Gras

Kapital / IZVJEŠTAJI

Kako su rasli gubici i dubioza: Sva zapažanja i nepravilnosti u GRAS-u

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je krajem maja 2021. godine ukazao da je, između ostalog, utvrđen veliki stepen nepravilnosti i korupcije.

02.08.2021. 09:31 / Izvor: Akta.ba

KJKP GRAS koji godinama grca u problemima najesen ide u stečaj.

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je krajem maja 2021. godine ukazao da je, između ostalog, utvrđen veliki stepen nepravilnosti i korupcije tokom istrage dugovanja preduzeća po doprinosima za radnike. 

Ured je izvršio analizu dostavljenih podataka od strane nadležnih institucija, i u nastavku teksta je prikaz iste, razvrstane po oblastima iz zaključaka Vlade Kantona Sarajevo, a za čiju realizaciju je bio zadužen Ured.

1. Doznačena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za period 2008.-2018. godine

Ured je utvrdio da je po knjigovodstvenim karticama iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu 2008.-2018. godine, Grasu doznačeno ukupno 169.573.336,39 KM.

Sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo doznačavana po godinama:

 

 

 

2. Obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa u periodu od 2009. do 2016. godine (direktni porezi i doprinosi)

Na osnovu knjigovodstvene kartice, poreza i doprinosa na plaće, ugovore o djelu i dr., od konta 451 000 do konta 454 000, u Tabeli 2 prikazan je promet po navedenim karticama, za period 2009.-2016. godine (predviđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo).

 

• Neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plaće, ugovore o djelu i dr. u Grasu, u 2009. godini, iznosile su 13.887.701,08 KM. Iste su za sedam godina, tj. do  2016. godine, porasle na 85.287.960,82 KM, a u 2016. godini taj iznos se povećao na  99.175.661,90 KM.

Fakturisane obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plaće, ugovore o djelu i dr.,  u 2009. godini, iznosile su 19.201.913,34 KM (sa neplaćenim obavezama iz ranijih godina) i one su konstantno rasle, tako da je njihov iznos u 2016. godini iznosio 102.768.208,33 KM.

• Iznos plaćenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na plaće, ugovore o djelu i dr. u odnosu na ukupan dug kreće se u rasponu od 27,82% u 2009. godini, pa do 1,64 % u 2015. godini.

• Najveći dio neizmirenih obaveza odnosi se na doprinose na plaće – PIO, doprinose na plaće – zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, dug za poreze i doprinose koje ima Gras za period 2009.-2016. godine, na dan 28.02.2021. godine, iznosi 131.059.519,60 KM.

Prema podacima iz Grasa, Ured je konstatovao da dug po osnovu direktnih poreza, za period 2009.-2016. godine, iznosi cca 199,3 miliona KM, a glavni dug u iznosu od cca 90,7 miliona KM (neizmirene obaveze). U ukupnom iznosu su sadržane obračunate zatezne kamate u iznosu od cca 102,8 miliona KM, kao i troškovi prisilne naplate u iznosu od cca 5,7 miliona KM.

Na osnovu svih gore navedenih činjenica Ured je utvrdio sljedeće nepravilnosti:

Uplate poreza i doprinosa pri isplati plaća nisu vršene u skladu sa Zakonom o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 48/2001, 1/2002, 14/2008/, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019, 4/2021), Zakonom o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17).

3. Obaveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u period od 2011. do 2018. godine

Neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza i dr., u 2011. godini, iznosile su  442.834,35 KM, za sedam godina, tj. u 2016. godini, iznosile su 27.982.129,02 KM, a u 2018. godini iste su iznosile 28.424.963,37 KM.

Stvorene obaveze po osnovu indirektnih poreza i dr. u 2011. godini iznosile su 13.462.846,35 KM (sa neplaćenim obavezama iz ranijih godina) i one su konstantno rasle, tako da se njihov iznos u 2018. godini penje na 34.589.685,61 KM.

 

 

 

Prema podacima iz Grasa, Ured je konstatovao da dug Grasa po osnovu indirektnih poreza iznosi cca 31,2 miliona KM, a glavni dug iznosi cca 21,4 miliona KM, te da je isti nastao zbog neredovnog plaćanja obaveze po osnovu PDV-a od novembra 2012. godine. U ukupnom iznosu su sadržane obračunate zatezne kamate (u iznosu od cca 8,8 miliona KM) i troškovi prisilne naplate (u iznosu od cca 1,0 miliona KM ).

Iako od marta 2019. godine Gras vrši plaćanje tekuće obaveze po osnovu PDV-a, izvršenim plaćanjima i prisilnom naplatom duga prema Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH saniraju se obaveze po osnovu obračunatih kamata i troškova prinudne naplate, a glavnica se i dalje povećava, te se ne zaustavlja rast kamata i ukupnog duga prema Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.

Ured Konstatuje da dug za PDV predstavlja poseban problem, s obzirom na to da su uslovi Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH za izmirivanja duga na rate izuzetno nepovoljni, što zahtjeva urgentno rješavanje ovog pitanja.

Prema evidenciji Uprave za indirektno - neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ured je utvrdio sljedeće:

Gras je dužan po osnovu indirektnih poreza i to za sve mjesečne periode od avgusta 2014. godine do 24.02.2021. godine iznos od 31.700.930,06 KM, a koji se sastoji od glavnog duga u iznosu od 20.296.521,56 KM, naknadnog tereta prinude u iznosu od 1.017.734,05 KM i zakonske zatezne kamate u iznosu od 10.386.676,45 KM.

 

 

 

Ured je utvrdio sljedeće nepravilnosti:

Uplate poreza i doprinosa pri isplati plaće nisu vršene u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17).

Odredbom člana 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je obveznik dužan obračunati PDV za odgovarajući porezni period na osnovu ukupnog prometa dobara ili usluga iskazanih u fakturama u tom poreznom periodu.

Dalje je članom 39., koji definira podnošenje prijave za plaćanje PDV-a i plaćanje poreza, propisano da su obveznici dužni svoju PDV obavezu obračunatu za određeni porezni period navesti u mjesečnoj PDV prijavi i takvu PDV prijavu podnijeti do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost u članu 79. propisuje da porezni obveznici plaćaju PDV najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

U skladu sa svim prethodno navedenim, porezni obveznici su PDV prijavu za određeni porezni period dužni podnijeti do 10. u mjesecu po isteku poreznog perioda, te izvršiti uplatu prijavljene obaveze do 10. u mjesecu.

4. Obaveze po osnovu tužbi zaposlenika po Kolektivnom ugovoru u periodu od 2006. do 2016. godine

Gras se suočava sa teškoćama u poslovanju i problemima likvidnosti i solventnosti već preko 20 godina. Vrlo značajnu stavku u Grasu predstavljaju tužbe zaposlenika u vezi nepoštivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Na osnovu dostavljenih podataka, Ured je konstatovao da je na dan 31.12.2016. godine broj zaposlenika u Grasu iznosio 1.473, dok je broj tužbi bio oko 2500. Danas je u Grasu zaposleno 1.330 radnika i ima oko 3000 tužbi.

 

 

5. Mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 2014. godine nedvosmisleno ukazalo na zakonsku obavezu podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad Grasom, jer se na temelju utvrđenih činjenica Vlade Kantona Sarajevo radilo o platežno nesposobnom preduzeću.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je u aktu, broj: M-98/20 od 22.09.2020. godine, prilikom davanja mišljenja na Nacrt Sporazuma o rješavanju problema u Grasu, ponovo ukazalo na neophodnost pokretanja stečajnog postupka nad Grasom. Istim aktom ukazano je i na negativne posljedice i obaveze po Budžet Kantona Sarajevo koje bi proizveo Sporazum o rješavanju problema u poslovanju Grasa koji je prema saznanjima Pravobranilaštva Kantona Sarajevo potpisan među ugovornim stranama (Kanton Sarajevo i Gras). Potpisivanjem navedenog Sporazuma stvorila bi se obaveza Kantonu Sarajevo na obezbjeđenje i planiranje od oko 45 miliona KM godišnje na period od 10 godina.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital