Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za banke

Legislativa

Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za banke

Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za banke

20.09.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 69/19 [20.9.2019.]

 

Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE

 

Član 1.
 

U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi:

"1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;"
 

Član 2.
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj U.O.-36-4/19
11. septembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. Ljerka Marić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

tarife

banke

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.