Vlada FBiH pod lupom revizora: Nisu poštovali Zakon o izvršavanju Budžeta

Kapital / IZVJEŠTAJI

Vlada FBiH pod lupom revizora: Nisu poštovali Zakon o izvršavanju Budžeta

09.07.2019. 12:52 / Izvor: Akta.ba

Vlada Federacije BiH je od strane Ureda za reviziju institucija FBiH dobila mišljenje s rezervom.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji, revizori navodi se kako prilikom donošenja odluka i zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu u potpunosti poštovane odredbe Poslovnika o radu Vlade FBiH, kao i odredbe Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu u dijelu donošenja odluka o usvajanju programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera za budžetske korisnike.

Revizori su u svom izvještaju naveli kako Vlada nije realizovala neke od ranije navedenih preporuka. Nisu poduzete aktivnosti kako bi se zakonskim i drugim propisima, te internim aktima jasno definisao status nosilaca izvršne vlasti (ministara) u cilju tačnog utvrđivanja mjesta zasnivanja radnopravnog statusa i ostvarivanju prava po osnovu istog. Također prilikom prilikom donošenja Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera nije izvršena suštinska analiza svih elemenata programa utroška sredstava, a posebno kriterija za raspodjelu sredstava, koji moraju biti odgovarajući za date programe utroška sredstava i prilagođeni namjeni svakog programa, te mjerljivi i dovoljno razrađeni kako bi poslužili za odabir projekata i programa za sufinansiranje.

Revizori su naveli kako nije realizovana njihova preporuka, na osnovu koje je Vlada trebala programe utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama odobravati nakon što se utvrde izvori i visina finansiranja za obavljanje redovnih aktivnosti, odgovarajući kriteriji za dodjelu sredstava i namjena korištenja sredstava.

Prilikom usklađivanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u federalnim organima i organizacijama i davanja saglasnosti na iste, Vlada FBiH nije utvrdila optimalan broj izvršilaca za obavljanje poslova iz nadležnosti. Također nisu utvrđena i ograničenja za troškove upotrebe službenih mobilnih telefona za sve članove Vlade FBiH.

Revizori su jasno naveli kako Vlada nije realizovala mjeru koja se odnosi na ispitivanje opravdanost plaćanja naknada za rad u komisijama.

Iz svega navedenog, Revizori su preporučili Vladi da poduzme aktivnosti prema nadležnim ministarstvima da se programima utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama utvrdi svrha finansiranja i kriteriji za raspodjelu sredstava na osnovu izvora i visine finansiranja za obavljanje redovnih aktivnosti.

Pri izradi izvještaja revizori nisu mogli utvrditi način odobravanja sredstava, kao i da se izvršio nadzor nad namjenskim utroškom sredstava jer nije ni definisano za koje namjene su ista odobrena. Stoga su konstatovali  da su se sredstva tekuće rezerve se odobravala bez unaprijed utvrđene svrhe finansiranja.

"Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu i Programom utroška sredstava 'Tekućeg transfera - Za političke partije i koalicije', nije utvrđena svrha finansiranja istih, niti način izvještavanja. Osim Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, finansiranje političkih partija nema zakonski osnov za planiranje transfera. Izvještaji korisnika prihvataju se bez relevantne dokumentacije, zbog čega se ne može izvršiti ni adekvatan nadzor nad utroškom datih sredstava, kojim bi se smanjila mogućnosti zloupotreba i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava", navedeno je u Izvještaju, te je data preporuka po kojoj je Programom utroška sredstava za "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije" potrebno definisati svrhu i način korištenja doznačenih sredstava i način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH.

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital