovječnost  za cjelokupni proces od;  idejnog projekta - Layout,  projektiranja, proizvodnje, montaže sa puštanjem u rad i tokom eksploatacije tokom garantnog roka od 60 mjeseci", kazali su.

Za svako postrojenje procedurom sistemskog rješenja kvaliteta QX firme izdaje se, matična i Kontrolna knjiga,  Servisna knjiga sa ćek listom za periodične kontrole i preglede 60 mjeseci u garantnom i van garantnom roku kao i opservacije u toku životnog vijeka 100000 efektivnih sati rada, radi unapređenja proizvoda.

Roteco hibridna turbo kombinacija za vrhunski kvalitet koji nudi multidisciplinarna, kompleksna, racionalna, efikasna rješenja  za oporabu energenta SRF,  iz selektivnog "otpada": hazardnog-opasnog, animalnog, NŽP, GIO,  RDF, TDF, PVC, dekomisioni  energent  iz auto otpada, mulj, biootoad, komina masline, grožđa, otpadna ulja,  masnoće, medicinski, infektivni, farmaceutski  u ekoenergiju toplinski i/ili rashladnu sa korektnom emisijom polutanata GHG i Low Carbon.

Cijelovit proces oporabe energenata iz selektivnog harardnog-opasnog "otpada" u ekoenergiju:

 • inaktiviranje - izolacija - zaštita  materije od atmosferskih prirodnih uticaja; sunce, kiša, snijeg, vjetar i  negativnih uticaja inaktivirane  materije na  okoliš i prirodu, 
 • digestija - iz zatvorenih  bazena i/ili silosa izvlačenje bio plina  i distribucija do namjenskih plamenika za korištenje kao energent, 
 • ekstraktor - ekstrakcija
 • eliminator - onaj koji eliminira, uklanja, ukida, izbacuje; odstranjivač
 • aspirator - aspiracija, sisanje, usisavanje
 • gasifier - uplinjač 
 • šrediranje - trganje - usitnjavanje  energenta na optimalnu granulaciju
 • dehidracija - ulaznu materiju vlage do 75 % (25 % ST),  suši se na vlage 12 ÷ 15 % (85 % - 88 % ST) ,
 • incineracija i ko-incineracija - kontrolirano sagorijevanje
 • dezodorizacija - odstranjivanje/neutralizacija neugodnog smrada,
 • dekontaminacija - neutralizacija kontaminirajući materija,
 • detoksikacija - odstranjivanje  i neutralizacija toksina (furana, dioksina),
 • dekarbonizacija - smanjenje - redukcija (Low Carbon) emisije stakleničkih plinova GHG

"Roteco 200 kg/h ÷ 5000 kg/h (6 veličina), trenutno radimo na razvoju za kapacitet od  20000 kg/h rotacijsko ložište konekcija za punjenje i  izvlakač pepela automatski sa hladnjakom doziranje kontinuirano - modulirana regulacija opterećenja", kažu iz kompanije.

Postoji  mogućnost da se kod ugovaranja i izrade Layout  naruče ložišta u Roteco postrojenju  koja mogu prihvatit  povećana koncentracija vode – vlage do 75 %  u  materiji koja se treba energetski oporabiti.  Povećana koncentracija  vlage prisutne u sadržaju materije termički se tretira  primjenom disocijacije vode - vlage  inženjering sistemom u procesnim tehnološkim tehnikama Autentične Visoke Autorizirane.

Tehnologije  ꓥVꓥ - Tech

Svaka otpadna materija sa i bez sadržaja, djelimično sa sadržajem  ili pak sa prehrambenim sadržajem  može se obavljati u istom namjenskom postrojenju uz tri različita termička tretmana,  postavljena recepta u PLC procesno tehnološkom režimu rada.  

Ova opcija je neznatno skuplji termički tretman jer postrojenje radi u specijalnom režimu rada, kada je  temperatura u kontinuitetu u primarnoj komori incineratoru  >1000 °C, a u  sekundarnoj komori ko - incineratoru  u kontinuitetu >1150 °C sa retencijom dužom od 2 sek., (reduciran ukupni kapacitet postrojenja za 25 %  i povećanu potrošnju energenta za <20 %).

U postrojenju  Roteco imaju mogućnost korištenja, MOF mehanički obrađene  frakcije, BOF biološki obrađena frakcija, HOF hemijski obrađene frakcije i TOF termički obrađene frakcije.

Iz uređaja za selekciju "otpada" uz primjenu, najbolje raspoložive tehnologije Best Available Technology  BAT, najbolje provjerene  tehnike  Best Tested  Techniques BTT, najbolje raspoložive prakse  Best Available Practice BAP, najbolja iskustva u praksi Best Experiences Practice BEP i najbolja raspoloživa iskustva Best Available Experiences BAE.

Izvorni Proizvođač Opreme - Original Equipment Manufacturer OEM, originalni Dizajn Proizvođač - orginal Design Manufacturer ODM, izvorni Brand Proizvođač - orginal Brand Manufacturer OBM.

Kompanija Grizelj kvaliteta daje dvije garancije, efikasnost i dugovječnost.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije