Porezni dug sve veći: Sarajevska javna preduzeća i dalje među najvećim dužnicima

Kapital / IZVJEŠTAJI

Porezni dug sve veći: Sarajevska javna preduzeća i dalje među najvećim dužnicima

Pored javnih preduzeća na listi su i taxi prevoznici, sportska i druga udruženja, osiguravajuće kuće, advokatske kancelarije i mnogi drugi.

07.08.2018. 12:19 Izvor: / Akta.ba

Porezna uprava FBiH objavila pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.

Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.

Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše su državne firme, a potom društva ograničene odgovornosti. 

Kada je u pitanju glavni grad BiH vodeći dužnici su javna preduzeća, prve na listi su JP "ŽELJEZNICE FBIH" sa 203.856.775,38 KM duga, slijedi ih KJKP "GRAS" DOO sa 139.502.075,42 KM, "HIDROGRADNJA" DD koja je u stečaju sa 67.636.992,48 KM, RTVBiH sa 13.694.973,64 KM, zatim ZRAK DD sa 9.892.477,92 KM pa KJKP "PARK" koji ima 8.255.580,40 KM

Pored javnih preduzeća na listi su i taxi prevoznici, sportska i druga udruženja, osiguravajuće kuće, advokatske kancelarije i mnogi drugi.

Na ovoj listi su ukupno 594 porezna obveznika koja zajedno duguju 646.158.298,79 KM.

 

Kompletnu listu dužnika za Grad Sarajevo pogledajte u nastavku.

 

 

R/B

 

NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA

  

 ID BROJ

SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA

 IZNOS DUGA

SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018.

    GLAVNICA

    KAMATA

 1.  

JP "ŽELJEZNICE FBIH"

4200450270001

SARAJEVO

191.456.986,50

12.399.788,88

203.856.775,38

 1.  

KJKP "GRAS" DOO

4200055640002

SARAJEVO

99.512.995,30

39.989.080,12

139.502.075,42

 1.  

"HIDROGRADNJA" DD (STEČAJ)

4200315570003

SARAJEVO

42.997.648,71

24.639.343,77

67.636.992,48

 1.  

RADIO TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

4200351290009

SARAJEVO

13.371.075,10

323.898,54

13.694.973,64

 1.  

"ZRAK" DD

4200086870006

SARAJEVO

7.729.938,10

2.162.539,82

9.892.477,92

 1.  

KJKP "PARK"

4200258320003

SARAJEVO

2.975.462,16

5.280.118,24

8.255.580,40

 1.  

GP "BOSNA" DD (STEČAJ)

4200221910005

SARAJEVO

4.269.827,28

3.205.399,03

7.475.226,31

 1.  

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO

4200151950004

SARAJEVO

2.428.946,37

4.712.434,22

7.141.380,59

 1.  

"FARMACEUTSKI FAKULTET" DOO

4200353150000

SARAJEVO

4.418.446,79

2.667.258,22

7.085.705,01

 1.  

"ENMOS" DOO

4200414550006

SARAJEVO

4.168.632,43

2.419.613,51

6.588.245,94

 1.  

"SAB BANKA" DD (STEČAJ)

DJELOVODNI BR. 1841534

SARAJEVO

1.565.428,76

4.983.520,34

6.548.949,10

 1.  

JU "STUDENTSKI CENTAR"

4200458760008

SARAJEVO

5.242.879,13

1.103.712,17

6.346.591,30

 1.  

DRUŠTVO ZA MARKETING I RTV DJELATNOSTI "S.V.- R.SA" DOO

4200265020007

SARAJEVO

2.366.138,06

2.523.904,03

4.890.042,09

 1.  

"BOSNA" SD

4200256110001

SARAJEVO

3.180.010,35

1.269.094,26

4.449.104,61

 1.  

ŠIPAD DD "ENTERIJER"

4200437500006

SARAJEVO

1.891.017,77

1.725.292,64

3.616.310,41

 1.  

HOLIDAY INN SARAJEVO HTD SARAJEVO DOO (STEČAJ)

4200066330005

SARAJEVO

2.525.081,76

932.218,65

3.457.300,41

 1.  

"ŠIPAD EXPORT IMPORT" DD (STEČAJ)

4200664150003

SARAJEVO

1.084.867,64

1.742.562,23

2.827.429,87

 1.  

"RAMILOJ" DOO (LIKVIDACIJA)

4201529400004

SARAJEVO

2.091.382,57

725.111,55

2.816.494,12

 1.  

GP "BOSNAPUTEVI" DD

4200310260006

SARAJEVO

1.921.248,96

642.761,73

2.564.010,69

 1.  

"SARAJEVSKA PIVARA" DD

4200231550007

SARAJEVO

1.181.307,49

1.222.666,48

2.403.973,97

 1.  

ZADRUGA RVI "INNGRAD"

4200318750002

SARAJEVO

1.527.312,94

868.686,64

2.395.999,58

 1.  

"REGUS" DOO

4201035310002

SARAJEVO

1.816.476,54

439.501,55

2.255.978,09

 1.  

KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOO

4200736910008

SARAJEVO

1.414.439,44

841.414,59

2.255.854,03

 1.  

"ENERGOINVEST-TDS" DD (STEČAJ)

4200250260001

SARAJEVO

1.874.410,74

360.945,20

2.235.355,94

 1.  

UG FK "ŽELJEZNIČAR"

4200709860007

SARAJEVO

765.698,47

1.439.368,53

2.205.067,00

 1.  

KJP "ZOI 84"

4200347000004

SARAJEVO

947.807,40

1.146.698,13

2.094.505,53

 1.  

TP "ROBNE KUĆE" DD (STEČAJ)

4200828950006

SARAJEVO

857.162,25

1.046.962,69

1.904.124,94

 1.  

BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme DOO

4201547720008

SARAJEVO

1.168.945,74

677.059,61

1.846.005,35

 1.  

"REMONT PRUGA" DOO (STEČAJ)

4200443060000

SARAJEVO

1.411.575,53

371.046,10

1.782.621,63

 1.  

"CENTROTRANS DC" DOO

4200453370007

SARAJEVO

1.189.784,48

496.857,97

1.686.642,45

 1.  

"ŽUTI TAXI" DOO

4200234490005

SARAJEVO

765.625,40

892.955,66

1.658.581,06

 1.  

DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE "UJEDINJENI MEDIJI" DOO

4200904560000

SARAJEVO

757.444,58

899.017,09

1.656.461,67

 1.  

"SA DUNDEE GROUP" DOO

4200213490005

SARAJEVO

1.162.681,29

459.409,33

1.622.090,62

 1.  

RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

4200732170000

SARAJEVO

969.896,53

619.493,26

1.589.389,79

 1.  

"SARABON" DD (STEČAJ)

4200326180002

SARAJEVO

1.177.487,79

360.138,50

1.537.626,29

 1.  

"SATEX" DD

4200473300005

SARAJEVO

860.970,48

502.401,93

1.363.372,41

 1.  

"KLAS" DD

4200495880005

SARAJEVO

1.271.651,49

0,00

1.271.651,49

 1.  

"MITEX" DOO

4200080670005

SARAJEVO

553.931,48

688.755,42

1.242.686,90

 1.  

"NARODNO GRIJANJE" DOO

4200521040002

SARAJEVO

872.083,32

256.598,08

1.128.681,40

 1.  

"HECOPROM" DOO

4200024840003

SARAJEVO

766.921,80

298.878,21

1.065.800,01

 1.  

"FARIDOO" DOO

4200400680004

SARAJEVO

618.600,89

408.671,49

1.027.272,38

 1.  

"LANAC PRODAVNICA SARAJEVO" DD (STEČAJ)

4200756600005

SARAJEVO

442.227,00

511.971,69

954.198,69

 1.  

UG KK "BOSNA"

4200255570009

SARAJEVO

770.129,38

183.198,36

953.327,74

 1.  

TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" DOO

4200653540004

SARAJEVO

720.241,74

231.723,90

951.965,64

 1.  

"FEROELEKTRO" DD

4200041340006

SARAJEVO

776.858,47

121.274,90

898.133,37

 1.  

SZD "BAU TEHNIKA", VL. PAŠIĆ AMER

4300830670007

SARAJEVO

461.262,50

429.044,50

890.307,00

 1.  

"SERVIS EKO" DOO (STEČAJ)

4200617580008

SARAJEVO

620.539,26

228.234,47

848.773,73

 1.  

"ENERGOPETROL" DD

4200163020002

SARAJEVO

0,00

832.858,42

832.858,42

 1.  

"NESEL COMPANY" DOO

4200324210001

SARAJEVO

622.810,68

206.872,63

829.683,31

 1.  

CENTAR ZA PROIZVODNJU I USLUGE "CPU" DOO

4200061530006

SARAJEVO

737.774,12

71.248,74

809.022,86

 1.  

"FORUM" DD (STEČAJ)

4200471190008

SARAJEVO

627.003,27

160.684,50

787.687,77

 1.  

"NERETVA" DD (STEČAJ)

4200040700009

SARAJEVO

640.227,08

146.262,75

786.489,83

 1.  

OZ"POLO"

DJELOVODNI BROJ 1632399

SARAJEVO

433.780,98

349.500,83

783.281,81

 1.  

"BOSNA 97" DOO

4200265610009

SARAJEVO

509.776,58

273.056,22

782.832,80

 1.  

"ENERGOINVEST-COMET" DD

4200031200001

SARAJEVO

448.545,96

316.557,05

765.103,01

 1.  

"ISSAY" DOO

4200000820001

SARAJEVO

504.903,16

256.331,62

761.234,78

 1.  

"ELIT FOREIGN TRADE" DOO

4200341060005

SARAJEVO

647.538,56

111.152,78

758.691,34

 1.  

DJL "BITAS" (STEČAJ)

4200645870003

SARAJEVO

282.710,68

474.992,73

757.703,41

 1.  

GP "ŽGP"

4200061020008

SARAJEVO

717.499,55

17.395,83

734.895,38

 1.  

"VERT" DOO

4200244370008

SARAJEVO

467.664,20

251.641,50

719.305,70

 1.  

"AUTOMEHANIKA" DD (STEČAJ)

4200361090008

SARAJEVO

500.577,15

218.677,77

719.254,92

 1.  

"2M INŽINJERING" DOO

4200428690005

SARAJEVO

448.722,06

243.711,35

692.433,41

 1.  

"NEKRETNINE 2A" DOO

4200985110003

SARAJEVO

571.860,99

107.007,46

678.868,45

 1.  

"AUDAX" DOO

4201103760003

SARAJEVO

581.548,53

65.899,29

647.447,82

 1.  

"ABC NET" DOO

4200090800004

SARAJEVO

381.903,61

260.201,36

642.104,97

 1.  

"NIVAL" DOO

4200594430003

SARAJEVO

428.847,45

212.748,47

641.595,92

 1.  

"SARAJEVOTEKSTIL" DD (STEČAJ)

4200349120007

SARAJEVO

511.816,72

127.507,43

639.324,15

 1.  

"ENERGOINVEST - TERMOAPARATI" DD (STEČAJ)

4200018870006

SARAJEVO

308.246,85

319.203,01

627.449,86

 1.  

"LORA" DOO

4200452720004

SARAJEVO

413.501,43

213.207,96

626.709,39

 1.  

"ŠEH IN PETROL" DOO (STEČAJ)

DJELOVODNI BROJ 01073329

SARAJEVO

588.688,84

37.854,27

626.543,11

 1.  

"MINEDO COMPANY" DOO (STEČAJ)

4200437170006

SARAJEVO

490.909,16

123.773,17

614.682,33

 1.  

"EKO ING UPRAVITELJ" DOO (STEČAJ)

4201481010004

SARAJEVO

520.267,88

71.400,16

591.668,04

 1.  

"JUTARNJE NOVINE" DOO

4200578150009

SARAJEVO

380.668,03

206.923,23

587.591,26

 1.  

"OPEN BROADCAST NETWORK" DD

4200571900002

SARAJEVO

464.758,80

105.213,91

569.972,71

 1.  

"INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE" DOO

4200506910009

SARAJEVO

358.849,46

193.391,63

552.241,09

 1.  

"UNIONINVEST - INDUSTRIJSKA MONTAŽA" DOO

4200187550002

SARAJEVO

347.429,18

193.993,14

541.422,32

 1.  

"Š BOOK" DOO (STEČAJ)

4200234900009

SARAJEVO

403.089,58

136.491,69

539.581,27

 1.  

PZU "APOTEKA DENIDA"

4201095640001

SARAJEVO

441.734,66

92.518,58

534.253,24

 1.  

"BITUMENKA" DD

4200106060006

SARAJEVO

244.479,23

277.590,31

522.069,54

 1.  

"VF-KOMERC" DOO

4200440550006

SARAJEVO

493.880,16

24.772,83

518.652,99

 1.  

FK "OLIMPIC"

4200761600005

SARAJEVO

424.959,89

83.981,61

508.941,50

 1.  

"AKVASAN" DOO

4200470380008

SARAJEVO

320.754,66

183.951,05

504.705,71

 1.  

"KESSUL" DOO (STEČAJ)

4200591330008

SARAJEVO

266.586,27

235.195,56

501.781,83

 1.  

"CWS AQUALIS" DOO

4201489930005

SARAJEVO

341.320,52

153.776,55

495.097,07

 1.  

"SP COMMERCE" DOO

4201367820004

SARAJEVO

372.054,49

119.163,14

491.217,63

 1.  

"ABA COMMERCE" DOO

4200377410002

SARAJEVO

333.048,31

154.512,73

487.561,04

 1.  

"IZGRADNJA" DOO

4200325450006

SARAJEVO

320.394,96

166.590,71

486.985,67

 1.  

"TURKOIL" DOO

4201666570006

SARAJEVO

373.769,52

104.019,67

477.789,19

 1.  

"BH BANKA" DD (STEČAJ)

4200355360001

SARAJEVO

219.694,03

248.659,49

468.353,52

 1.  

"TELEVIZIJA JEDAN" DOO

4201841160002

SARAJEVO

236.996,26

229.530,57

466.526,83

 1.  

USLUŽNA ZADRUGA "SAMIT"

4200672500005

SARAJEVO

291.803,90

171.712,24

463.516,14

 1.  

"ŠIPAD-KOMERC" DD

4200199560003

SARAJEVO

296.207,10

166.619,96

462.827,06

 1.  

"RRS GRADNJA" DOO

4200175200006

SARAJEVO

330.614,44

130.050,90

460.665,34

 1.  

"TABASCO" DOO

4200265290004

SARAJEVO

200.765,97

240.543,43

441.309,40

 1.  

"OLIMPIK TURS" DOO

4200427530004

SARAJEVO

301.333,69

137.479,96

438.813,65

 1.  

"MERCATOR BH" DOO

4200841110009

SARAJEVO

0,00

437.915,68

437.915,68

 1.  

"ARK GROUP" DOO (STEČAJ)

4201174190003

SARAJEVO

325.990,47

104.502,54

430.493,01

 1.  

"VRANICA" DD (STEČAJ)

4200501520008

SARAJEVO

271.413,26

151.469,17

422.882,43

 1.  

"IG" DOO

4200653620008

SARAJEVO

243.417,77

174.915,81

418.333,58

 1.  

DJL"3 MART COMPANY"

DJELOVODNI BROJ 1351003

SARAJEVO

229.735,04

188.347,53

418.082,57

 1.  

"MAZDA CITY" DOO (LIKVIDACIJA)

4200995930009

SARAJEVO

405.198,80

6.632,11

411.830,91

 1.  

"UDOBNOST" DOO (STEČAJ)

4200466190008

SARAJEVO

335.923,20

63.148,67

399.071,87

 1.  

"FEROELEKTRO DISTRIBUCIJA" DOO

4201206570008

SARAJEVO

369.497,26

26.568,88

396.066,14

 1.  

"IN CAPITAL" DOO

4201067430000

SARAJEVO

220.410,20

173.201,55

393.611,75

 1.  

"URBANI" DOO (STEČAJ)

4200793710007

SARAJEVO

283.104,29

106.534,18

389.638,47

 1.  

"SU-NI"DOO

4200418460001

SARAJEVO

266.122,14

106.776,51

372.898,65

 1.  

"INGAF" DOO (STEČAJ)

4200477390009

SARAJEVO

262.064,12

106.148,42

368.212,54

 1.  

"EUROMEDICAL" PRIVATNA ZDRAV. USTANOVA POLIKLINIKA

4201752730008

SARAJEVO

244.156,27

123.991,02

368.147,29

 1.  

"KAKTUS" DOO (STEČAJ)

4200049830002

SARAJEVO

269.016,71

98.363,81

367.380,52

 1.  

"GRANINI" DOO (STEČAJ)

4200564950002

SARAJEVO

190.180,27

168.979,50

359.159,77

 1.  

"OFFICE&MEDIASERVISE" DOO

4202042220007

SARAJEVO

329.870,22

21.858,22

351.728,44

 1.  

GP "INTUP" DOO

4200332230003

SARAJEVO

173.148,51

178.530,67

351.679,18

 1.  

"AMEK PLUS" DOO (LIKVIDACIJA)

4201946420000

SARAJEVO

307.117,23

44.498,94

351.616,17

 1.  

OZ "SPORT"

5201000033611

SARAJEVO

221.100,97

128.607,53

349.708,50

 1.  

"TIP-SECURITY" DOO (LIKVIDACIJA)

4201117390004

SARAJEVO

289.490,44

57.856,66

347.347,10

 1.  

"BENID" DOO (LIKVIDACIJA)

4200415440000

SARAJEVO

149.418,11

197.067,78

346.485,89

 1.  

"JEŽ" DOO

4200018280004

SARAJEVO

262.438,18

80.354,70

342.792,88

 1.  

"BAZAR" DD (STEČAJ)

4200840730003

SARAJEVO

80.938,59

258.599,15

339.537,74

 1.  

"INGRAP" DD (STEČAJ)

4200574830005

SARAJEVO

338.374,83

395,09

338.769,92

 1.  

"PROFIN INVEST" DOO

4201039730006

SARAJEVO

208.971,83

129.529,84

338.501,67

 1.  

"KRAS" DD (STEČAJ)

4200157130009

SARAJEVO

215.441,83

114.268,91

329.710,74

 1.  

VUKOJEVIĆ DRAGAN

 

SARAJEVO

188.762,87

136.306,97

325.069,84

 1.  

"GRAND EX COMPANY" DOO

4200498120001

SARAJEVO

175.282,63

149.164,09

324.446,72

 1.  

"ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS" DOO

4200131500002

SARAJEVO

245.028,41

76.908,69

321.937,10

 1.  

"DA RIVA" DOO

4200433930006

SARAJEVO

170.225,01

147.173,48

317.398,49

 1.  

"POWER TEAM" DOO

4201278300005

SARAJEVO

191.582,77

123.182,28

314.765,05

 1.  

"TRGOPLASTIK" DOO

4200335760003

SARAJEVO

146.030,87

166.399,21

312.430,08

 1.  

"eBROKERS" DOO

4200357650007

SARAJEVO

168.638,40

141.565,65

310.204,05

 1.  

"ŽGP INŽINJERING" DOO

4201283210006

SARAJEVO

216.294,40

93.791,23

310.085,63

 1.  

"FUTURA MEDIA" DOO

4200141990008

SARAJEVO

189.636,26

120.359,31

309.995,57

 1.  

JP "GEODETSKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE"

4200295520004

SARAJEVO

237.951,44

70.421,00

308.372,44

 1.  

"ZONEX" DOO SARAJEVO

4200139400007

SARAJEVO

168.446,51

138.780,81

307.227,32

 1.  

"XIN SHENG" DOO

4200402620009

SARAJEVO

260.580,11

43.359,14

303.939,25

 1.  

"GSM WORLD" DOO

4201078390000

SARAJEVO

236.164,68

63.998,26

300.162,94

 1.  

"BOSNATRANSPORT" DOO

4200351530000

SARAJEVO

218.624,77

78.765,07

297.389,84

 1.  

"REPAIR" DOO (STEČAJ)

4200462870004

SARAJEVO

232.581,13

64.175,08

296.756,21

 1.  

"KABLIRANJE" DOO

4200104440006

SARAJEVO

191.173,75

96.838,82

288.012,57

 1.  

ZADRUŽNI SAVEZ FBIH

4200720080005

SARAJEVO

184.843,48

100.361,37

285.204,85

 1.  

"SENS" DOO

4200450190008

SARAJEVO

204.190,95

79.412,07

283.603,02

 1.  

"GEO DATA" DOO

4200316620004

SARAJEVO

257.681,30

17.040,26

274.721,56

 1.  

"MP AGENCIJA" DOO

4201469660001

SARAJEVO

204.639,20

68.807,56

273.446,76

 1.  

"FA-REM" DOO

4200471270001

SARAJEVO

169.972,80

103.291,06

273.263,86

 1.  

"MLM-SA" DOO

4201622950006

SARAJEVO

240.284,12

27.088,97

267.373,09

 1.  

"EKO-ING" DOO

4200237830001

SARAJEVO

217.266,30

49.223,09

266.489,39

 1.  

UNIVERZITETSKO SPORTSKO DRUŠTVO "BOSNA"

4200256110001

SARAJEVO

174.739,36

90.081,97

264.821,33

 1.  

"UNIS-PSC" DD

7080020503083

SARAJEVO

164.191,16

98.072,20

262.263,36

 1.  

"ŽIR" DOO (LIKVIDACIJA)

4200591760002

SARAJEVO

152.676,91

106.422,62

259.099,53

 1.  

"VIS CO" DOO

4201243340004

SARAJEVO

200.408,69

56.965,30

257.373,99

 1.  

"AG PIK" DOO

4200477800002

SARAJEVO

206.483,78

49.967,77

256.451,55

 1.  

"GEOINŽENJERING" DOO

4200676590009

SARAJEVO

173.008,71

82.590,83

255.599,54

 1.  

"ASPEK" DOO

4200612430008

SARAJEVO

223.750,09

31.051,78

254.801,87

 1.  

"ATAL" DOO

4200569080006

SARAJEVO

93.706,47

160.371,74

254.078,21

 1.  

"DŽAST" DOO

4200686470001

SARAJEVO

167.024,87

79.026,76

246.051,63

 1.  

"MOS-INŽINJERING" DOO

4200425080001

SARAJEVO

155.933,78

90.098,13

246.031,91

 1.  

"DUNAV OSIGURANJE" A.D. BANJA LUKA FILIJALA SARAJEVO

4400960780119

SARAJEVO

141.109,79

100.213,41

241.323,20

 1.  

"MOJE MJESTO" DOO

4201414090001

SARAJEVO

191.159,17

49.574,46

240.733,63

 1.  

"MAUNAGIĆ" DOO

4200686980000

SARAJEVO

207.260,85

31.833,67

239.094,52

 1.  

"TETRA CO" DOO

4200072490006

SARAJEVO

163.422,43

75.637,39

239.059,82

 1.  

"MEDIPHARM DENIDA" DOO

4201313060004

SARAJEVO

162.211,02

73.018,83

235.229,85

 1.  

"BERLIT-EX" DOO (STEČAJ)

4200375550001

SARAJEVO

167.231,52

65.552,70

232.784,22

 1.  

"UKA" DOO

4200383060005

SARAJEVO

179.452,15

46.059,55

225.511,70

 1.  

"GAGULA KOMERC" DOO

4200294800046

SARAJEVO

150.838,06

73.670,53

224.508,59

 1.  

"HETRING" DOO

4200138420004

SARAJEVO

161.281,45

61.379,48

222.660,93

 1.  

"FEROELEKTRO TRGOVINA I SERVIS" DOO

4200029480005

SARAJEVO

106.173,05

116.466,56

222.639,61

 1.  

"ISMENS COMPANY" DOO

4200068890008

SARAJEVO

108.450,57

113.706,83

222.157,40

 1.  

"BUSTER" DOO

4200440040008

SARAJEVO

131.837,33

90.121,29

221.958,62

 1.  

"HFT" DOO

4201846120009

SARAJEVO

157.841,46

62.815,81

220.657,27

 1.  

"SAVREMENA ADMINISTRACIJA" DOO (STEČAJ)

5201000012380

SARAJEVO

77.610,75

140.520,43

218.131,18

 1.  

"OSMIĆ PROMET" DOO

4200209540006

SARAJEVO

184.830,97

31.576,35

216.407,32

 1.  

"LEADCOM" DOO

4201604200008

SARAJEVO

164.564,42

51.718,03

216.282,45

 1.  

SUR - BUREGDŽINICA "INDEX", VL. SEFERI GAJUR

4301607460005

SARAJEVO

138.204,13

77.932,64

216.136,77

 1.  

"PT-COMPANY" DOO

4200712810002

SARAJEVO

164.300,15

51.067,73

215.367,88

 1.  

"ASTRO" DD (STEČAJ)

4200488910004

SARAJEVO

82.664,95

128.048,68

210.713,63

 1.  

"SUQIN" DOO

4200677480002

SARAJEVO

195.565,36

13.678,70

209.244,06

 1.  

"MTIV" DOO

4201025860004

SARAJEVO

119.842,48

87.672,73

207.515,21

 1.  

GP "HERCEGOVINA" (STEČAJ)

4200040450002

SARAJEVO

142.551,04

64.546,76

207.097,80

 1.  

"ART ZONE" DOO

4201180320008

SARAJEVO

151.626,34

53.886,30

205.512,64

 1.  

UZ "KAMER" DOO (STEČAJ)

4200085040000

SARAJEVO

107.182,51

97.998,59

205.181,10

 1.  

"SARA-KOMPANI" DOO

4201107320008

SARAJEVO

142.912,66

60.279,78

203.192,44

 1.  

"UXB BALKANS" DOO

4200840140001

SARAJEVO

140.813,90

61.001,20

201.815,10

 1.  

"SKENDER" DOO

4200948930009

SARAJEVO

144.447,33

56.829,57

201.276,90

 1.  

"ŠEH IN BRUNEI" DOO

4200073030009

SARAJEVO

143.258,52

55.170,64

198.429,16

 1.  

ŠIPAD KOMERC "INŽINJERING" DOO

4200071330005

SARAJEVO

139.750,70

55.969,12

195.719,82

 1.  

"MOS" DOO

4200414390009

SARAJEVO

143.646,97

51.551,14

195.198,11

 1.  

"LON TEN" DOO

4200975740009

SARAJEVO

185.566,11

8.215,50

193.781,61

 1.  

"AIF COMPANY" DOO

4200263240000

SARAJEVO

117.600,12

76.053,08

193.653,20

 1.  

"ERBA" DOO

4201213940007

SARAJEVO

114.768,19

76.340,61

191.108,80

 1.  

"RETROS" DOO

4200158290000

SARAJEVO

115.771,69

75.131,28

190.902,97

 1.  

"INFINITY GROUP" DOO

4201367230002

SARAJEVO

155.117,29

35.598,85

190.716,14

 1.  

OMLADINSKA ZADRUGA"ZAMBAK"

4201507340008

SARAJEVO

142.497,68

47.049,98

189.547,66

 1.  

"COLORSAR" DOO

4200412000009

SARAJEVO

135.044,64

51.028,46

186.073,10

 1.  

"MOVEM & CO" DOO (STEČAJ)

4201257210006

SARAJEVO

138.361,34

45.985,89

184.347,23

 1.  

"ŠIPAD" DD (STEČAJ)

4200146790007

SARAJEVO

127.279,77

56.756,63

184.036,40

 1.  

"GROUP E&C" DOO (LIKVIDACIJA)

4200114750003

SARAJEVO

124.087,56

59.839,25

183.926,81

 1.  

"SAM-TRADE" DOO

4201394040002

SARAJEVO

167.274,13

16.417,78

183.691,91

 1.  

"MUHIĆ TRANS" DOO

4218312040000

SARAJEVO

110.674,27

71.805,91

182.480,18

 1.  

"YE-JI" DOO

4200416500006

SARAJEVO

96.925,91

84.988,99

181.914,90

 1.  

"ENERGON FACILITY MENAGEMENT" DOO

4201396840006

SARAJEVO

135.303,64

43.341,70

178.645,34

 1.  

"SINOVI SREBRENICE" DOO

4200436360006

SARAJEVO

110.552,27

67.476,34

178.028,61

 1.  

"VUJAKOVIĆ" DOO (LIKVIDACIJA)

4200616420007

SARAJEVO

106.986,09

70.585,78

177.571,87

 1.  

"GENERALALARM" DOO

4200137450007

SARAJEVO

102.577,29

72.032,24

174.609,53

 1.  

"BELVE-HAN" DOO

4200436520003

SARAJEVO

144.997,91

29.119,63

174.117,54

 1.  

"CENTROTRANS-MT INTERNACIONAL" DOO

4200297570009

SARAJEVO

97.161,03

76.071,59

173.232,62

 1.  

"AGRAM 89" DOO

4200060130004

SARAJEVO

143.178,01

29.890,79

173.068,80

 1.  

"PHARMAGENT" DOO

4200574320007

SARAJEVO

138.129,65

34.661,20

172.790,85

 1.  

"STUDIO-MODERNA" DOO

4200667760007

SARAJEVO

94.649,18

77.266,86

171.916,04

 1.  

"ZADRUGARI OSMEX" SARAJEVO

4201461680003

SARAJEVO

114.691,78

53.844,02

168.535,80

 1.  

"GRANOFF" DOO

4200797380001

SARAJEVO

117.386,13

49.568,69

166.954,82

 1.  

"EPTA" DOO

4200066840003

SARAJEVO

138.869,56

27.632,47

166.502,03

 1.  

UR VRSTE BUFFET "ENKO", VL. PLEHO ENVER

4300689120006

SARAJEVO

77.126,41

84.941,26

162.067,67

 1.  

"BH TRANS" DOO

4200621420007

SARAJEVO

124.889,55

36.226,34

161.115,89

 1.  

"SATELNET" DOO (STEČAJ)

4200104790007

SARAJEVO

96.379,10

64.483,56

160.862,66

 1.  

"SARAJEVOLIJEK" DOO (STEČAJ)

4200429740006

SARAJEVO

141.197,56

19.347,83

160.545,39

 1.  

DJL"SLAĐANA COMMERC"

NEMA ID BROJ

SARAJEVO

154.954,86

4.609,96

159.564,82

 1.  

"HESCOM" DOO

4200710010009

SARAJEVO

140.866,66

16.357,91

157.224,57

 1.  

"ECLIPSE" DOO

4200190420004

SARAJEVO

123.139,84

33.467,60

156.607,44

 1.  

"A.T.E.L.K." DOO

4201164120007

SARAJEVO

115.458,21

40.976,36

156.434,57

 1.  

"22 APRIL" DOO (STEČAJ)

4200531350000

SARAJEVO

108.744,82

47.660,98

156.405,80

 1.  

"AUTOUNION" DOO

4200178050005

SARAJEVO

95.799,70

59.272,07

155.071,77

 1.  

"JUDŽIK" DOO

4200330530000

SARAJEVO

153.085,38

1.508,53

154.593,91

 1.  

"ONE2PLAY" DOO (STEČAJ)

4218663850008

SARAJEVO

120.336,88

33.071,74

153.408,62

 1.  

"CHANG FU INT.CO LTD" DOO

4200931370000

SARAJEVO

143.514,21

9.782,00

153.296,21

 1.  

"GRAMI TRADE" DOO

4201569290007

SARAJEVO

82.436,72

70.558,39

152.995,11

 1.  

"BRAJEVIĆ TRADE" DOO

4200528640005

SARAJEVO

97.507,24

54.166,12

151.673,36

 1.  

"URBAN GRILL BRAJLOVIĆ" DOO (LIKVIDACIJA)

4201176560002

SARAJEVO

112.518,21

38.180,80

150.699,01

 1.  

"BEŠA EXPORT-IMPORT" DOO (LIKVIDACIJA)

4200109750003

SARAJEVO

76.233,78

74.338,08

150.571,86

 1.  

"DAFA" DOO

4200447210006

SARAJEVO

128.011,38

22.539,00

150.550,38

 1.  

"ARTSOFT" DOO

4200402380008

SARAJEVO

105.366,46

43.867,72

149.234,18

 1.  

"TEF" DOO

4201365530009

SARAJEVO

100.448,80

48.128,54

148.577,34

 1.  

"UNIFLOR" DOO

4200741590003

SARAJEVO

104.126,97

44.433,41

148.560,38

 1.  

"CETRA" DOO

5201000012525

SARAJEVO

104.625,74

43.848,61

148.474,35

 1.  

"BONJOUR" DOO

4200823300003

SARAJEVO

98.291,19

49.547,56

147.838,75

 1.  

"ALJOVIĆ PROMET" DOO

4200229490005

SARAJEVO

86.958,02

60.773,16

147.731,18

 1.  

"LEADING" DOO

4201543650005

SARAJEVO

127.122,34

20.076,65

147.198,99

 1.  

"2 NV MARKETING" DOO

4200614050008

SARAJEVO

122.107,19

25.042,49

147.149,68

 1.  

"LAHAJ" DOO

4200462280002

SARAJEVO

114.051,63

33.043,58

147.095,21

 1.  

"VIZIJA" DOO

4209247560000

SARAJEVO

100.095,07

46.974,22

147.069,29

 1.  

"LIKVAL" DOO

4200691800001

SARAJEVO

104.511,78

42.449,43

146.961,21

 1.  

"ANAKS INTERIJERI" DOO

4200399570003

SARAJEVO

129.055,80

17.385,40

146.441,20

 1.  

"NUR" AGENCIJA ZA KUĆNU NJEGU, VL. AIDA MALOVIĆ

4301491220001

SARAJEVO

100.714,23

45.333,92

146.048,15

 1.  

"TAFIĆ COMMERCE" DOO

4200659400000

SARAJEVO

110.141,92

35.124,43

145.266,35

 1.  

"HAEMES" DOO

4200381520009

SARAJEVO

97.126,44

47.893,71

145.020,15

 1.  

"PROCAFFE" DOO

4200018100006

SARAJEVO

119.641,05

24.532,15

144.173,20

 1.  

"EXIMBOS" DJL

DJELOVODNI BROJ 1842249

SARAJEVO

142.661,67

944,55

143.606,22

 1.  

"LINA INTERNATIONAL" DOO

4200158370003

SARAJEVO

113.029,13

30.336,76

143.365,89

 1.  

"HERITAGE GROUP OF INDIA" DOO

4201668600000

SARAJEVO

95.464,92

47.743,88

143.208,80

 1.  

"ZANSA" DOO

4200375040003

SARAJEVO

76.881,72

66.321,30

143.203,02

 1.  

"SET INVEST" DOO

4200469370007

SARAJEVO

82.667,16

59.922,68

142.589,84

 1.  

"STELA-TEKS" DOO

4200882060008

SARAJEVO

88.869,86

53.658,95

142.528,81

 1.  

"ZAKLOPAČA KOMERC" DOO

4200412690005

SARAJEVO

98.991,26

43.475,33

142.466,59

 1.  

"TOTAL FACILITY SERVICES" DOO

4201593910008

SARAJEVO

121.648,02

20.482,57

142.130,59

 1.  

"BIG BEST COMPANY" DOO

4200195810005

SARAJEVO

104.724,87

37.112,64

141.837,51

 1.  

"INTRADE" DOO

4200382090008

SARAJEVO

85.473,92

56.263,95

141.737,87

 1.  

"CHYN FA" DOO

4200802990000

SARAJEVO

92.286,11

49.352,83

141.638,94

 1.  

"AGAVA" DOO

4201013930007

SARAJEVO

109.313,24

32.251,98

141.565,22

 1.  

OBRTNIČKA DJELATNOST "PAJA", VL. BRZIKA ALMEDIN

4300747850001

SARAJEVO

72.677,77

68.590,94

141.268,71

 1.  

"KNOP" DOO (STEČAJ)

4201170280008

SARAJEVO

98.235,65

42.214,20

140.449,85

 1.  

"ETA ENG COMPANY" DOO (STEČAJ)

4200196620005

SARAJEVO

90.575,20

48.716,00

139.291,20

 1.  

"STROPING" DOO

4200997630002

SARAJEVO

43.127,38

93.558,90

136.686,28

 1.  

OPŠTE UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA

4200203000000

SARAJEVO

65.599,76

70.180,29

135.780,05

 1.  

"ONTE" DOO (LIKVIDACIJA)

4201530080005

SARAJEVO

108.587,51

27.136,99

135.724,50

 1.  

"MARKETINŠKO INFORMATIVNI BIRO" DOO (STEČAJ)

4200493080001

SARAJEVO

97.626,82

35.609,07

133.235,89

 1.  

SOR "DM", VL. DEDAJIĆ MUHAMED

4300112870006

SARAJEVO

131.612,59

1.275,36

132.887,95

 1.  

"GROUP CITY" DOO

4201568720008

SARAJEVO

119.859,60

11.974,90

131.834,50

 1.  

"ŠK" DOO

4200445270001

SARAJEVO

119.014,81

12.063,07

131.077,88

 1.  

"MADŽ" DOO

4200192980007

SARAJEVO

64.242,94

65.824,93

130.067,87

 1.  

"POZDER KLESARSTVO" DOO

4201343130007

SARAJEVO

80.496,74

49.265,88

129.762,62

 1.  

"VOLVING BH" DOO

4200871020004

SARAJEVO

87.575,04

41.790,29

129.365,33

 1.  

"HALLEY" DOO

4209270460004

SARAJEVO

88.877,51

40.104,43

128.981,94

 1.  

"STABILO" DOO

4202009870004

SARAJEVO

118.763,89

9.753,07

128.516,96

 1.  

"W.R.C.-1" DOO

4200217210007

SARAJEVO

83.334,33

44.811,23

128.145,56

 1.  

OD "BAM", VL. JASMINKA EKMIĆ

4301080190004

SARAJEVO

70.955,75

56.141,31

127.097,06

 1.  

SUR "BORSALINO", VL. MRNJAVAC MIODRAG

4300544580009

SARAJEVO

105.805,19

20.466,22

126.271,41

 1.  

"CEG" DOO

4201046270002

SARAJEVO

83.154,84

42.654,90

125.809,74

 1.  

"SHANGAI EXPORT IMPORT" DOO

4200686550005

SARAJEVO

108.134,48

16.573,61

124.708,09

 1.  

"ZLATAR" DD (LIKVIDACIJA)

4200793390002

SARAJEVO

117.191,62

6.544,40

123.736,02

 1.  

MP "METAL PRODUCT" DOO (STEČAJ)

4200394850008

SARAJEVO

93.836,41

29.186,66

123.023,07

 1.  

HALILOVIĆ FAHRUDIN

 

SARAJEVO

97.454,22

24.683,92

122.138,14

 1.  

GP "GRADNJA" DOO (STEČAJ)

4201084280003

SARAJEVO

107.578,30

14.423,69

122.001,99

 1.  

"PISTOLATO & CO - HOTEL ITALIJA" DOO

4200190850009

SARAJEVO

81.813,85

39.999,28

121.813,13

 1.  

"MONTENO" DOO

4200117770005

SARAJEVO

75.511,14

46.098,82

121.609,96

 1.  

OR - KOZMETČKI STUDIO "SELAWY", VL. SANELA MURATOVIĆ

4301497180001

SARAJEVO

91.923,68

29.142,06

121.065,74

 1.  

"MAXTRADE" DOO

4201444830000

SARAJEVO

92.103,28

28.441,31

120.544,59

 1.  

"NITRO ENGINEERING BH" DOO

4202154370001

SARAJEVO

110.607,48

9.505,03

120.112,51

 1.  

"DE LINE" DOO

4202041250000

SARAJEVO

103.289,07

16.449,08

119.738,15

 1.  

"MEAFILM" DOO

4200305340000

SARAJEVO

99.430,34

20.220,62

119.650,96

 1.  

"LATAS-PROM" DOO (STEČAJ)

4201692650000

SARAJEVO

100.500,79

18.621,29

119.122,08

 1.  

"VAKO INTERNATIONAL" DOO

4200418540005

SARAJEVO

95.633,10

23.426,74

119.059,84

 1.  

"TANA KOMERC" DOO

NEMA ID BROJ

SARAJEVO

96.188,39

22.692,78

118.881,17

 1.  

"TOPLOTING" DOO (STEČAJ)

4200147090009

SARAJEVO

61.129,03

57.303,07

118.432,10

 1.  

SOR "DENI", VL. SALI DENIZ

4300030980008

SARAJEVO

83.093,25

34.385,60

117.478,85

 1.  

"LUNCH" DOO

4201472700006

SARAJEVO

102.278,02

15.150,87

117.428,89

 1.  

UDRUŽENJE "PRVI BH MUZIČKI OSKAR"

4200933740009

SARAJEVO

72.188,50

45.184,93

117.373,43

 1.  

CAFFE BAR "LINEA M", VL. ŠIMEK MIROSLAV I ŠIMEK SLAVICA

4300245590006

SARAJEVO

54.872,41

62.234,34

117.106,75

 1.  

"TELEMARK" DOO

4202043030007

SARAJEVO

99.435,46

17.635,19

117.070,65

 1.  

"IT GROUP" DOO

4201509390002

SARAJEVO

93.732,56

22.806,74

116.539,30

 1.  

"ŠEHERZADA" DOO SARAJEVO

4201354250004

SARAJEVO

89.953,85

26.323,05

116.276,90

 1.  

"VMX COMPANY" DOO

4200612190007

SARAJEVO

86.772,48

29.100,00

115.872,48

 1.  

"POROVIĆ GROUP" DOO

4200986270004

SARAJEVO

86.489,69

29.228,51

115.718,20

 1.  

ODBOJKAŠKI SAVEZ BIH

4200711330007

SARAJEVO

53.770,65

61.340,13

115.110,78

 1.  

"SAJ KOMERC" DOO (STEČAJ)

4200567380002

SARAJEVO

64.660,32

49.885,04

114.545,36

 1.  

"COMPAKT BAU" DOO (STEČAJ)

4201215560007

SARAJEVO

62.092,92

52.063,04

114.155,96

 1.  

"KOLBA" DOO

4200792150008

SARAJEVO

104.844,35

8.857,43

113.701,78

 1.  

"N CO" DOO

4200045760000

SARAJEVO

62.410,94

50.655,37

113.066,31

 1.  

"PEN COMMERCE" DOO (STEČAJ)

4200556420002

SARAJEVO

61.851,21

50.955,70

112.806,91

 1.  

"HECO XXL" DOO

4201871740003

SARAJEVO

86.245,82

25.838,10

112.083,92

 1.  

"SAMKO PROMET" DOO

4200448700007

SARAJEVO

0,00

111.630,33

111.630,33

 1.  

"FITNESS UNIVERSE" DOO

4201609000007

SARAJEVO

95.385,35

15.380,66

110.766,01

 1.  

"PROCOL" DOO

4200206520004

SARAJEVO

89.886,41

20.676,36

110.562,77

 1.  

"PLAVA LAGUNA" DOO (LIKVIDACIJA)

4200721300009

SARAJEVO

68.975,72

40.874,20

109.849,92

 1.  

"PUTNA LABORATORIJA" DR. ZA LAB. ISPITIVANJA I INŽINJERING

4200157480000

SARAJEVO

65.410,45

44.377,29

109.787,74

 1.  

"LORD" DOO

4200719150008

SARAJEVO

77.169,96

31.385,20

108.555,16

 1.  

"GROFING" DOO

4201378940001

SARAJEVO

91.642,23

16.512,19

108.154,42

 1.  

SUR "BAMBUS", VL ERMINA MUŠIĆ

4300780980000

SARAJEVO

76.289,87

31.079,05

107.368,92

 1.  

"TIP-ELVOD" DOO

4200305260006

SARAJEVO

83.996,41

23.258,09

107.254,50

 1.  

"ELEMENTAR" DOO

4200590010000

SARAJEVO

65.971,83

41.180,84

107.152,67

 1.  

UR "THEATRE", VL. MAHMUTOVIĆ ADIS

4301666470006

SARAJEVO

67.629,54

39.514,59

107.144,13

 1.  

"AXA" DOO (STEČAJ)

4200945910007

SARAJEVO

76.250,31

30.639,20

106.889,51

 1.  

"PAD-AUTO KUĆA NOSSE" DOO

4200676670002

SARAJEVO

78.817,50

27.920,52

106.738,02

 1.  

TR "RAKETA", VL. ELVEDIN FEJZIĆ

4300900120000

SARAJEVO

67.846,16

38.498,14

106.344,30

 1.  

"MONTBOSS" DOO

4200747100008

SARAJEVO

61.632,17

44.126,07

105.758,24

 1.  

"EUROBAZAR"DOO

4200637770008

SARAJEVO

62.255,72

43.427,71

105.683,43

 1.  

"BETAX" DOO

4200721640004

SARAJEVO

60.451,45

44.143,27

104.594,72

 1.  

FAST-FOOD "KOKODA", VL. MUSTAFA TURKIĆ

4301768980009

SARAJEVO

72.480,48

31.669,82

104.150,30

 1.  

"VENDOR" DOO

4201176990007

SARAJEVO

68.426,25

35.506,67

103.932,92

 1.  

"BOULEVARD" DOO

4201183930001

SARAJEVO

49.845,20

54.071,73

103.916,93

 1.  

"SANKOMERC" DOO (STEČAJ)

4200293310002

SARAJEVO

18.433,67

84.740,36

103.174,03

 1.  

"MRKVA 1963" DOO

4201890020003

SARAJEVO

90.783,74

12.300,69

103.084,43

 1.  

"CALLIP" DOO

4201280460001

SARAJEVO

45.522,05

57.045,58

102.567,63

 1.  

"FRAKTAL" DOO

4200498710003

SARAJEVO

74.320,34

27.256,41

101.576,75

 1.  

"BOSSWOOD" DOO

4201179740001

SARAJEVO

72.102,07

27.115,25

99.217,32

 1.  

OR "TARIK", VL. ŠAHOVIĆ FAHRUDIN

4300872240002

SARAJEVO

62.727,31

36.457,21

99.184,52

 1.  

"RD Inžinjering" DOO

4201441220006

SARAJEVO

66.824,86

32.164,11

98.988,97

 1.  

"GRAFIN" DOO

4202130940001

SARAJEVO

65.877,42

32.406,19

98.283,61

 1.  

"SUPER-ECONOMIC" DOO (STEČAJ)

4200107970006

SARAJEVO

84.344,68

12.836,13

97.180,81

 1.  

"KVANTUM" DOO

4200705010009

SARAJEVO

49.742,56

47.193,20

96.935,76

 1.  

"BAREL BENZ" DJL

DJELOVODNI BROJ 1634216

SARAJEVO

36.937,62

59.733,43

96.671,05

 1.  

"HASI-ENIGMA COMPANY" DOO

4200884430007

SARAJEVO

66.020,44

30.563,16

96.583,60

 1.  

"JELOVICA" DOO

4200529450005

SARAJEVO

72.392,04

24.171,28

96.563,32

 1.  

"UNIS-PROMEX" DOO

4200520400005

SARAJEVO

77.755,27

18.428,64

96.183,91

 1.  

"C.R.E.M." DOO

4201530160009

SARAJEVO

86.881,51

9.147,22

96.028,73

 1.  

"TAHMID" DOO

4200713460005

SARAJEVO

62.939,34

32.965,59

95.904,93

 1.  

"PRO-BAU" DOO

4201080450001

SARAJEVO

74.522,66

21.274,73

95.797,39

 1.  

"AUSTROTRADING" DOO

4200417570008

SARAJEVO

57.537,10

37.983,94

95.521,04

 1.  

"MONTIS" DOO

4201129720000

SARAJEVO

63.489,17

31.851,85

95.341,02

 1.  

"F1" DOO

4200588380002

SARAJEVO

55.649,86

38.709,97

94.359,83

 1.  

STR "NANE", VL. DŽEMAL VITEŠKIĆ

4300543180007

SARAJEVO

56.646,87

36.860,98

93.507,85

 1.  

"AM ČOKO" DOO

4200428420008

SARAJEVO

61.409,36

31.993,27

93.402,63

 1.  

OR VULKANIZER, VL. UŠANOVIĆ ZIJAD

4300938950006

SARAJEVO

49.563,21

43.178,82

92.742,03

 1.  

"COCO" DOO (STEČAJ)

4201332790005

SARAJEVO

61.905,63

30.641,88

92.547,51

 1.  

"KATO" DOO

4200640210005

SARAJEVO

73.221,82

19.227,17

92.448,99

 1.  

"INTERIO DESIGN" DOO

4201193900003

SARAJEVO

67.694,43

24.640,52

92.334,95

 1.  

"LANS" DOO

4201491910003

SARAJEVO

76.385,38

15.707,52

92.092,90

 1.  

"SPIEL MIT" DOO

4201081770000

SARAJEVO

85.800,00

5.427,84

91.227,84

 1.  

UR "POPAY", VL. MUSTAFA DUČIĆ

4300338840002

SARAJEVO

67.754,84

22.520,41

90.275,25

 1.  

"A.D.E.-5" DOO

4201193570003

SARAJEVO

66.507,31

23.690,85

90.198,16

 1.  

SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE, OBUĆE I GUME BIH

4200660160004

SARAJEVO

41.603,13

47.965,74

89.568,87

 1.  

"MANIX" DOO

4200492510002

SARAJEVO

56.145,40

33.158,74

89.304,14

 1.  

"SED" DOO

4200479330020

SARAJEVO

71.396,18

17.808,86

89.205,04

 1.  

STOM. ORD. "RESPECT", VL. MIŠANOVIĆ-OSTOJIĆ ANTONELA

4300409290009

SARAJEVO

61.348,56

27.150,62

88.499,18

 1.  

"POLJOEXPORT" DOO (LIKVIDACIJA)

4200538870009

SARAJEVO

68.556,87

19.880,65

88.437,52

 1.  

"ELZAS" DOO

4200579710008

SARAJEVO

57.071,68

31.040,04

88.111,72

 1.  

"FERBA INTERNATIONAL" DOO

4200577340009

SARAJEVO

54.173,98

33.784,40

87.958,38

 1.  

"SADA-COMPANY" DOO

4200190690001

SARAJEVO

55.656,88

32.286,94

87.943,82

 1.  

SUR "LJETNA BAŠTA B1", VL. PRELJEVIĆ ELVIR

4300952270000

SARAJEVO

69.054,23

18.604,58

87.658,81

 1.  

ADVOKAT JADRANKA ARNAUTOVIĆ

4300304430000

SARAJEVO

61.557,38

25.598,43

87.155,81

 1.  

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA, VL. DR. BAKIJA ERMIN

43005718000002

SARAJEVO

59.332,26

27.568,80

86.901,06

 1.  

"AVCOM"DOO

4201062710004

SARAJEVO

56.458,75

30.432,13

86.890,88

 1.  

OD "STABILO", VL. HAJSET HALILOVIĆ

4301629430002

SARAJEVO

39.536,06

47.097,99

86.634,05

 1.  

DRUŠTVO ZA UNUTR. I VANJSKU TRGOVINU "TEHNOZAVOD" DOO

4201052080002

SARAJEVO

43.873,56

42.651,27

86.524,83

 1.  

