Pravilnik o izmjeni pravilnika o pogonima koji imaju okolinsku dozvolu

17.09.2020. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o izmjeni pravilnika o pogonima koji imaju okolinsku dozvolu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/20 [17.9.2020.]

Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17), člana 68. stav (2) i člana 85. stav (1) alineja 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU


 

Član 1.
 

(1) U Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11), član 3. se mijenja na slijedeći način:

U tački e) Infrastrukturni projekti:

Podtačka 2. se briše.

Podtačka 3. se mijenja i glasi:


 

"3) Izgradnja novih regionalnih i lokalnih cesta i/ili proširenje postojeće regionalne ceste, lokalne ceste ili ceste u naseljima i gradovima sa dvije ili manje saobraćajnih traka kako bi se dobile četiri ili više saobraćajnih traka, gdje bi tako proširena cesta bila duga od 1 do 10 km."

Dosadašnje podtačke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju podtačke 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8)"

(2) U ostalim dijelovima član 3. ostaje nepromijenjen.

 

Član 2.
 

Zahtjevi zaprimljeni u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, biće riješeni u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11).
 

Član 3.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 05-02-28708/20
08. septembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Faruk Kapidžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.