Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

05.08.2020. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2020. godine, a Vijeće naroda 30. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2225/20 31. jula 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 82/15) u članu 12. u stavu 2. riječ: “pet” zamjenjuje se riječju: “osam”.

U stavu 7. riječ: “osam” zamjenjuje se riječju: “jedana- est”.

Član 2.

U članu 66. u stavu 1. broj: “3.000” zamjenjuje se brojem: “30.000”, a broj: “9.000” zamjenjuje se brojem: “90.000”.

U stavu 2. broj: “300” zamjenjuje se brojem “3.000”, a broj: “900” zamjenjuje se brojem: “9.000”.

Član 3.

U članu 67. u stavu 1. broj: “1.000” zamjenjuje se brojem: “10.000”, a broj: “3.000” zamjenjuje se brojem: “30.000”.

U stavu 2. broj: “200” zamjenjuje se brojem “1.000”, a broj: “600” zamjenjuje se brojem: “3.000”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-673/20

22. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.