Pravilnik o direktnom sporazumu

Legislativa

Pravilnik o direktnom sporazumu

Ovim Pravilnikom definiše se postupak javne nabavke roba, usluga i radova (uslovi za primjenu, principi dodjele, početak postupka, način dostavljanja ponuda, postupak donošenja odluke o izboru, zaključivanje direktnog sporazuma, vođenje evidencije o donesenim odlukama i zaključenim ugovorima) putem direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona.

05.03.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/20 [5.3.2020.] 

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) (u daljem tekstu: Pravilnik) i člana 1. stav 2. Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/19) (u daljem tekstu: Uredba), ministar Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi 

 

PRAVILNIK 

O DIREKTNOM SPORAZUMU 


 

Član 1. 
(Predmet Pravilnika) 
 

Ovim Pravilnikom definiše se postupak javne nabavke roba, usluga i radova (uslovi za primjenu, principi dodjele, početak postupka, način dostavljanja ponuda, postupak donošenja odluke o izboru, zaključivanje direktnog sporazuma, vođenje evidencije o donesenim odlukama i zaključenim ugovorima) putem direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona. 
 

Član 2. 
(Uslovi za primjenu direktnog sporazuma) 
 

(1) Postupak direktnog sporazuma se provodi kada je procijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00 KM; 

(2) Ministarstvo će u toku jedne godine za isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00 KM putem direktnog sporazuma; 

(3) Ministarstvo pokreće postupak direktnog sporazuma na osnovu plana nabavke i/ili donošenjem posebne odluke o poketanju direktnog sporazuma u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona. 
 

Član 3. 
(Principi dodjele direktnog sporazuma) 
 

Postupak direktnog sporazuma provodi se na način da osigura poštovanje općih principa iz člana 3. Zakona. 
 

Član 4. 
(Početak postupka) 
 

(1) Procjenjivanje vrijednosti nabavki putem direktnog sporazuma vrši se u skladu sa članom 15. stav 2. tač. b) i c) Zakona i čl. 11. i 12. Uredbe; 

(2) Procijenjena vrijednost nabavki može se bazirati na cijenama prethodnih sličnih nabavki ili na cijenama utvrđenim putem izviđanja ili istraživanja tržišta za konkretnu javnu nabavku koja će se provoditi putem direktnog sporazuma; 

(3) Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada Ministarstvo zatraži pisani prijedlog ili ponudu od jednog ili više ponuđača. 
 

Član 5. 
(Način dostavljanja ponuda) 
 

(1) Ministarstvo traži pisani prijedlog/ponudu od jednog ili više ponuđača koji obavljaju djelatnost koja je predmet nabavke; 

(2) Prikom upućivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda ponuđačima će se odrediti obavezni elemente i primjeren 

(3) rok za pripremu ponude, a u zavisnosti od kompleksnosti nabavke; 

(4) U specifičnim nabavkama ponudom se može tretirati samoinicijativni poziv upućen od strane ponuđača; 

(5) Izuzetno u slučajevima kada je vrijednost nabavke manja ili jednaka 1.000,00 KM ponuda se može tražiti usmenim putem, odnosno i dostavljena faktura se može smatrati dostavljenom i prihvaćenom ponudom. 
 

Član 6. 
(Postupak donošenja odluke o izboru ponuđača) 
 

Nakon prijema pisanog prijedloga/ponude jednog ili više ponuđača, a prije donošenja odluke o direktnom sporazumu, Ministarstvo: 

- Pregovara sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili 

- Prihvata pisani prijedlog/ponudu jednog ponuđača; 

(1) Razmatranjem ponuda na osnovu kojih će biti dodijeljen ugovor, uzimaju se u obzir faktori kao što su cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetski i funkcionalni zahtjevi, mjesto i rok za isporuku, hitnost nabavke, ekskluzivnost ponuđača ili predmeta nabavke i slično, a primjereno predmetu nabavke; 

(2) Ministarstvo će odrediti da ponude koje se odnose na javne nabavke veće od 1.000,00 KM otvara i ocjenjuje Komisija za javne nabavke. 
 

Član 7. 
(Zaključivanje direktnog sporazuma) 
 

Direktni sporazum smatra se zaključenim: 

(1) Kod nabavki čija vrijednost iznosi 1.000,00 KM ili manje, direktni sporazum se zaključuje donošenjem odluke o prihvatanju ponude; 

(2) Kod nabavki čija vrijednost je veća od 1.000,00 KM, Ministarstvo će pored odluke o prihvatanju ponude zaključiti i ugovor sa izabranim ponuđačem; 

(3) Po opredjeljenju na zaključivanje ugovora, Ministarstvo poziva izabranog dobavljača da potpiše ugovor o nabavci roba, vršenju usluga ili ustupanju radova; 

(4) Sve troškove vezane za potpis ugovora snosi dobavljač. 
 

Član 8. 
(Vođenje evidencije) 
 

Ministarstvo vodi posebnu evidenciju o svim postupcima javnih nabavki roba, vršenja usluga i ustupanja radova putem direktnih sporazuma kao i evidenciju o zaključenim ugovorima. 
 

Član 9. 
(Stupanje na snagu) 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o direktnom sporazumu broj 06-02-31279/14 od 29.12.2014. godine. 
 

 

Broj 06-02-5437/20
27. februara 2020. godine
Sarajevo 


Ministar
Mr. Ismir Jusko, s. r. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

direktni sporazum

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.