Pravilnik o primjeni standarda odgovornog priređivanja igara na sreću

10.09.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o primjeni standarda odgovornog priređivanja igara na sreću

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi postu- panja priređivača prilikom primjene standarda odgovornog priređivanja igara na sreću.

 

Službeni Glasnik Republike Srpske - Broj 89, 10.9.2020

 

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 22/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI STANDARDA ODGOVORNOG PRIREĐIVANjA IGARA NA SREĆU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi postupanja priređivača prilikom primjene standarda odgovornog priređivanja igara na sreću.

 

Član 2.

(1) Cilj odgovornog priređivanja i odgovornog igranja igara na sreću je suzbijanje negativnih posljedica igranja igara na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, posebno za ranjive grupe kao što su maloljetnici i lica sa rizikom prekomjernog, odnosno kompulsivnog igranja.

(2) Koncept odgovornog priređivanja podrazumijeva ispunjenost sljedećih ciljeva odgovornog priređivanja igara na sreću:

1) postizanje visokog nivoa svijesti o društveno odgovornom priređivanju igara na sreću,

2) jačanje individualne odgovornosti za društveno odgovorno priređivanje igara na sreću.

 

Član 3.

Priređivači igara na sreću dužni su u svom radu da:

1) obezbijede zaštitu interesa igrača i ranjivih grupa,

2) obezbijede poštovanje relevantnih zakonskih propisa,

3) primjenjuju i razvijaju najbolje prakse u svom radu,

4) razvijaju bolje razumijevanje društvenog uticaja igranja igara na sreću i doprinose razumijevanju problema nastalih prekomjernim igranjem.

 

Član 4.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću i ovim pravilnikom, priređivači su dužni u svom radu sprovesti sljedeće mjere odgovornog priređivanja igara na sreću:

1) izraditi brošuru u kojoj su opisani slučajevi putem kojih igrač može da prepozna da li je sam ugrožen prekomjernim kockanjem, a brošure su obavezno dostupne na vidnom mjestu, u poslovnim prostorijama gdje se priređuju igre na sreću, kao i na uređajima koji se nalaze van poslov- nih prostorija priređivača,

2) samostalno ili zajednički, u okviru svojih udruženja formirati centre za pomoć pojedincima u svrhu suzbijanja prekomjernog igranja, a centri obavezno imaju dovoljan broj stručnih lica kako bi mogli pružiti neophodnu pomoć putem SOS telefona ili putem individualnih razgovora,

3) angažovati stručna lica koja bi najugroženijim kategorijama društva (učenici srednjih škola) držali časove edukacije o prepoznavanju štetnosti prekomjernog igranja, uz saglasnost samih škola,

4) najmanje jednom godišnje organizovati seminare za svoje zaposlene na kojima bi stručna lica sprovodila obuku za zaposlene o prepoznavanju i sprečavanju prekomjernog igranja,

5) terminale za igre na sreću koji se nalaze van poslovnih prostora, u kojim se priređuju igre na sreću, opremiti softverom i hardverom koji može biti otključan samo sa čitanjem podataka o starosnoj dobi iz lične karte igrača.

 

Član 5.

Priređivači igara na sreću na lokacijama na kojima se priređuju igre igračima stavljaju na raspolaganje informacije:

1) kojima se promoviše odgovorno igranje,

2) gdje igrači mogu pronaći pomoć, uključujući i broj li- nije za pomoć (SOS telefon) i druge mogućnosti liječenja.

 

Član 6.

Priređivači igara na sreću reklamiranje i promociju svojih usluga sprovode na način da te aktivnosti:

1) nisu usmjerene na ranjive grupe,

2) budu u skladu sa relevantnim propisima,

3) primjenjuju opšteprihvaćene etičke standarde,

4) uključuju poruku o odgovornom igranju i broj linije za pomoć gdje je to prikladno,

5) ne navode na zaključak da je igranje razumna strategija za sticanje finansijskih koristi,

6) nisu usmjerene ka licima koja su mlađa od zakonski dozvoljene starosne granice.

 

Član 7.

(1) Priređivači igara na sreću dužni su da na vidnom mjestu naznače koja je zakonski dozvoljena starosna granica za učešće u igrama na sreću.

(2) Priređivači igara na sreću:

1) provjeravaju starost pojedinaca na svojim uplatnim mjestima, automat klubovima, kazinima i pri registraciji igrača putem interneta,

2) sprečavaju maloljetnim licima ulaz u prostorije priređivača u kojima se primaju uplate za igre na sreću.

 

Član 8.

Priređivači internet igara na sreću i priređivači kladioničkih igara na sreću putem SMS-a:

1) omogućavaju primjenu programa za samoisključenje pojedincima koji zahtijevaju da budu isključeni na određeni period,

2) omogućavaju igračima da ograniče iznose svojih uloga primjenom dnevnih, nedjeljnih i mjesečnih limita.

 

Član 9.

Priređivač imenuje lice koje je zaduženo za sprovođenje, obuku i unapređenje društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

 

Član 10.

(1) Priređivač je dužan da izradi program i plan sprovođenja mjera odgovornog priređivanja igara na sreću, koji odobrava Republička uprava za igre na sreću.

(2) Sprovođenje utvrđenih mjera iz programa i plana o odgovornom priređivanju igara na sređu provjerava se u postupku inspekcijskog nadzora.

 

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o primjeni standarda odgovornog priređivanja igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/19).

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, osim odredbe člana 4. tačka 5) ovog pravilnika, koja stupa na snagu 1. maja 2021. godine.

 

Broj: 06.05/020-2624/20

27. avgusta 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Zora Vidović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.