Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate i raspodjele javnih prihoda

09.09.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate i raspodjele javnih prihoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 63/20

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20 i 55/20-isp), iza tačke 3.5.3. dodaje se nova tačka 3.5.4. koja glasi:


"3.5.4. Prihode iz tačke 3.5.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima."

2. U tački 5.2.2. riječi: "rbr. 1 do 7.", brišu se.

3. Tačka 5.2.4. briše se.

4. U tač.12.1.2., 12.1.3., 12.1.5. i 12.1.7. naziv banke "NLB Tuzlanska banka d.d." zamijenjuje se nazivom: "NLB Banka d.d.".

5. Iza tačke 12.1.11. dodaje se nova tačka 12.1.12. koja glasi:

"12.1.12. Račun Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine

 

NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Crveni križ/krst Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-0000850-022

 


6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-2-4155/20-1
augusta, 2020. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Miličević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.