Raspisan tender: Nova javna rasvjeta na preko 100 lokacija u centru Sarajeva

03.08.2022. 09:58 / Izvor: Akta.ba
općina centar

Prema tenderskoj dokumentaciji, u planu je postavljanje nove rasvjete u 107 ulica.

Služba za prostorno uređenje i investicije Općine Centar je putem Odsjeka za javne nabavke pokrenula postupak nabavke usluga izrade projektne/tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju javne rasvjete na području općine Centar.

Krajnji rok za prijem ponude je 15.08.2022. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a je 20.000 KM.

Prema tenderskoj dokumentaciji, u planu je postavljanje nove rasvjete u 107 ulica. 

OPIS USLUGA

za izradu projektne dokumentacije prema projektnom zadatku za slijedeće lokacije:

Šifra

Lokacija

Ukupno KM (bez PDV-a)

CE 01/22

Postavljanje (izgradnja) ulične rasvjete u ul. Hrastovi, od Klinike „Podhrastovi“ do polovine ulice

 

CE 02/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ul. Kartal Donji kod br. 36

 

CE 03/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Šejh-Mehmedova

 

CE 04/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ul. Kartal Donji br.40

 

CE 05/22

Postavljanje dodatne rasvjete radi bolje prohodnosti kroz prolaz u Čadordžinom potoku, na strani koja pripada Općini Centar

 

CE 06/22

Postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela u ul. Zaima Šarca od br. 15 do 29

 

CE 07/22

Pojačanje javne rasvjete u ul. Bardakčije (cijelom dužinom), te postavljanje rasvjetnog tijela na raskrsnici ul. Breka i Bardakčije

 

CE 08/22

Zamjena postojeće javne rasvjete led rasvjetom  u ul. Mandrina i Kartal od br. 1-15 i 2-12

 

CE 09/22

Postavljanje rasvjetnih tijela na već postojeće stubove u ulici Kromolj br.17 i 28A

 

CE 10/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na već postojeći stub u ulici Kromolj br. 150

 

CE 11/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela na postojeće stubove u ulici Gornja Slatina br.  15 i 15A

 

CE 12/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ulici Poljine od broja 40 do 44

 

CE 13/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ulici Ramiza Gugača kod broja 12

 

CE 14/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ulici Armije RBiH br. 55

 

CE 15/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu i sportskom igralištu u ul. Armije RBiH kod br. 16

 

CE 16/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu na početku ul. Armije RBiH

 

CE 17/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Ahmeda Muradbegovića

 

CE 18/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Hasana Sušića br. 1 - 29 i 2 - 60

 

CE 19/22

Zamjena sijalica u ul. Himze Polovine br. 25 -31

 

CE 20/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Safeta Pašalića od br. 2 - 48

 

CE 21/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Husrefa Redžića preko puta br. 3

 

CE 22/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na stepeništu ulice Goruša

 

CE 23/22

Pojačati osvijetljenost parking prostora u sklopu stambenog objekta u ulici Tešanjska od broja 1 do 11

 

CE 24/22

Potrebno postavljanje pojačane rasvjete na stepeništu ulice Prusačka

 

CE 25/22

Pojačati rasvjetu u ulici Avde Jabučice kod br. 54

 

CE 26/22

Zamjena postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom u ulicama Hasana Bibera od broja 1 do broja 111 (uključujući krakove ulice) i Muhameda ef. Pandže br. 30

 

CE 27/22

Postavljanje LED rasvjete u parku kod Druge gimnazije

 

CE 28/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći stub u ulici Nedžada Mušića br. 71-73

 

CE 29/22

Riješiti problem javne rasvjete u ulici Panjina Kula od broja 149A do spoja sa ulicom Aleksandra Puškina. (Javna rasvjeta je bila postavljena dok nije došlo do otuđenja istih. Nakon dužeg vremenskog perioda postavljeno je nekoliko led rasvjetnih tijela, ali nije postavljeno do spoja sa ulicom Aleksandra Puškina)

 

CE 30/22

Postavljanje rasvjetnih tijela na dva postojeća stuba u ulici Breka kod br. 62

 

CE 31/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći stub u ulici 105. brigade kod broja 4b-4c

 

CE 32/22

Rješavanje javne rasvjete na mjesnom području Mrkovići od parkinga na Baricama do Čavljaka, s tim da od skretanja prema objektu „Dino“ pa do Čavljaka postoje stubovi 

 

CE 33/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela na postojeće stubove u ulici Panjina Kula, krak prema broju 121U

 

CE 34/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Gornja Breka prema br. 42

 

CE 35/22

Postavljanje javne rasvjete u kraku ul. Hamida Beširevića kod br. 43

 

CE 36/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Grdonj (HMZ)

 

CE 37/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Patriotske lige br. 40

 

CE 38/22

Zamjena rasvjetnih tijela u ul. Braće Begić br. 14, 16 i 18 (postoji rasvjeta, ali nije u funkciji)

 

CE 39/22

Osvjetljenje tunela ispod zgrade gdje se nalaze garaže u ul. Braće Begić br. 28, 30 i 32

 

CE 40/22

Zamjena rasvjetnih tijela u ul. Nusreta Šišića Dede br. 9, 11, 13, 15, 17 i 19

 

CE 41/22

Postavljanje javne rasvjete na tri stuba u ul. Halida Kajtaza br. 9a, 9b i preko puta br. 68, kao i zamjena stare ulične rasvjete led rasvjetom (5 stubova)

 

CE 42/22

Postavljanje rasvjetnih tijela na lokaciji „ciciban“ igrališta u ul. Muhameda Hadžijahića do br. 52 – Nusreta Šišića Dede

 

CE 43/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela na zelenoj površini do džamije Koševsko brdo (Braće Begić – Marija Mikulića)

 

CE 44/22

Postavljanje rasvjetnog tijela između stambenih objekata u ulicama Braće Begić br. 38 i Nusreta Šišića Dede br. 19

 

CE 45/22

Postavljanje rasvjetnog tijela između objekata Braće Begić br. 38 i Nusreta Šišića Dede br .19

 

CE 46/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Kranjčevićeva br. 9 (2 rasvjetna tijela – jedno u pasažu i jedno u dvorištu)

 

CE 47/22

Postavljanje jednog rasvjetnog tijela u ul. Đoke Mazalića br. 3 (na fasadu ili stub)

 

CE 48/22

Postavljanje jednog rasvjetnog tijela u ul. Maglajska br. 4 (na fasadu ili stub)

 

CE 49/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela na ulazu u OŠ Isak Samokovlija

 

CE 50/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Zmaja od Bosne, preko puta ulaza u Mašinsku tehničku školu

 

CE 51/22

Zamjena i postavljanje dodatnog rasvjetnog tijela (u dvorištu) u ul. Dolina br. 4

 

CE 52/22

Postavljanje jednog rasvjetnog tijela na „ciciban“ igralištu u ul. Koste Hermana br. 5

 

CE 53/22

Postavljanje jednog rasvjetnog tijela u ul. Koste Hermana br. 13

 

CE 54/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Dolina br. 1 (5 rasvjetnih tijela u unutrašnjem dvorištu)

 

CE 55/22

Zamjena postojećih halogenih svjetiljki led rasvjetom u ul. Dolina br. 4

 

CE 56/22

Zamjena postojećih halogenih svjetiljki led rasvjetom u ul. Franca Lehara br. 1 – 3

 

CE 57/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Kranjčevićeva, vrtić „Leptirić“

 

CE 58/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Kotromanića (iza SCC-a)

 

CE 59/22

Postavljanje stubova javne rasvjete u ul. Hadži Sulejmanova od br. 30 do br. 37 i 42

 

CE 60/22

Izmještanje stuba javne rasvjete u ul. Envera Čolakovića br. 18

 

CE 61/22

Postavljanje ulične rasvjete na objekat kolektivnog stanovanja u ul. Bjelave br. 49 i 51

 

CE 62/22

Zamjena starih drvenih stubova  rasvjete kod Srednje medicinske škole i DVD Bjelave

 

CE 63/22

Zamjena starih drvenih stubova i javne rasvjete na istim na cijelom mjesnom području Mejtaš - Bjelave

 

CE 64/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći stub na lokaciji Nahorevska brda kod broja 40

 

CE 65/22

Riješiti problem javne rasvjete iz naselja Muharemovići do Uževce (tj. do Eko područja)

 

CE 66/22

Postavljanje rasvjetnih tijela na dva postojeća stuba na lokaciji Nahorevska brda; Vranića brijeg

 

CE 67/22

Postavljanje dva nova stuba sa rasvjetnim tijelima na lokaciji Nahorevska brda; Vranića brijeg

 

CE 68/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu preko puta objekta Zadruge

 

CE 69/22

Zamjena postojećih rasvjetih tijela led rasvjetom na cijelom području MZ

 

CE 70/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u dijelu Bolničke ulice od Medicinskog fakulteta do raskrsnice sa ulicom Stjepana Tomića

 

CE 71/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Derebent (postojeća j.r. slabog intenziteta)

 

CE 72/22

Pojačati rasvjetu na silasku iz ul. Himzarina prema ul. Koševska, na dijelu pored stare ambulante

 

CE 73/22

Postavljanje javne rasvjete na igralištu iza Zubotehničke škole

 

CE 74/22

Pojačati rasvjetu u uličici od ul. Višnjik br. 7 do 15a

 

CE 75/22

Pomjeriti stub rasvjete ispred objekta Višnjik br. 27a za 2m da osvijetli vrlo prometan prolaz između zgrade i garaže

 

CE 76/22

Osvijetliti prolaz pored zgrade Višnjik br. 43 koji je nastavak na obnovljeno stepenište

 

CE 77/22

Dodatno osvijetliti prostor pored garaže između objekata u ul. Bolnička br. 36 i 46, iza vrtića

 

CE 78/22

Postavljanje javne rasvjete na igralištu između objekata u ul. Bolnička br. 32 i 36 

 

CE 79/22

Postavljanje javne rasvjete u prolazu iza nebodera u ul. Bolnička br. 30

 

CE 80/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Ciglanska (do objekta „Domoinvest“-a)

 

CE 81/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći elektrosub u ul. Ciglanska br. 16A

 

CE 82/22

Postavljanje rasvjetnih tijela na postojeća dva stuba u ulici Fadila Jahića Španca do broja 119

 

CE 83/22

Postavljanje dva stuba sa rasvjetnim tijelima u ulici Aleksandra Puškina (Novo naselje)

 

CE 84/22

Postavljanje jednog stuba sa rasvjetnim tijelom u ulici Alapi do broja 12

 

CE 85/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Podgaj br. 5-9, dodatno tijelo na objektu Skenderija br. 19, te dodatna tijela Tekija (stepenice)

 

CE 86/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Ejuba Ademovića od broja 31 do 45 

 

CE 87/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Skenderpašina (dva tijela nemaju sijalice)

 

CE 88/22

Dodatna rasvjetna tijela u ulici Čobanija od broja 7 do 21

 

CE 89/22

Rasvjeta u ul. Nova br. 20-22 (dopuna rasvjetnog tijela)

 

CE 90/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Skenderija kod br. 43 (hotel „Marriott“)

 

CE 91/22

Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći elektrostub u ul. Urijan Dedina br. 99

 

CE 92/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela na već postojeće stubove u ulici Zije Dizdarevića kod broja 34

 

CE 93/22

Zamjena sjenila na stubovima javne rasvjete na lokaciji Abdurahmana Muharemije i Dejzina Bikića kod broja 143

 

CE 94/22

Postavljanje dva rasvjetna tijela u ulici Dejzina Bikića kod br. 2

 

CE 95/22

Postavljanje rasvjetnog tijela u ulici Dejzina Bikića kod br. 179

 

CE 96/22

Postavljanje rasvjetnih tijela u ulici Dejzina Bikića kod br. 71

 

CE 97/22

Postavljanje rasvjetnog tijela ispred objekta ambulante Šip

 

CE 98/22

Zamjena svih sijalica u ulici Dejzina Bikića (sijalice koje su trenutno postavljene daju prigušenu svijetlost i ulica nije adekvatno osvijetljena)

 

CE 99/22

Postavljanje javne rasvjete u ul. Dejzina Bikića, oko „ciciban“ igrališta

 

CE 100/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. Branilaca Šipa

 

CE 101/22

Rekonstrukcija LED rasvjete na stepeništu u ul. Kaptol

 

CE 102/22

Postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela na parkingu u ul. Radićeva, Mis Irbina

 

CE 103/22

Postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela u Branilaca Sarajeva br. 16, 19a i 19b

 

CE 104/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu na uglu ulica Dalmatinska i Mehmeda Spahe

 

CE 105/22

Postavljanje LED rasvjete na „ciciban“ igralištu u ul. La Benevolencija

 

CE 106/22

Rekonstrukcija javne rasvjete u parku preko puta FIS-a

 

CE 107/22

Postavljanje deset led rasvjetnih tijela sa stubovima, kablovima i ostalom potrebnom opremom

 

         

                           

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije