Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu korištenja turističkih vaučera

21.08.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu korištenja turističkih vaučera

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 84, 21.8.2020.

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20), na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na 84. sjednici, održanoj 20.8.2020.godine, donosi

 

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Član 1.

U članu 2. stav 2. Uredbe o uvjetima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/20) stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

1. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom u korist jednog korisnika vaučera,

2. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera i

3. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizira posredstvom turističke agencije.”.

 

Član 2.

U članu 8. u stavu 4. poslije riječi: “pasoša” dodaju se zarez i riječi: “odnosno drugi identifikacioni dokument”.

 

Član 3.
U članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Vaučer sadrži sljedeće podatke:

1) odštampane podatke:

1. namjena: subvencionirano korištenje usluga smještaja u ugostiteljskim objektima u 2020. godini,

2. izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine i turizma, 

3. novčana vrijednost: 100,00 KM,

4. serijski broj vaučera,

5. krajnji rok korištenja vaučera (15. novembar 2020. godine),

6. naziv i sjedište ugostiteljskog objekta u kojem se može iskoristiti vaučer i

7. podaci o korisniku vaučera;

2) podatke koji se popunjavaju:

1. potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakon- skog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja) koji mora biti istovjetan potpisu kao na osobnoj iskaznici,

2. potpis ovlašćenog lica ugostitelja, odnosno turističke agencije i pečat i

3. datum.”. Stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 14. u stavu 7. riječ: “Ministarstvo” zamjenjuje se riječima: “Kompenzacioni fond Republike Srpske”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 04/1-012-2-2179/20

20. augusta 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.