Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima emisije hartija od vrijednosti

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima emisije hartija od vrijednosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti

07.07.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 65

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

 

Na osnovu člana 254. stav (3) i člana 260. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 26.6.2020.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/12, 88/13, 107/16, 111/16 i 33/18 - u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 5. u stavu 2. oznaka stava se mijenja, tako da umjesto broja: “(3)” treba stajati: “(2)”.

Član 2.

U članu 9. poslije teksta: “člana 60.a)” dodaje se tekst: “stav 2.”.

Član 3.

U članu 14. u uvodnom dijelu tekst: “ili u formi Jedinstvenog prospekta koji se sastavlja kombinacijom elemenata 

iz Dokumenta o hartijama od vrijednosti i Dokumenta o registraciji za hartije od vrijednosti:” briše se.

U istom članu u tački z) umjesto teksta: “potvrdu ovlašćene banke” treba stajati tekst: “potvrdu banke kod koje emitent ima otvoren glavni račun”.

Član 4.

U članu 15. na kraju teksta briše se tačka, dodaju se zarez i tekst: “ako je to propisano posebnim zakonom.”.

Član 5.

U članu 18. u stavu 7. umjesto teksta: “člana 51.” treba stajati tekst: “člana 52.”.

Član 6.

U članu 23. u uvodnom dijelu iza riječi: “ili drugo uređeno javno tržište” dodaje se tekst, koji glasi: “koji se sastavlja kombinacijom elemenata iz Dokumenta o hartijama od vrijednosti i Dokumenta o registraciji za hartije od vrijednosti”.

Član 7.
U članu 33. u stavu 4. broj: “10” mijenja se brojem: “15”.

Član 8.

U članu 41. poslije riječi: “niža od” dodaju se riječi: “nominalne ili”.

Član 9.

U članu 45. tačka z) iza broja: “23” dodaje se riječ: “Zakona”.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 01-11-XVIII-318/20

26. juna 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, 

Ognjen Mihajlović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

hartije od vrijednosti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.