"PRES SING" DOO

4200333040003

SARAJEVO

83.755,73

2.721,59

86.477,32

 1.  

"GLOBALGPS BH" DOO

4201312250004

SARAJEVO

44.445,83

41.968,14

86.413,97

 1.  

STR-KIOSK "MIRELA", VL. HASKA SELIMOVIĆ

4300621080006

SARAJEVO

39.483,88

46.781,78

86.265,66

 1.  

"NINO OPTIKA" DOO

4200273470003

SARAJEVO

53.327,40

32.876,30

86.203,70

 1.  

BEGIĆ ESAD

 

SARAJEVO

83.338,64

2.757,51

86.096,15

 1.  

"JAVA TEC" DOO

4201080530005

SARAJEVO

78.636,38

7.377,41

86.013,79

 1.  

TR "TIRO", VL. ZAHID TIRO

4300038960006

SARAJEVO

54.928,94

30.896,77

85.825,71

 1.  

"VIENA 97" DJL

NEMA ID BROJ

SARAJEVO

85.393,03

300,74

85.693,77

 1.  

"LA SCALA", VL. DANON BORIS

4301321140003

SARAJEVO

82.015,78

3.359,19

85.374,97

 1.  

"NO NAME" DOO

4200368770004

SARAJEVO

38.342,85

46.683,69

85.026,54

 1.  

"KAT" DOO

4200053510004

SARAJEVO

43.074,45

41.714,18

84.788,63

 1.  

"CITY-CENTAR-A" DOO (STEČAJ)

4200786340008

SARAJEVO

62.329,38

21.962,70

84.292,08

 1.  

"CENTROTAX" DOO

4201202310001

SARAJEVO

62.614,18

21.462,38

84.076,56

 1.  

"HAJDBEL KOMERC" DOO

4200345480009

SARAJEVO

72.169,34

11.843,19

84.012,53

 1.  

SZR "BIHAMONT", VL. KURTAGIĆ MUHAMED

4302582740004

SARAJEVO

49.324,53

34.092,16

83.416,69

 1.  

"AMIGRAF" DOO

4200391670009

SARAJEVO

70.531,10

12.884,73

83.415,83

 1.  

"WELT GRADNJA" DOO

4200158450007

SARAJEVO

69.548,20

13.829,16

83.377,36

 1.  

CAFFE BAR "B I M", VL. ŠAĆIR NIŠIĆ

4300479740001

SARAJEVO

55.156,66

28.185,55

83.342,21

 1.  

"GOLD" DOO

4201366690000

SARAJEVO

75.726,51

7.432,66

83.159,17

 1.  

ZAJEDN. OR-PEKARA "PALMA", VL. ČOČAJ BAŠKIM I DŽALJILJI

4301209220002

SARAJEVO

79.831,30

3.228,00

83.059,30

 1.  

"EUROING" DOO

4201254030007

SARAJEVO

78.764,73

4.035,67

82.800,40

 1.  

"OFERTA" DOO

4201508310005

SARAJEVO

79.138,47

3.096,29

82.234,76

 1.  

"D.R.B. TRADING" DOO

4201894360003

SARAJEVO

58.609,01

23.237,72

81.846,73

 1.  

JURIŠIĆ LJUBOMIR

 

SARAJEVO

60.284,28

21.234,20

81.518,48

 1.  

"PETRY NIZ" DOO

4200458840001

SARAJEVO

53.261,44

27.710,32

80.971,76

 1.  

"R.B.M." DOO

4201072190009

SARAJEVO

62.100,85

18.767,02

80.867,87

 1.  

"FRIZER" DD

4200329440005

SARAJEVO

59.700,80

21.045,95

80.746,75

 1.  

"SLATKO" DOO

4200588970004

SARAJEVO

62.144,08

18.277,42

80.421,50

 1.  

"HDV-COMERC" DOO (STEČAJ)

4200350480009

SARAJEVO

56.010,29

24.121,90

80.132,19

 1.  

"SI INTERIJER" DOO

4200014380005

SARAJEVO

51.315,64

28.009,82

79.325,46

 1.  

"BARSA TRADE" DOO

4200185180003

SARAJEVO

56.326,44

22.968,30

79.294,74

 1.  

"RADNIK" DOO

4200189840008

SARAJEVO

66.408,41

12.519,46

78.927,87

 1.  

FRIZERSKI SALON "BOLERO", VL. AMELA MUZUROVIĆ

4300917950006

SARAJEVO

36.313,08

41.809,24

78.122,32

 1.  

"SF COMPANY" DJL

5201000017169

SARAJEVO

40.146,85

37.267,52

77.414,37

 1.  

"SKK" DOO

4201679710001

SARAJEVO

56.890,98

20.334,51

77.225,49

 1.  

"EURO-COMERC" DOO

4200750820003

SARAJEVO

48.869,82

28.064,66

76.934,48

 1.  

UR "NEVIJAS", VL. HODŽIĆ MENSUR

4301982120009

SARAJEVO

53.997,69

21.948,25

75.945,94

 1.  

"S-SYSTEM" DOO ZA INŽINJERING, CONSULTING, TRG. I USLUGE

4201398110005

SARAJEVO

43.621,31

32.299,01

75.920,32

 1.  

"ADRIAPROM" DOO

4200783590003

SARAJEVO

56.334,17

19.286,77

75.620,94

 1.  

TR "IRIS", VL. ĆOROVIĆ MILENA

4300679320007

SARAJEVO

45.713,23

29.612,90

75.326,13

 1.  

URBANISTIČKI ZAVOD BIH

4200484410007

SARAJEVO

60.734,93

14.354,02

75.088,95

 1.  

"EMI-LIM" DOO

4201106940002

SARAJEVO

50.920,87

24.118,97

75.039,84

 1.  

"BOLLEX TRADE" DOO

4200053780001

SARAJEVO

36.277,94

38.701,86

74.979,80

 1.  

"TERMOPROJEKT" DOO

4200401220007

SARAJEVO

68.925,24

5.761,11

74.686,35

 1.  

"CENEX GROUP" DOO

4200763640004

SARAJEVO

49.152,38

25.480,41

74.632,79

 1.  

"MELAPOD" DOO

4200666950007

SARAJEVO

45.914,64

28.533,34

74.447,98

 1.  

"DA 4 TRADE" DOO

4200028830002

SARAJEVO

60.805,66

13.605,52

74.411,18

 1.  

"ELMIN", VL. NAZIF KAJGANA

4300849930000

SARAJEVO

54.944,84

19.404,72

74.349,56

 1.  

"GENERALMONT" DOO (LIKVIDACIJA)

4201358830005

SARAJEVO

48.518,12

25.642,63

74.160,75

 1.  

"MEDECO" DOO

4200402890006

SARAJEVO

58.805,72

15.304,42

74.110,14

 1.  

"METAL ART" DOO

4200197190004

SARAJEVO

49.191,64

24.896,04

74.087,68

 1.  

"DEELU" DOO

4200249330004

SARAJEVO

41.712,03

32.321,41

74.033,44

 1.  

MEHOVIĆ NEDŽAD ADVOKAT

4300871510006

SARAJEVO

43.646,54

30.013,43

73.659,97

 1.  

"MIAMI" DOO (STEČAJ)

4200515230002

SARAJEVO

36.329,30

37.225,46

73.554,76

 1.  

IP "SVJETLOST" DD

4200649190007

SARAJEVO

0,00

73.449,86

73.449,86

 1.  

SZR "MAGDA", VL. ADLIJA ŠEHOVIĆ

4300952430007

SARAJEVO

38.134,97

35.153,55

73.288,52

 1.  

UDRUŽENJE STEČAJNIH UPRAVNIKA U BIH

4201260780000

SARAJEVO

69.653,80

3.582,26

73.236,06

 1.  

TR "EN", VL. MEVLIJA HALIĆEVIĆ

4300820010009

SARAJEVO

52.985,99

20.136,36

73.122,35

 1.  

"SA-GLORIA" DOO

4281103160000

SARAJEVO

41.947,62

30.234,06

72.181,68

 1.  

CAFFE BAR "VENEZIA", VL. ENVER SALAN

4301682830004

SARAJEVO

49.715,64

22.245,06

71.960,70

 1.  

"ZELO" DOO

4218345990003

SARAJEVO

0,00

71.951,15

71.951,15

 1.  

"HANA", VL. NIJAZ MAŠNIĆ

4300021990009

SARAJEVO

44.575,04

27.305,17

71.880,21

 1.  

"DINO COMPANY" DOO

4200112200006

SARAJEVO

54.929,92

16.915,64

71.845,56

 1.  

"BIN MUMINOVIĆ" DOO

4200027860005

SARAJEVO

58.033,64

13.704,65

71.738,29

 1.  

"NIC PETROL" DOO

4200082610000

SARAJEVO

65.043,74

6.622,87

71.666,61

 1.  

"IVER ART" DOO

4200985540008

SARAJEVO

42.768,03

28.838,06

71.606,09

 1.  

SAMAMOSTALNA TR. RADNJA "14", VL. SEAD SULJIĆ

4300151180009

SARAJEVO

36.428,48

34.986,96

71.415,44

 1.  

"MAVIBEYAZ" DOO

4201907360008

SARAJEVO

64.743,78

6.504,73

71.248,51

 1.  

"WIND-NERETVA" DRUŠTVO ZA ELEKTROENERGETSKE DJEL. DOO

4227370070007

SARAJEVO

61.079,78

10.108,90

71.188,68

 1.  

"BRALEX" DOO

4200698640000

SARAJEVO

39.023,90

32.154,16

71.178,06

 1.  

"L-COMMERCE" DOO

4201197990007

SARAJEVO

51.039,70

20.116,15

71.155,85

 1.  

SZR "SHIRIN", VL. EMINA BUCALOVIĆ

4301190530005

SARAJEVO

47.190,85

23.678,17

70.869,02

 1.  

UR "KOD EDE", VL. KONAKOVIĆ EDIN

4300861630003

SARAJEVO

41.070,12

29.777,44

70.847,56

 1.  

STAKLOREZAČKA RADNJA "EDO", VL. ESAD MURADBEGOVIĆ

4300473890001

SARAJEVO

48.175,45

22.438,27

70.613,72

 1.  

"PLAVI VAL" DOO

4200352850008

SARAJEVO

63.589,17

6.792,18

70.381,35

 1.  

"EKO STIL" DOO

4200036260002

SARAJEVO

45.991,18

24.256,84

70.248,02

 1.  

"TEŠANJKA" DOO

4201023650002

SARAJEVO

46.181,35

24.007,00

70.188,35

 1.  

"XMETAL" DOO (STEČAJ)

4201850580006

SARAJEVO

66.376,21

3.605,24

69.981,45

 1.  

"S.A.T. COMPANY" DOO

4201353790005

SARAJEVO

46.220,34

23.469,76

69.690,10

 1.  

"O-GROUP" DOO

4201172900003

SARAJEVO

39.184,81

30.422,19

69.607,00

 1.  

"FAGNER" DOO

4200335840007

SARAJEVO

33.165,85

36.358,33

69.524,18

 1.  

"POLJO" DJL

DJELOVODNI BROJ 1842268

SARAJEVO

37.431,96

31.990,46

69.422,42

 1.  

"SKLADIŠNA LOGISTIKA" DOO

4201232900008

SARAJEVO

54.060,55

15.022,69

69.083,24

 1.  

"TOTTI" DOO

4201752220000

SARAJEVO

58.004,41

10.962,65

68.967,06

 1.  

UR FAST FOOD "KOD ALME", VL. TANOVIĆ ALMA

4301263430004

SARAJEVO

43.610,51

25.169,57

68.780,08

 1.  

"ISOLINE" DOO

4200916810001

SARAJEVO

42.916,64

25.761,72

68.678,36

 1.  

"EL-COMMERCE" DOO

4200026460003

SARAJEVO

46.454,79

22.198,27

68.653,06

 1.  

"FIKO" DOO

4200467080001

SARAJEVO

43.046,69

25.544,26

68.590,95

 1.  

"HADEM" DOO

4200439030007

SARAJEVO

51.659,43

16.788,80

68.448,23

 1.  

ESAD TALJANOVIĆ

 

SARAJEVO

35.172,72

32.771,69

67.944,41

 1.  

"RIZVO COMPANY" DOO

4200044360008

SARAJEVO

58.795,26

9.134,13

67.929,39

 1.  

"LOK OSIGURANJE" DOO (LIKVIDACIJA)

4227036500009

SARAJEVO

38.027,56

29.631,14

67.658,70

 1.  

"FAIN-INŽINJERING" DOO

4200485060000

SARAJEVO

60.218,55

7.246,10

67.464,65

 1.  

"CENTRALEXPORT" DOO

DJELOVODNI BROJ 01700440

SARAJEVO

67.410,55

0,00

67.410,55

 1.  

"PROELAART" DOO (STEČAJ)

4200344830006

SARAJEVO

57.037,72

10.260,76

67.298,48

 1.  

"EUROFAMA" DOO

4200617820009

SARAJEVO

36.079,33

31.137,15

67.216,48

 1.  

"ZHANG ZWEI" DOO

DJELOVODNI BROJ 1846195

SARAJEVO

63.241,72

3.932,76

67.174,48

 1.  

"ESDEM" DOO (LIKVIDACIJA)

4201352800007

SARAJEVO

51.401,11

15.699,80

67.100,91

 1.  

"BH MOST" DOO

4200485490004

SARAJEVO

40.007,50

26.844,83

66.852,33

 1.  

"AMIX" DOO

4200374660008

SARAJEVO

45.737,86

21.032,58

66.770,44

 1.  

"L.G.S.F." DOO

4201530670007

SARAJEVO

63.261,67

3.360,28

66.621,95

 1.  

"EPOHA PRESS" DOO

4201786630002

SARAJEVO

59.265,99

7.152,01

66.418,00

 1.  

"CREATIVE CONCEPTS" DOO

4201448070000

SARAJEVO

54.746,00

11.350,13

66.096,13

 1.  

"ADRIA MEDIA" DOO

4200114670000

SARAJEVO

45.337,00

20.589,10

65.926,10

 1.  

"SESACOM" DOO

4200711760001

SARAJEVO

45.621,27

20.221,04

65.842,31

 1.  

OR "GARMOND 2", VL. RUSMIR BILALIĆ

4301290240004

SARAJEVO

49.546,61

16.264,78

65.811,39

 1.  

"EKMIĆ" DOO

4200722290007

SARAJEVO

31.242,33

34.379,93

65.622,26

 1.  

"VIDAL" DOO

4200323910000

SARAJEVO

41.754,35

23.845,11

65.599,46

 1.  

"EMANO" DOO (LIKVIDACIJA)

4201006640001

SARAJEVO

49.249,63

16.304,51

65.554,14

 1.  

"LA TELEFONIA" DOO

4201630030005

SARAJEVO

50.549,76

14.908,11

65.457,87

 1.  

STR "SIGNUM", VL. IGOR KUNOŠ

4301332420008

SARAJEVO

45.516,60

19.660,46

65.177,06

 1.  

"TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO"

4200120640007

SARAJEVO

59.837,12

5.210,26

65.047,38

 1.  

AUTOŠKOLA "SIGNAL S", VL. BIBER F.

DJELOVODNI BKOJ 1631704

SARAJEVO

45.760,69

19.158,29

64.918,98

 1.  

UR "KONCEPT", VL. HADIDŽA AVDIBEGOVIĆ

4300781010004

SARAJEVO

43.418,14

21.397,39

64.815,53

 1.  

"OGKEVTRANS" DD

4200298030008

SARAJEVO

44.938,90

19.616,68

64.555,58

 1.  

"KFK TEHNIKA" DOO

4201211060000

SARAJEVO

52.648,00

11.852,14

64.500,14

 1.  

"INZA LAB" DOO

4201535630003

SARAJEVO

55.804,25

8.647,87

64.452,12

 1.  

"GRAND BH GROUP" DOO

4201159710009

SARAJEVO

48.207,31

15.929,49

64.136,80

 1.  

"ZAVRŠNI RADOVI" DOO

4200845290001

SARAJEVO

41.069,18

22.975,17

64.044,35

 1.  

"ABEDINO-AUTO" DOO

4201090920006

SARAJEVO

35.268,78

28.680,41

63.949,19

 1.  

"HONG" DOO

4200093220009

SARAJEVO

54.163,50

9.768,11

63.931,61

 1.  

STR "DALIJA", VL. ŠOŠEVIĆ HAKISA

DJELOVODNI BKOJ 1350759

SARAJEVO

39.909,01

24.007,90

63.916,91

 1.  

"TR ASKO 2", VL. JASMINA GADŽO

4300102480005

SARAJEVO

40.100,07

23.794,17

63.894,24

 1.  

"CARDEA" DOO

4200005380000

SARAJEVO

44.956,31

18.685,13

63.641,44

 1.  

"MM" DOO

4200542800007

SARAJEVO

45.849,11

17.686,54

63.535,65

 1.  

TR "LOVAC", VL. NERMINA ŠOJKO

4301237270007

SARAJEVO

40.189,00

23.272,83

63.461,83

 1.  

"KULT/B" DOO

4200889150002

SARAJEVO

49.565,20

13.892,81

63.458,01

 1.  

"GRADITELJ-PROMET" DOO (STEČAJ)

4200122930002

SARAJEVO

32.121,29

31.223,69

63.344,98

 1.  

SUR BISTRO "84", VL. TORLAK NANA

4301361870004

SARAJEVO

39.618,31

23.689,06

63.307,37

 1.  

SUR "KOD SEJE", VL. IMER FIDANI

4300288480000

SARAJEVO

47.130,79

15.967,17

63.097,96

 1.  

"AURUM-ARENA" DOO

4201374520008

SARAJEVO

48.710,91

14.383,80

63.094,71

 1.  

SO FRIZERSKA RADNJA "SARH", VL. SEMIR SUJOVIĆ

4300129500008

SARAJEVO

46.602,46

16.298,87

62.901,33

 1.  

"PET ZLATNIH" DOO

4200394000004

SARAJEVO

23.384,18

39.483,93

62.868,11

 1.  

"IPO INŽINJERING" DOO (STEČAJ)

4200526270006

SARAJEVO

43.250,87

19.576,55

62.827,42

 1.  

"MIG" DOO

4200092090004

SARAJEVO

38.855,70

23.791,86

62.647,56

 1.  

"KOTEKS" DOO

4200377500001

SARAJEVO

33.279,70

29.358,46

62.638,16

 1.  

SUR "ALF", VL. NIHAD SARVAN

4300438630005

SARAJEVO

39.809,36

22.791,34

62.600,70

 1.  

"EMBA" DOO

4200600770008

SARAJEVO

48.162,74

14.260,06

62.422,80

 1.  

"MAREX" DOO

4201204520003

SARAJEVO

43.751,15

18.666,88

62.418,03

 1.  

"EURO CLEAN SERVICE" DOO

4201452850001

SARAJEVO

41.163,07

21.063,09

62.226,16

 1.  

STR "AUTO 5", VL. GAJ DAVOR

4300065180004

SARAJEVO

24.030,57

37.540,78

61.571,35

 1.  

"OF SOUND" DJL

NEMA ID BROJ

SARAJEVO

39.001,90

21.989,20

60.991,10

 1.  

INDUSTRIJA TRIKOTAŽE "ŠIK" DOO

4200192120008

SARAJEVO

54.734,61

6.186,47

60.921,08

 1.  

"NLD TRADE" DOO

4201196670009

SARAJEVO

45.923,31

14.483,40

60.406,71

 1.  

KARATE SAVEZ BIH

4200680860002

SARAJEVO

32.721,68

27.453,03

60.174,71

 1.  

"EFFEKT" DOO

4201092380009

SARAJEVO

36.098,40

24.005,84

60.104,24

 1.  

SOR "INTER DEKOR", VL. FARAGET IBRAHIM

4300921120000

SARAJEVO

36.135,30

23.786,34

59.921,64

 1.  

"DOMIĆ" EXPORT-IMPORT DOO (STEČAJ)

4200114160001

SARAJEVO

37.833,44

22.085,08

59.918,52

 1.  

UR "VRBAS", VL. AJAZAJ NUSRET

4300105820001

SARAJEVO

58.188,11

1.542,45

59.730,56

 1.  

"AKUBRA" DOO (LIKVIDACIJA)

4201675560005

SARAJEVO

44.711,48

14.941,06

59.652,54

 1.  

"LIM-MONT" DOO (STEČAJ)

4201087110001

SARAJEVO

44.551,11

14.990,84

59.541,95

 1.  

"ŽENA 21 PRODUKT" DOO

4200704040001

SARAJEVO

40.296,07

19.219,59

59.515,66

 1.  

"INDIRA TRADE" DOO

4200615020005

SARAJEVO

29.482,22

29.863,14

59.345,36

 1.  

TR "BELMA", VL. BELMA GAZIBARA

4300695010000

SARAJEVO

37.856,23

21.418,79

59.275,02

 1.  

UDRUŽENJE LOKALNIH RADIO STANICA "ALTER MEDIA"

4201017170007

SARAJEVO

35.984,23

23.146,41

59.130,64

 1.  

"KOMUNIKACIJSKA ARHITEKTURA" DOO

4201626350003

SARAJEVO

36.835,54

22.266,11

59.101,65

 1.  

"CREATIV SOLUTIONS" DOO

4200180890002

SARAJEVO

40.096,27

18.831,96

58.928,23

 1.  

"MINIMAX" DOO

4201881030004

SARAJEVO

34.985,16

23.830,99

58.816,15

 1.  

"FALKUŠA" DOO

4200995340007

SARAJEVO

34.482,51

24.319,57

58.802,08

 1.  

SZR "GALERIJA B. SMOJE", VL. ADMIR HALILOVIĆ

4301166740007

SARAJEVO

36.618,67

22.074,38

58.693,05

 1.  

"CENTROTRANS-TRANSPORT" DOO

4200246150005

SARAJEVO

49.960,42

8.671,83

58.632,25

 1.  

SAM. CVJEĆARSKA RADNJA "BEHAR", VL. ZIJADIĆ ZUHDO

4300244190004

SARAJEVO

36.010,54

22.521,13

58.531,67

 1.  

"BAUCENTAR" DOO

4200019500008

SARAJEVO

46.270,85

12.087,53

58.358,38

 1.  

ADVOKAT ZULKIĆ ARMIN

 

SARAJEVO

41.953,70

16.052,70

58.006,40

 1.  

"MAJOR-TRADE" DOO (STEČAJ)

4200561690000

SARAJEVO

33.239,63

24.693,41

57.933,04

 1.  

STR "IMRAN", VL. AMRA HAJDAREVIĆ

4300569060000

SARAJEVO

37.181,80

20.654,93

57.836,73

 1.  

"DYNAPHASE" DOO

4201256750007

SARAJEVO

34.947,72

22.733,50

57.681,22

 1.  

MUAMIR BULJUBAŠIĆ TAXI-PREVOZNIK

4300327640001

SARAJEVO

30.618,73

26.990,18

57.608,91

 1.  

"IAM" DOO

4200949310004

SARAJEVO

40.100,67

17.365,82

57.466,49

 1.  

"HARVEST HILS" DOO

4201175830006

SARAJEVO

33.620,96

23.838,31

57.459,27

 1.  

"ARAL COMPANY" DOO

4200766070004

SARAJEVO

29.628,46

27.784,12

57.412,58

 1.  

POLIKLINIKA "MOJA KLINIKA"

4201579330007

SARAJEVO

37.691,47

19.698,39

57.389,86

 1.  

"LINO" DOO

4200140830007

SARAJEVO

37.958,83

19.159,90

57.118,73

 1.  

BEĆIRAGIĆ ADMIR

 

SARAJEVO

46.577,05

10.300,77

56.877,82

 1.  

TR "AE", VL. ESAD NEZOVIĆ

4301537150003

SARAJEVO

36.715,19

20.013,21

56.728,40

 1.  

"BRUNING" DOO

4200446080001

SARAJEVO

35.963,32

20.469,23

56.432,55

 1.  

"PEDEKSEN & PAKTNEKS" DOO

4201357940001

SARAJEVO

46.765,58

9.553,45

56.319,03

 1.  

SZD "AI SYSTEME", VL. MELITA DEMIROVIĆ

4301287960004

SARAJEVO

30.911,56

25.394,21

56.305,77

 1.  

"MAT-IN" DOO

4202035100004

SARAJEVO

45.959,95

10.295,03

56.254,98

 1.  

"POVEX" DOO

4200087250001

SARAJEVO

34.864,01

21.144,11

56.008,12

 1.  

"KENTA CAK BRITISH PACIFIC" DOO

4202122760002

SARAJEVO

48.023,44

7.781,71

55.805,15

 1.  

SZTK "DALMA", VL. ANAID KOSO

4300641350000

SARAJEVO

36.903,00

18.895,40

55.798,40

 1.  

SGD "ARBEN", VL. ADISA DEMIROVIĆ-CUFAJ

4301302940007

SARAJEVO

40.277,64

15.519,32

55.796,96

 1.  

"FAZLIĆ TRADE" DOO

4200392560002

SARAJEVO

34.947,05

20.845,94

55.792,99

 1.  

"GORAGREEN" DOO

4201344530009

SARAJEVO

28.902,57

26.604,60

55.507,17

 1.  

STR "SELMA", VL. KARALIĆ KADRIJA

4300068790008

SARAJEVO

38.931,89

16.134,96

55.066,85

 1.  

"A.R.Z. COMPANY" DOO

4200877060008

SARAJEVO

46.938,79

8.055,75

54.994,54

 1.  

"FAMIX-TRADE" DOO (STEČAJ)

4200411960009

SARAJEVO

41.841,67

13.075,34

54.917,01

 1.  

DJL "HAZNADAREVIĆ"

DJELOVODNI BROJ 1841604

SARAJEVO

21.539,49

33.311,25

54.850,74

 1.  

"VOLFER COMPANY" DOO (LIKVIDACIJA)

4200961520006

SARAJEVO

34.915,35

19.914,57

54.829,92

 1.  

"MALIK-TRADE" DOO

4200689730004

SARAJEVO

30.717,89

24.102,03

54.819,92

 1.  

"SAFE INVEST BH" DOO

4200147920001

SARAJEVO

49.174,47

5.599,03

54.773,50

 1.  

SOR "RO", VL. MUSTAFA OMERAGIĆ

4300595140003

SARAJEVO

35.152,54

19.349,00

54.501,54

 1.  

UR - NOĆNI BAR "MARQUEE", VL. ZLATAN BABIĆ

4300725450000

SARAJEVO

41.353,82

13.043,28

54.397,10

 1.  

"AL-ALEN COMERC" DOO (STEČAJ)

4200432530004

SARAJEVO

43.246,51

11.092,34

54.338,85

 1.  

UR - CAFFE BAR "MR. GOOD", VL. AVDO ŠOJKO

4301676510006

SARAJEVO

34.959,28

19.245,04

54.204,32

 1.  

OR PEKARA "MIMOZA", VL. CENAJ DASHURIJE

4302130500006

SARAJEVO

43.928,58

10.198,09

54.126,67

 1.  

"EMA-M" DOO

4200157640007

SARAJEVO

30.224,12

23.886,82

54.110,94

 1.  

"IMB COMPANY" DOO

4201074640001

SARAJEVO

35.497,58

18.603,86

54.101,44

 1.  

"SEE.CONTACT" DOO

4201308730000

SARAJEVO

49.445,83

4.415,36

53.861,19

 1.  

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "SLADIS" DOO

4200998870007

SARAJEVO

34.249,24

19.446,96

53.696,20

 1.  

"PRIMERO" DOO

4201294760008

SARAJEVO

35.172,90

18.405,19

53.578,09

 1.  

"ĆERA-MERC" DOO

4200434740006

SARAJEVO

43.310,33

10.176,87

53.487,20

 1.  

"TERMOELEKTRO" DOO

4200252470003

SARAJEVO

37.706,50

15.732,88

53.439,38

 1.  

"SENER" DOO

4200352930001

SARAJEVO

37.361,92

16.042,96

53.404,88

 1.  

OR "ASPERA", VL. IMAMOVIĆ NEDŽIB

4300086850000

SARAJEVO

35.642,40

17.725,03

53.367,43

 1.  

"APIECO" DOO

4201578010009

SARAJEVO

47.373,80

5.948,66

53.322,46

 1.  

"HECO PLUS" DOO

4201978460003

SARAJEVO

43.999,42

9.107,93

53.107,35

 1.  

"16 MAJ" DOO

4200772120005

SARAJEVO

35.795,63

17.107,06

52.902,69

 1.  

"COMNETING" DOO

4200857030005

SARAJEVO

44.503,20

8.338,70

52.841,90

 1.  

UR PIZZERIA I BISTRO "BARBAROSA", VL. ABDULAH FETAHOVIĆ

4301532860002

SARAJEVO

39.134,40

13.695,91

52.830,31

 1.  

BAŠIĆ RASEMA

 

SARAJEVO

0,00

52.789,50

52.789,50

 1.  

"PUPPY" DOO

4201356030001

SARAJEVO

31.809,85

20.931,50

52.741,35

 1.  

 PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO

4200176190004

SARAJEVO

6.982,39

45.513,38

52.495,77

 1.  

"A&M COMPANY" DOO

4200576530009

SARAJEVO

40.433,49

11.679,44

52.112,93

 1.  

"AUDIO TV VIDEO CENTAR ŠVRAKIĆ" DOO

4200568190002

SARAJEVO

36.362,97

15.671,08

52.034,05

 1.  

"REAL WORLD" DOO

4200910020009

SARAJEVO

28.782,31

22.605,55

51.387,86

 1.  

"AVANGLION" DOO

4200633780009

SARAJEVO

49.205,65

2.085,27

51.290,92

 1.  

"ACROSS THE EAST" DOO (LIKVIDACIJA)

4200663340003

SARAJEVO

40.029,30

11.177,47

51.206,77

 1.  

"MOSAIC" DOO (STEČAJ)

4200652490003

SARAJEVO

33.056,49

17.900,16

50.956,65

 1.  

"VIRTUS" DOO

4201261750007

SARAJEVO

31.522,20

19.136,90

50.659,10

 1.  

SAMOSTALNA DJELATNOST "KA", VL. ADI BIČAKČIĆ

4300508350005

SARAJEVO

33.285,73

17.216,79

50.502,52

 1.  

"MANTIK" DOO

4200896950006

SARAJEVO

37.947,94

12.542,24

50.490,18

 1.  

"LIDO OSIGURANJE" DD (LIKVIDACIJA)

4209330460459

SARAJEVO

46.074,99

3.990,83

50.065,82

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital