Prodaje se parcela na 'Pilani', širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Investicije / PROJEKTI

Prodaje se parcela na "Pilani", širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Prodaju nekretnine Općinski načelnik uskoro će izvršiti putem oglasa.

16.03.2019. 08:18 / Izvor: Akta.ba

Jučer je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 17 tačaka među kojima i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni „Pilana“ koji će za vrlo kratko vrijeme širom otvoriti vrata potencijalnim investitorima za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje. Vijećnici su danas razmatrali i materijale koji se između ostalog odnose na Budžet, Prostorni plan, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom, skupštine javnih preduzeća, radna tijela Općinskog vijeća, poticaj za poljoprivredu, Regulacioni plan „Poslovna zona Vatreni mlin“, listu projekata prevencije, Strategiju integriranog lokalnog razvoja i akte javnih ustanova.

Nakon vijećničkih pitanja prvo je razmatran i usvojen Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni  Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu. Time je samo određeno da će se sredstva koja su planirana za učešće u organizaciji Una regate izvršavati putem JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o usvajanju prostorne osnove izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska Krupa 2007. - 2027. godine što je zapravo prva faza izrade ovog dokumenta. Proces izrade prostorne osnove podrazumijevao je snimak postojećeg stanja, analizu i ocjenu stanja, utvrđivanje općih i posebnih ciljeva razvoja, izradu osnovne koncepcije razvoja, te studiju ranjivosti prostora u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, te važećom zakonskom regulativom. Sada slijedi druga faza, odnosno izrada prednacrta, nacrta i prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska Krupa. Nosilac priprema izmjena i dopuna Prostornog plana je Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove općine Bosanska Krupa, a nosilac izrade Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka d.o.o.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog zaključka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“. Nacrt je stavljen na javni uvid i raspravu, a za termin centralne javne rasprave određen 8. april u 12.00 sati (Dom kulture).

U svrhu privlačenja investitora i izgradnje novih proizvodnih pogona prihvaćen je i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“. Radi se o zemljištu površine 10.214 m² koje je nekada bilo u vlasništvu dd „Krupatrans“. Početna cijena nekretnina utvrđena na osnovu procjene vještaka građevinske struke iznosi 285.992,00 KM. Prodaju nekretnine Općinski načelnik uskoro će izvršiti putem oglasa. Kako kaže na sjednici, za građevinsko zemljište već postoje zainteresirani strani investitori što nam pruža nadu da će na „Pilani“ uskoro doći do nove gradnje, nove proizvodnje i zapošljavanja.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom „Meždre - Vlaški Do“ je također usvojen. Aktivnosti na uređenju ove deponije traju više od dvije godine. U februaru 2017. Bosanska Krupa, Cazin i Bužim potpisali su sporazum o uspostavljaju zajedničkog centra ili preduzeća za održivo upravljanje otpadom. Tome je prethodila izgradnja reciklažnog dvorišta, izrada investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju i postepeno zatvaranje deponije, uređenje platoa za nabavku i montažu cestovne mostne vage. Sada treba uslijediti sanacija deponije po uzoru na deponiju „Krivodol“ u koju je Općina Bosanska Krupa uložila 1.5 milion KM, te osnivanje preduzeća i izgradnja reciklažnog dvorišta.

Vijećnici su usvojili Prijedlog pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu realizacije dijela novčanih sredstava iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu – poticaj za poljoprivredu. Odnosi se samo na raspodjelu sredstava za nabavku plastenika sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama. Shodno sporazumu o realizaciji projekta koji je potpisan sa humanitarnom organizacijom „Muslid Aid“ i „Crkvom Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Bosni i Hercegovini“ učešće Općine Bosanska Krupa iznosi 9.740,00 KM. U istom iznosu nabavku će sufinansirati pomenuti donatori, dok učešće krajnjih korisnika iznosi 20%.

Potrebnu većinu dobio je i Prijedlog zaključka o listi projekata prevencije. Iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini, osim onih projekata čija je realizacija započela u prethodnim godinama ali nije završena, finansirat će se čišćenje i produbljivanje preostalog otvorenog korita potoka Kalender,  čišćenje i produbljivanja vodotoka II kategorije (Baštra, Bukovska, Voloder), izgradnja cjevastog propusta u Pištalinama (put Hodžići – Donji Oraščani), izgradnja pločastog propusta u naselju Ljusina (kod spoja lokalnog puta sa regionalnom cestom Ljusina – Cazin kod skladišta građevinskog materijala), te protuminske aktivnosti na 38 lokacija usaglašene sa BH MAC-om.

Usvojeni su i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za 2018. godinu, te Plan implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom za period  2019 – 2021. Planom implementacije revidirane Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2018. godinu bilo je predviđeno 20 projekata, od kojih 6 u ekonomskom sektoru, 6 u društvenom sektoru i 8 projekata u oblasti zaštite okoliša. Na realizaciju projekata u 2018. godini utrošeno je 3.922.190 KM, od čega je iz budžeta izdvojeno 1.088.154 KM (28%), a iz ostalih izvora 2.832.057 KM (72%). Za 2019. godinu planirana je realizacija 19 projekata, od kojih je 5 iz ekonomskog, 7 iz društvenog sektora i 7 iz sektora zaštite okoliša. Za realizaciju ovih projekata planirano je da se utroši 4.270.197 KM, od čega iz općinskog budžeta 1.998.421 KM (47%), a iz ostalih izvora 2.271.776 KM (53%).

Među materijalima koje je usvojilo Općinsko vijeće je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke  o imenovanju člana Skupštine JP „Veterinarska stanica“ i JP „Radio Bosanska Krupa“; Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta – odcjepni dalekovod; Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća; Prijedlog zaključka o davanju saglanosti na Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta JKP „10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa; Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za 2018. godine; Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu; Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za januar 2019. godine.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije