Zakon o izmjeni Zakona o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja RS

05.08.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjeni Zakona o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja RS

Zakon o izmjeni Zakona o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja RS

 

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78, 05.08.2020.

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2020. godine, a Vijeće na- roda 30. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2229/20 31. jula 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/10 i 94/15) član 12. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-678/20

22. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.