Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca uz fiskalne sisteme

Legislativa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca uz fiskalne sisteme

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme

19.07.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 51/19

 

Na osnovu člana 51. stav (3) tač. c) do p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija -federalni ministar finansija donosi 

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA 

O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME 


 

Član 1. 
 

U Pravilniku o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme ("Službene novine Federacije BIH", br. 30/10 i 59/12) u članu 1. na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: 

"izgled i sadržaj zahtjeva za korekciju primljenih dnevnih izvještaja." 

 

Član 2. 
 

Iza člana 33. dodaje se novo poglavlje XVIIIa. i član 33a. koji glase: 

"XVIIIa. ZAHTJEV ZA KOREKCIJU PRIMLJENIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA 

 

Član 33a. 
 

(1) Izgled i sadržaj zahtjeva za korekciju primljenih dnevnih izvještaja dat je na obrascu ZKDI koji je sastavni dio ovog pravilnika. 

(2) Zahtjev za korekciju primljenih dnevnih izvještaja popunjava ovlašteni servis/servise na traženje obveznika i dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine." 

 

Član 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 05-02-3354-2/10
Juli 2019. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.



 

ZAHTJEV ZA KOREKCIJU PRIMLJENIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA 

 


Obrazac ZKDI

Obrazac ZKDI - ZAHTJEV ZA KOREKCIJU PRIMLJENIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA

1.

Naziv obveznika

 

2.

Jedinstveni identifikacioni broj obveznika (JIB)

 

3.

Općina

 

4.

Mjesto

 

5.

Ulica i broj

 

6.

Telefon i telefaks

 

7.

e-mail obveznika

 

8.

IBFU

 

9.

IBFM

 

10.

Broj dnevnog izvještaja

 

11.

Datum dnevnog izvještaja

 

12.

Porezna stopa

 

13.

Identifikacioni broj klijenta (ukoliko je poznato)

 

14.

Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi (iz dnevnog izvještaja) [КМ]

 

15.

Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi (iz dnevnog izvještaja) [КМ]

 

16.

Vrijednost tražene korekcije ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi [КМ]

 

17.

Vrijednost tražene korekcije ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi [КМ]

 

18.

Korigovana vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi [КМ]

 

19.

Korigovana vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi [КМ]

 

20.

Opis razloga za korekciju:

Napomene:

- Ukoliko se zahtjeva korekcija po više stopa na istom dnevnom izvještaju, za svaku stopu ponoviti redove od 12 do 19 ako se obrazac popunjava elektronski međutim ukoliko poreski obveznik popunjava obrazac Zahtjeva u papirnoj formi u tom slučaju za svaku poreznu stopu podnosi pojedinačan obrazac Zahtjeva

- Ukoliko se zahtjeva korekcija na više dnevnih izvještaja, a porezni obveznik obrazac Zahtjeva popunjava elektronski u tom slučaju za svaki dnevni izvještaj popuniti tј. ponoviti tabelu po obrascu ZKDI, međutim ukoliko porezni obveznik popunjava obrazac Zahtjeva u papirnoj formi u tom slučaju za svaki dnevni izvještaj podnosi pojedinačan obrazac Zahtjeva

- Uz popunjen obrazac u prilogu se trebaju dostaviti kopije svih računa na kojima se nalaze greške zbog kojih se zahtjeva korekcija i kopija odgovarajućeg dnevnog izvještaja/dnevnih izvještaja

21.

Naziv ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera

 

22.

JIB ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera

 

23.

Ime i prezime servisera/ovlaštenog lica u servisu

 

24.

JMBG servisera/ovlaštenog lica u servisu

 

25.

Datum podnošenja zahtjeva

 

26.

Potpis i pečat ovlaštenog servisera/ovlaštenog servisa

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

fiskalni sistemi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.