Zagrebinspekt d.o.o. Mostar - Referenc lista najznačajnijih radova iz oblasti kontrole i inženjeringa zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

11.05.2012. 12:57 / Izvor: eKapija.ba
Zagrebinspekt d.o.o. Mostar - Referenc lista najznačajnijih radova iz oblasti kontrole i inženjeringa zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Zagrebinspekt d.o.o. je poduzeće za kontrolu i inženjering specijalizirano iz oblasti zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara.

Poduzeće je osnovano 1995 godine od strane stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom na poslovima zaštite, registrirano za navedenu djelatnost u Sud Mostar pod brojem 12-I-698/95, te posjeduje sva potrebna ovlaštenja za obavljanje djelatnosti.

Tim stručnjaka zaposlenih u poduzeću se sastoji od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom potrebnom za obavljanje posla.

Temeljni cilj društva Zagrebinspekt d.o.o. Mostar je zadovoljstvo kupaca, odnosno udovoljavanje zahtjevima kupaca uz učinkovito korištenje raspoloživih sredstava rada.

Kvaliteta usluga iz područja zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara rezultat je rada svih djelatnika, a pojedinačno je svaki djelatnik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka i sudjelovanju u neprekidnom poboljšanju kvalitete usluga.

Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge iz oblasti zaštite okoliša:

 • Izrada Studija utjecaja na okoliš
 • Izrada Plana aktivnosti sa mjerama za sprječavanje utjecaja na okoliš
 • Izrada Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti
 • Izrada Unutarnjih planova intervencije
 • Modeliranje buke sa originalnim softwareom
 • Modeliranje shadow flicker modela sa originalnim softwareom za vjetroelektrane
 • Ispitivanje emisije polutanata iz stacionarnih izvora zagađenja
 • Ispitivanje emisije buke u okoliš
 • Ispitivanje ukupne taložne tvari

  Ovlašteni laboratorij za ispitivanje otpadnih voda

  Zagrebinspekt d.o.o. je ovlašteni laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpadnih tehnoloških voda na temelju Rješenja br. UP-I-05-25-5/09 izdanog od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  U mogućnosti su ponuditi slijedeće usluge:

 • Ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika EBS
 • Ispitivanje kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoringa)
 • Ispitivanje fizikalno-kemijskih karakteristika otpadnih voda

  Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge iz oblasti zaštite od požara:

 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije objekta
 • Ispitivanje funkcionalnosti Vatrodojavne instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Hidrantske instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Instalacije za gašenje sa CO2
 • Ispitivanje funkcionalnosti drencher instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti sprinkler instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti protivpožarnih zaklopki

  Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge iz oblasti zaštite na radu:

 • Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja
 • Ispitivanje uvjeta radnog okoliša
 • fizikalne štetnosti
 • kemijske štetnosti
 • mjerenje buke u radnom okolišu
 • mjerenje osvijetljenosti
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije
 • Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije
 • pregled i ispitivanje instalacije za odvođenje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje otpora uzemljivača
 • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • Izrada nacrta pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Elaborata zaštite na radu
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada Elaborata o postavljanja znakova sigurnosti

  Izrada dokumentacije za dobivanje vodnih akata

 • Izrada projektne dokumentacije za dobivanje Vodnih akata za objekte kategorije "A" i "B" od:

  - Agencije za vodno područje Jadranskog mora

  - Agencije za vodno područje rijeke Save

  Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar može ponuditi usluge:

  • izrade dokumentacije za ishođenje Prethodne vodne suglasnosti
  • izrade dokumentacije za ishođenje Vodne suglasnosti
  • izrade dokumentacije za ishođenje Vodne dozvole od nadležne agencije

  Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge projektiranja:

  Izrada tehničke dokumentacije za:

  • strojarske instalacije
  • električne instalacije
  • gromobranske instalacije
  • specifične tehnološke procese

  Konzultacije kod projektiranja svih vrsta građevina

  Nadzor nad izvođenjem

  Poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja

  od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge osposobljavanja:

  • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara
  • Osposobljavanje djelatnika za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu
  • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja

  Referenc lista:

  • ALUMINIJ d.d. Mostar
  • J.P.ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar
  • J.P. ELEKTROPRIJENOS a.d. Banja Luka
  • FEAL d.o.o. Široki Brijeg
  • J.P. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.
  • J.P. HT d.d. Mostar
  • HOLDINA d.o.o. SARAJEVO
  • ENERGOPETROL d.o.o. SARAJEVO
  • FINVEST - DRVAR d.o.o. Drvar
  • PD IGMAN d.d. Konjic
  • VJETROELEKTRANA GRADINA - VRAN-DUKIĆ
  • VJETROELEKTRANA KUPRES - KAMEN-DENT d.o.o. Mostar
  • VJETROELEKTRANA LJUBUŠA - KAMEN-DENT d.o.o. Mostar
  • VJETROELEKTRANA PAKLINE - KAMEN-DENT d.o.o. Mostar
  • SOLAR-ENERGY d.o.o. (Solarna elektrana - općina Čapljina)
  • ĆIMBA d.o.o. (mala hidroelektrana RIKA, općina Prozor - Rama)
  • INTERBREW - BELGIUM (Pivovara u Grudama)
  • GRUDSKA PIVOVARA d.o.o. GRUDE
  • HERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. MOSTAR
  • ZVEČEVO-LASTA d.d. Čapljina
  • GRUPEX d.d. Velika Kladuša
  • JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša
  • KAPIS d.o.o. Tomislavgrad
  • GRAEWE TADIV d.d. Konjic
  • HOTEL NEUM d.o.o. Neum
  • HOTEL ZENIT d.o.o. Neum
  • SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic
  • UNISGAL d.d. Konjic

  Pogledajte i druge dokumente u rubrici

 • *Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

  Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

  NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

  Kapital