Revizori utvrdili nepravilnosti Zavoda za zapošljavanje RS-a

18.08.2020. 15:14 / Izvor: Akta.ba
Revizori utvrdili nepravilnosti Zavoda za zapošljavanje RS-a

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a objavila je reviziju rada Zavoda za zapošljavanje RS-a.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a objavila je reviziju rada Zavoda za zapošljavanje RS-a. Zaključeno je, između ostalog, da je došlo do nepravilnosti tokom dodjela subvencija, zatim Plan nabavki je tokom prošle godine više puta mijenjan, te za pojedine nabavke nije dokumentovano na osnovu kojih parametara je izvršena procjena vrijednosti.

Kada je riječ o subvencijama, tabele u kojima je vršeno bodovanje nisu potpisane od imenovane komisije koja je vršila obradu i ocjenu zahtjeva.

Dalje, kako se navodi, za  Program  podrške  zapošljavanju  mladih  sa  VSS  u  statusu  pripravnika  podneseni su  zahtjevi  za  zaposlenje  za  1.203 osoba, dok aktima nisu nisu  utvrđeni kriterijumi  na  osnovu  kojih se  vrši  odobravanje  broja  lica  po  jednom  poslodavcu.

"Npr.  poslodavac  je  podnio zahtjev za zaposlenje 14 pripravnika i za iste su mu odobrena sredstva, a za drugog poslodavca  odobrena  su  sredstva  za  dva  pripravnika  od  osam  za  koliko  je dostavio zahtjev za korišćenje sredstava. U 2020. godini direktor Zavoda je donio Uputstvo o načinu  rada komisije  za obradu  i  ocjenu  zahtjeva  po  programima  za 2020. godinu  u kojem  je  definisao  kriterijum  za  odobravanje  broja  pripravnika  po  poslodavcu,  te  za isto nije data preporuka", saopšteno je.

Odobravanje  sredstava  nije  u  potpunosti  vršeno  u  skladu  sa Uputstvom  o  načinu  rada  komisija  za  obradu  i  ocjenu  zahtijeva  po  programima  za 2019.  godinu,  odnosno  dodatkom  uz  tabelu  bodovanja  kod  samozapošljavanja  (u navedenom dodatku definisano je da ukoliko postoji veći broj zahtjeva nezaposlenih lica  sa  istim  brojem  bodova  prednost  imaju  oni  koji  imaju  više  bodova  po pojedinačnim  kriterijumima  –  djelatnost,  razvijenost  opštine),  jer  su  odobrena sredstva za određeni broj zahtjeva nezaposlenih lica koja su imala manji broj bodova od lica koja su odbijena zbog nedostatka sredstava.

Takođe, naknadno odobravanje sredstava  koja  su  oslobođena  odustajanjem  nekog  od  korisnika  subvencije,  nije vršeno  prema  navedenoj  bodovnoj  listi,  već  su  dodjeljivana  samo  licima  koja  su uložila prigovore na odbijenice zbog nedostatka sredstava.

Revizija kaže da su za  Program  podsticanja  razvoja  preduzetništva  kod  mladih  (start-up)  sredstva  na osnovu broja podnesenih zahtjeva značajno veća u odnosu na planirana, tako da je  nakon  izvršenog  bodovanja  veliki  broj  podnosilaca  zahtjeva  odbijen  zbog nedostatka  sredstava.

Odobravanje  sredstava  nije  u  potpunosti  vršeno  u  skladu  sa Uputstvom  o  načinu  rada  komisija  za  obradu  i  ocjenu  zahtijeva  po  programima  za 2019.  godinu,  odnosno  dodatkom  uz  tabelu  bodovanja  kod  samozapošljavanja  (u navedenom dodatku definisano je da ukoliko postoji veći broj zahtjeva nezaposlenih lica  sa  istim  brojem  bodova  prednost  imaju  oni  koji  imaju  više  bodova  po pojedinačnim  kriterijumima  –  djelatnost,  razvijenost  opštine),  jer  su  odobrena sredstva za određeni broj zahtjeva nezaposlenih lica koja su imala manji broj bodova od lica koja su odbijena zbog nedostatka sredstava.

Takođe, naknadno odobravanje sredstava  koja  su  oslobođena  odustajanjem  nekog  od  korisnika  subvencije,  nije vršeno  prema  navedenoj  bodovnoj  listi,  već  su  dodjeljivana  samo  licima  koja  su uložila prigovore na odbijenice zbog nedostatka sredstava.

Mijenjan Plan nabavki

Kako se dalje navodi, precijenjene su zgrade i i  objekti  za  iznos  od  21.557  KM, dok su potcijenjeni obračunski  rashodi  od  usklađivanja  vrijednosti  imovine  za  isti iznos, jer nije izvršena provjera obezvrjeđenja imovine nakon rušenja objekta u vlasništvu Zavoda  za  zapošljavanje  Republike  Srpske,  što  nije  u  skladu  sa  članom  26.  stav  5. Pravilnika  o  računovodstvu,  računovodstvenim  politikama  i  računovodstvenim  procjenama za budžetske korisnike.

Navodi se i da Zavod nije nakon  stupanja  na  snagu  Zakona  o  posredovanju  u  zapošljavanju  i  pravima  za vrijeme  donio  Pravilnik  o  pravima  nezaposlenih  lica  na  naknadu i  uskladio  (stavio  van  snage  ili  donio  novi  pravilnik)  Pravilnik  o uslovima  i  načinu  ostvarivanja  prava  nezaposlenih.

Revizori navode kako je u izvještaju u  filijali  Bijeljina  za  2018.  godinu navedeno da je poslovni  prostor  u  Starom  Ugljeviku  površine  63,5  muništen, odnosno da zgrada više  ne  postoji,  a  temelj  zgrade  se  nalazi  na  ivici  površinskog  kopa. Ipak, popisom imovine  i  obaveza  za  2019.  godinu  navedeni  poslovni prostor  je  popisan  kao  stalno  sredstvo  u  upotrebi  iako  isto  više  fizički  ne  postoji. 

Planom  javnih  nabavki  iz  decembra  2018.  godine  Zavod  je  u  2019.  godini  planirao nabavke  u  ukupnoj  vrijednosti  od  1.271.005  KM  sa  porezom  na  dodatu  vrijednost što  nije  u  skladu  sa  članom  15.  stav.  1.  Zakona  o  javnim  nabavkama. Prema navedenom  članu  zakona  u  procjenjenu  vrijednost  javne  nabavke  ne  uključuje  se  PDV.

Plan  javnih  nabavki  je  više  puta  mijenjan  tokom  2019.  godine  i  Upravni  odbor  Zavoda  je 30.12.2019.  godine  donio  Odluku  o  usvajanju  rebalansa  plana  javnih  nabavki  za  2019. godinu, ukupne vrijednosti 1.473.205 KM sa PDV-om.

Kasnilo se sa realizacijom

Sporna je bila i nabavka proširenje serverske infrastrukture koja je  procijenjena na 266.994 KM sa  PDV-om  (ugovor  je  zaključen  u  iznosu  od  266.631  KM).

Reviziji nije dokumentovano  na  koji  način i  na  osnovu  kojih  parametara  je  izvršena  procjena vrijednosti  nabavke. 

Postavljeni  uslovi  u  tenderskoj  dokumentaciji  za  tehničku  i profesionalnu sposobnost  za navedenu  nabavku,  kao  i  za  nabavku  usluge  održavanja  serverske  i  mrežne infrastrukture i bekap sistema (57.844 KM) i nabavku aplikativno održavanje softvera (ELMO, WEB site, WEB mail-a)  i  evidenciju  nezaposlenih  lica  CRM  (66.871 KM),  nisu srazmjerni  predmetu  nabavke,  jer  isti  mogu  imati  ograničavajući  efekat  na konkurenciju, što nije u skladu sa članom 44. stav 3. zakona,

Sporna je bila i nabavka usluga tekućeg  i  investicionog  održavanja  poslovnih  prostorija  Zavoda (70.995  KM) . Naime, u ugovoru  je  definisan  rok  izvođenja  radova  od  120  dana  od  dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač je uveden u posao 23 dana nakon potpisivanja ugovora,  iako  je  članom  6.  tačka  1.  ugovora  definisano  da  će  naručilac  izvođača uvesti  u  posao  najkasnije 10 dana  nakon  potpisivanja  ugovora. 

Prema  izvještaju  o primopredaji  radova  isti  su  okončani  16.09.2019.  godine  (sa  realizacijom  ugovora kasnilo se najmanje 15 dana).

Preporučuje  se  direktoru  Zavoda  da  obezbijedi  da  se  priprema  tenderske dokumentacije  u  dijelu  u  kome  se  definiše  tehnička  i  profesionalna  sposobnost ponuđača vrši u skladu sa članom 44. stav 3. Zakona o javnim nabavkama. 

(Foto: Palelive.com)

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital