Pravilnik o izgledu posebne uniforme i dopunskih dijelova, MUP KS

17.09.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o izgledu posebne uniforme i dopunskih dijelova, MUP KS

Ovim pravilnikom propisuju se posebne uniforme i dopunski dijelovi uniforme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, izgled, boja, način izrade, materijal za izradu, rok trajanja i uređuju se tehničke karakteristike, mjere sigurnosti kod proizvodnje, zaduživanje policijske uniforme i dopunskih dijelova uniforme, kao i druga pitanja od značaja za navedenu oblast.

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/20 [17.9.2020.]

Na osnovu odredbe čl. 21. stav (5) tačka a) i čl. 23. stav (3) tačke d) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19), odredbe čl. 5. stav (4) i 127. stav (1) tačka a) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19) i odredbe člana 7. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/10), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donosi

 

PRAVILNIK

O IZGLEDU, DIJELOVIMA I BOJI POSEBNE UNIFORME I DOPUNSKIH DIJELOVA UNIFORME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim pravilnikom propisuju se posebne uniforme i dopunski dijelovi uniforme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava policije), izgled, boja, način izrade, materijal za izradu, rok trajanja i uređuju se tehničke karakteristike, mjere sigurnosti kod proizvodnje, zaduživanje policijske uniforme i dopunskih dijelova uniforme, kao i druga pitanja od značaja za navedenu oblast.
 

Član 2.
(Ravnopravnost spolova)

 

Gramatička terminologija u ovom pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.
 

Član 3.
(Posebne uniforme policijskih službenika Uprave policije)

 

(1) Posebne uniforme policijskih službenika Uprave policije su:

a) posebna uniforma za policijske službenike Sektora za policijsku podršku i pripadnike vodova za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u okviru policijskih stanica u policijskim upravama i Jedinice za saobraćaj u Sektoru uniformisane policije,

b) posebna uniforma za policijske službenike Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku i Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu i

c) posebna uniforma za policijske službenike odjeljenja i jedinice u Sektoru kriminalističke policije i odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama (u daljnjem tekstu: kriminalistička policija).

(2) Policijski službenici Sektora kriminalističke policije u Upravi policije i policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama, prilikom obavljanja službenih poslova i zadataka, nose civilnu odjeću i ista se smatra uniformom u smislu ovog pravilnika.

(3) Civilnu odjeću mogu nositi i drugi policijski službenici u slučaju potrebe i na osnovu posebnog propisa koji u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19) donosi policijski komesar.

 

 

DIO DRUGI - POSEBNE UNIFORME
 

POGLAVLJE I - POSEBNE UNIFORME ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE SEKTORA ZA POLICIJSKU PODRŠKU I VODOVA ZA SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I MIRA U VEĆEM OBIMU U OKVIRU POLICIJSKIH STANICA I JEDINICE Z

 

Odjeljak 1. - Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku

 

Član 4.
(Posebne uniforme i dijelovi uniformi za policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku)

 

(1) Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku su:

a) taktička uniforma za urbano područje - ljetna i zimska,

b) taktička uniforma za ruralno područje - ljetna i zimska,

c) uniforma za policijske službenike Operativnog upadnog ronilačkog tima,

d) uniforma za policijske službenike Operativnog upadnog alpinističkog tima,

e) uniforma za policijske službenike vodiče službenih pasa i

f) uniforma za snajperiste.

(2) Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku su:

a) Taktička uniforma za urbano područje za ljetnje i zimske uslove koja se sastoji od:

1) ljetne hlače,

2) borbena majica - ljetna,

3) kačket,

4) majica kompresijska, dri-fit, kratki rukav - ljetna

5) polo majica, kratki rukav - ljetna,

6) beretka,

7) maska za zaštitu identiteta,

8) čarape - ljetne,

9) taktički ruksak.

10) podkapa - ljetna,

11) ljetna jakna

12) borbena patika - gležnjača

13) taktičke rukavice - ljetne,

14) borbena patika - patika

15) hlače - zimske sa termo uloškom,

16) košulja zimska sa termo uloškom,

17) zimska kapa,

18) podkapa - zimska,

19) čarape - zimske,

20) jakna zimska,

21) zimske čizme sa grijačima,

22) borbena majica - zimska,

23) rolka zimska,

24) taktičke rukavice - zimske i

25) jakna za kišu i vjetar.

b) Taktička uniforme za ruralno područje za ljetnje i zimske uslove koja se sastoji od:

1) hlače - ljetne,

2) borbena majica - ljetna,

3) kačket,

4) majica kompresijska, kratki rukav - ljetna

5) polo majica, kratki rukav - ljetna

6) beretka,

7) maska za zaštitu identiteta,

8) čarape - ljetne ,

9) taktički ruksak.

10) ljetna jakna

11) borbena patika - gležnjača,

12) taktičke rukavice - ljetne,

13) podkapa - ljetna,

14) hlače - zimske sa termo uloškom,

15) košulja zimska sa termo uloškom,

16) borbena majica - zimska,

17) zimska kapa,

18) podkapa - zimska,

19) čarapa - zimska,

20) jakna zimska - zimska,

21) zimske čizme sa grijačima - zimske

22) rolka zimska,

23) taktičke rukavice - zimske,

24) jakna za kišu i vjetar - ljetna,

25) kamuflažni komplet za snijeg - zimska i

26) navlaka za potkoljenice (gležnjaci - gamaže).

c) Uniforma za policijske službenike Operativnog upadnog ronilačkog tima koja se sastoji od:

1) ronilačko mokro odijelo,

2) ronilačko suho odijelo i

3) ronilačko pododijelo.

d) Uniforma za policijske službenike Operativnog upadnog alpinističkog tima koja se sastoji od:

1) jakna Gore-tex,

2) jakna Polartec,

3) pantalone alpinističke zimske,

4) pantalone alpinističke ljetne,

5) cipela zimska za ekstremne uslove,

6) cipela ljetna treking,

7) rukavice zimske,

8) kapa Polartec,

9) kapa ljetna i

10) zaštitne naočale.

e) Uniforma za policijske službenike - vodiče službenih pasa koja se sastoji od:

1) odijelo sa termo uloškom,

2) odijelo za vjetar i kišu dvodjelno (šuškavac - lagani),

3) pantalone za rad i trening,

4) radni kombinezon,

5) čizme za rad i trening (gumirane za kišu i blato),

6) rukavice termo,

7) rukavice za čišćenje i održavanje higijene psa (gumirane) i

8) rukavice za rad i trening (pojačane).

f) Uniforma za policijske službenike - snajperiste koja se sastoji od:

1) vodootporni komplet - ljetna/zimska,

2) gili odijelo,

3) čarape s grijačima - zimska,

4) zimski veš sa grijačima - zimska,

5) zimska kapa sa grijačima - zimska i

6) rukavice sa grijačima - zimska.

(3) Uniforme iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana zadužuju svi policijski službenici Jedinice za specijalističku podršku.

(4) Uniformu iz stava (1) tačka c) ovog člana zadužuju policijski službenici Operativnog upadnog ronilačkog tima u Jedinici za specijalističku podršku.

(5) Uniformu iz stava (1) tačka d) ovog člana zadužuju policijski službenici Operativnog upadnog aplinističkog tima u Jedinici za specijalističku podršku.

(6) Uniformu iz stava (1) tačka e) ovog člana zadužuju policijski službenici vodiči službenih pasa u Jedinici za specijalističku podršku.

(7) Uniformu iz stava (1) tačka f) ovog člana zadužuju policijski službenici koji su snajperisti u upadno operativnim timovima: "Alfa 10", "Alfa 20" i "Beta 10".

 

Odjeljak 2. - Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za podršku

 

Član 5.
(Posebne uniforme i dijelovi uniformi za policijske službenike Jedinice za podršku)

 

(1) Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za podršku su:

a) uniforma za osiguranje javnih okupljanja - ljetna i zimska,

b) taktička uniforma - ljetna i zimska i

c) uniforma za policijske službenike vodiče službenih pasa.

(2) Posebne uniforme za policijske službenike Jedinice za podršku su:

a) Uniforma za osiguranje javnih okupljanja ljetna i zimska koja se sastoji od:

1) ljetne hlače,

2) borbena majica - ljetna,

3) kačket,

4) majica kompresijska, kratki rukav - ljetna

5) polo majica, kratki rukav - ljetna,

6) beretka,

7) maska za zaštitu identiteta,

8) čarape - ljetne,

9) taktički ruksak,

10) podkapa - ljetna,

11) ljetna jakna

12) borbena patika - gležnjača

13) taktičke rukavice - ljetne,

14) borbena patika

15) hlače - zimske sa termo uloškom,

16) košulja zimska sa termo uloškom,

17) zimska kapa,

18) podkapa - zimska,

19) čarape - zimske,

20) jakna zimska,

21) zimske čizme sa grijačima,

22) borbena majica - zimska,

23) rolka zimska,

24) taktičke rukavice - zimske i

25) jakna za kišu i vjetar.

b) Taktička uniforma ljetna i zimska koja se sastoji od:

1) hlače - ljetne,

2) borbena majica - ljetna,

3) kačket,

4) majica kompresijska, kratki rukav - ljetna

5) polo majica, kratki rukav - ljetna

6) beretka,

7) maska za zaštitu identiteta,

8) čarape - ljetne ,

9) taktički ruksak.

10) ljetna jakna

11) borbena patika - gležnjača,

12) taktičke rukavice - ljetne,

13) podkapa - ljetna,

14) hlače - zimske sa termo uloškom,

15) košulja zimska sa termo uloškom,

16) borbena majica - zimska,

17) zimska kapa,

18) podkapa - zimska,

19) čarapa - zimska,

20) jakna zimska,

21) zimske čizme sa grijačima

22) rolka zimska,

23) taktičke rukavice - zimske,

24) jakna za kišu i vjetar - ljetna,

25) kamuflažni komplet za snijeg - zimska,

26) navlaka za potkoljenice (gležnjaci - gamaže) i

27) taktička futrola za službeni pištolj sa nosačem za butinu.

c) Uniforma za policijske službenike vodiče službenih pasa koja se sastoji od:

1) odijelo sa termo uloškom,

2) odijelo za vjetar i kišu dvodjelno (šuškavac - lagani),

3) pantalone za rad i trening,

4) radni kombinezon,

5) čizme za rad i trening (gumirane za kišu i blato),

6) rukavice termo,

7) rukavice za čišćenje i održavanje higijene psa (gumirane) i

8) rukavice za rad i trening (pojačane).

(3) Uniforme iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana zadužuju svi policijski službenici Jedinice za podršku.

(4) Uniformu iz stava (1) tačka c) ovog člana zadužuju policijski službenici vodiči službenih pasa u Jedinici za podršku.

 

Odjeljak 3. - Posebne uniforme za policijske službenike pripadnike vodova za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u okviru policijskih stanica i Jedinice za saobraćaj

 

Član 6.
(Posebne uniforme i dijelovi uniformi za policijske službenike pripadnike vodova za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u okviru policijskih stanica i Jedinice za saobraćaj)

 

(1) Uniforma za policijske službenike pripadnike vodova za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u okviru policijskih stanica i Jedinice za saobraćaj sastoji se od:

1) zimska jakna s podjaknom i prslukom,

2) pantalone,

3) košulja dugi rukav,

4) košulja kratki rukav,

5) "polo" majica dugi rukav,

6) "polo" majica kratki rukav,

7) džemper sa rol kragnom,

8) zimske čizme,

9) čizme taktičke za sve vremenske uslove,

10) zimska potkapa,

11) zimska kapa,

12) kačket,

13) beretka,

14) kaiš za pantalone,

15) taktički pojas,

16) zimski veš,

17) zimske čarape,

18) ljetne čarape,

19) zimske rukavice,

20) rukavice za pretres i

21) rukavice za specijalne pretrage.

(2) Uniformu iz stava (1) ovog člana zadužuju svi policijski službenici pripadnici vodova za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u okviru policijskih stanica u policijskim upravama i Jedinice za saobraćaj u Sektoru uniformisane policije, kao i drugi policijski službenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

 

Član 7.
(Karakteristike dijelova posebnih uniformi)

Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniformi iz čl. 4., 5. i 6 . ovog pravilnika određeni su u Prilogu broj 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
 

 

POGLAVLJE II - POSEBNE UNIFORME ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE U ODJELJENJU KRIMINALISTIČKE TEHNIKE, FORENZIKE I ODJELJENJU ZA KONTRADIVERZIONU ZAŠTITU

 

Član 8.
(Posebne uniforme za policijske službenike Odjeljenja kriminalističke tehnike, forenzike i Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu)

 

(1) Posebne uniforme za policijske službenike Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku i Odjeljenja za kontradivrezionu zaštitu namijenjene su policijskim službenicima u slučajevima kada rade u otežanim vremenskim i higijensko-tehničkim, odnosno laboratorijskim uslovima (forenzički i foto-laboratorij), kao i uslovima koji zahtijevaju da službenici budu vidno obilježeni.

(2) Dijelovi posebne uniforme za rad policijskih službenika Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku i Odjeljenja za kontradivrezionu zaštitu:

a) kačket,

b) prsluk,

c) kombinezon,

d) rukavice za pretres,

e) rukavice za specijalne pretrage,

f) službeni opasač s futrolom,

g) kišni mantil,

h) radni mantil i

i) radna obuća "klompa".

(3) Dijelove uniforme iz stava (2) ovog člana zadužuju svi policijski službenici Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku i Odjeljenja za kontradivrezionu zaštitu, kao i drugi uposlenici navedenih odjeljenja u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

(4) Sredstva za nabavku civilne odjeće iz člana 8. ovog pravilnika utvrđena su odredbama kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava i obaveze poslodavca, sindikata policije i uposlenika, iz rada i po osnovu rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Upravi policije.

 

Član 9.
(Karakteristike dijelova posebnih uniformi)

Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniformi iz člana 8. ovog pravilnika određeni su u Prilogu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
 

 

POGLAVLJE III - POSEBNA UNIFORMA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ODJELJENJA I JEDINICE U SEKTORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE I ODJELJENJA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKIM UPRAVAMA.

 

Član 10.
(Posebna uniforma za policijske službenike kriminalističke policije)

 

(1) Policijski službenici kriminalističke policije nose civilnu odjeću propisanu odredbama ovog pravilnika po nalogu rukovodioca organizacione jedinice u kojoj su raspoređeni, u skladu sa specifičnim poslovima koje obavljaju.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, po nalogu rukovodioca organizacione jedinice u kojoj su raspoređeni, policijski službenici kriminalističke policije prilikom obavljanja posebnih poslova (npr. svjedočenje na sudu u svojstvu službene osobe, uzimanje ili davanje izjava, prisustvo na seminarima i sl.) nose civilnu odjeću koja se sastoji od:

a) odijela (sako i pantalone),

b) suknja,

c) košulje (kratkih ili dugih rukava),

d) kravate,

e) kaiša i

f) cipela.

(3) Sredstva za nabavku civilne odjeće iz stave (2) ovog člana utvrđena su odredbama kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava i obaveze poslodavca, sindikata policije i uposlenika iz rada i po osnovu rada u Ministarstvu i Upravi policije.

 

Član 11.
(Dodatni dijelovi posebne uniforme za rad kriminalističke policije)

 

(1) Dodatni dijelovi posebne uniforme za policijske službenike kriminalističke policije namijenjeni su za rad u uslovima koji zahtijevaju da policijski službenici budu vidno obilježeni.

(2) Dodatni dijelovi posebne uniforme za rad policijskih službenika kriminalističke policije su:

a) kačket,

b) jakna s podjaknom (zimska i ljetna),

c) prsluk,

d) rukavice za pretres,

e) rukavice za specijalne pretrage,

f) službeni opasač s futrolom i

g) kišni mantil.

(3) Dodatne dijelove posebne uniforme iz stava (2) ovog člana zadužuju svi policijski službenici kriminalističke policije, kao i drugi uposlenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

 

Član 12.
(Karakteristike dijelova posebnih uniformi)

Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniformi iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika određeni su u Prilogu broj 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
 

DIO TREĆI - DOPUNSKI DIJELOVI JEDINSTVENE POLICIJSKE UNIFORME
 

Član 13.
(Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme)

 

(1) Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme su:

a) Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme za motocikliste i to:

1) motociklističko dvodijelno odijelo za ekstremno velike temperature,

2) motociklistički jednodijelni kombinezon,

3) motociklističke čizme,

4) motociklistička kaciga,

5) potkapa,

6) rukavice-univerzalne,

7) majica kratki rukav "polo",

8) kačket,

9) kišni jednodijelni kombinezon,

10) zaštitni pojas,

11) pododijelo i

12) čarape duge (dokoljenice).

b) Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme za bicikliste i to:.

1) kaciga zaštitna biciklistička,

2) rukavice biciklističke,

3) cipele biciklističke,

4) štitnici za koljena i laktove i

5) biciklističke naočale.

(2) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava (1) tačka a) ovog člana zadužuju policijski službenici motociklisti Jedinice za saobraćaj i motociklisti u policijskim stanicama.

(3) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava (1) tačka b) ovog člana zadužuju policijski službenici biciklisti.

 

Član 14.
(Karakteristike dopunskih dijelova jedinstvene policijske uniforme)

Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniformi iz člana 13. ovog pravilnika određeni su u Prilogu broj 4. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
 

 

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 15.
(Zaduživanje)

 

Policijski službenici uniforme propisane odredbama ovog pravilnika zadužuju u sljedećim količinama:

a) pantalone (ljetne i zimske), dva komada,

b) košulja (kratki i dugi rukav), dva komada,

c) zimske čarape i zimski veš, dva komada i

d) ostali dijelovi, jedan komad.

 

Član 16.
(Razduživanje)

 

Policijski službenik kojem prestane radni odnos u Upravi policije dužan je razdužiti uniforme propisane odredbama ovog Pravilnika.
 

Član 17.
(Oznake na posebnim uniformama)

 

(1) Na posebnim uniformama policijskih službenika stavljaju se sljedeće oznake:

a) oznaka sa imenom i prezimenom policijskog službenika,

b) grb Kantona Sarajevo,

c) policijska značka i

d) oznake čina.

(2) Oznaka sa imenom i prezimenom policijskog službenika nosi se na desnoj strani, iznad desnog džepa košulje. Fiksira se za vezivni čičak od odgovarajućeg platna, štepanjem žutom niti adekvatne čvrstoće. Vezivni čičak je prilagođen postavljanju na nosivi čičak (podlogu) koji je fiksiran na košulju, te osigurava čvrsto vezivanje oznake. Na vezivnom čičku boja teksta je žuta, a boja podloge je crna sa žutim obrubom širine 2 mm. Širina žutog obruba (okvira) je 25 mm, dok dužinu određuje broj slova u imenu i prezimenu policijskog službenika. Slova su visine 7 mm i širine 4 mm, vetikalno podjednako odmaknuta od obruba s gornje i donje strane. Dimenzije nosivog čička su identične dimenzijama vezivnog čička.

(3) Grb Kantona Sarajevo nosi se na desnoj strani, ispod obruba gornjeg dijela košulje na razdaljini od 90 mm, odnosno na desnoj strani zimske i kratke jakne ispod obruba gornjeg dijela jakne. Na košulju i na jaknu se fiksira za vezivni čičak od odgovarajućeg platna. Vezivni čičak je prilagođen postavljanju na nosivi čičak (podlogu) koji je fiksiran na košulju, odnosno jaknu, te osigurava čvrsto vezivanje oznake. Oblik, izgled i boja grba Kantona Sarajevo su određeni Zakonom o grbu i zastavi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/99).

(4) Policijski službenici Sektora za policijsku podršku prilikom učestvovanja u akcijama ili prilikom obavljanja posebnih poslova i zadataka ne nose oznake iz st. (2) i (3) ovog člana.

(5) Oznake činova za policijske službenike nose se na naramenicima gornjih dijelova uniforme, jakne ili košulje. Oblik i izgled oznaka činova određen je posebnim propisom Vlade Kantona Sarajevo.

(6) Izuzetno od stava (5) policijski službenici Sektora za policijsku podršku i policijski službenici u vodovima za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u policijskim upravama i Jedinici za saobraćaj oznake činova nose na prednjoj strani uniforme, jakne ili košulje, desno iznad prsnog šava.

(7) Policijska značka nosi se na uniformi, jakni ili košulji u predjelu lijevog džepa. Izgled i oblik policijske značke određen je posebnim propisom Vlade Kantona Sarajevo.

(8) Prilikom zaduživanja uniforme i dopunskih dijelova uniforme, osim uniformi iz čl. 8. i 10. ovog pravilnika, Uprava policije osigurava nabavku oznaka na uniformi propisanih odredbama stava (1) ovog člana.

 

Član 18.
(Rokovi trajanja)

 

(1) Rokovi trajanja dijelova posebnih uniformi i dopunskih dijelova jednistvene uniforme određeni su u Prilozima br. 1., 2., 3. i 4. koji su sastavni dijelovi ovog pravilnika.

(2) U slučaju da dođe do oštećenja dijelova posebnih uniformi i dopunskih dijelova jedinstvene uniforme propisanih odredbama ovog pravilnika, prije isteka rokova iz stava (1) ovog člana, u mjeri da se pomenuti dijelovi više ne mogu koristiti, izvršit će se zamjena istih.

 

Član 19.
(Uniforme i dijelovi uniformi za policijske službenike koji se upućuju na službu u UN mirovnu misiju)

 

Policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju zadužuju posebnu policijsku uniform prilagođenu uslovima misije, u skladu sa posebnim propisom.
 

Član 20.
(Korištenje uniformi zaduženih prema ranijim propisima)

 

Do nabavke odgovarajuće jedinstvene policijske uniforme u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/10) u Upravi policije će se koristiti posebne uniforme i dijelovi jedinistvene policijske uniforme, u okviru propisanih rokova trajanja, a koje su nabavljene i zadužene prema propisu iz člana 21. tačka a) ovog pravilnika.
 

Član 21.
(Stavljanje van snage ranijih propisa)

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

a) Pravilnik o posebnoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-303/13, od 13.05.2013. godine i Pravilnik o dopunama pravilnika o posebnoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-365/16, od 25.07.2016. godine,

b) Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju poslove i zadatke sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, pripadnike kriminalističke policije, policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme broj 01-773/13, od 16.01.2014. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju poslove i zadatke sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, pripadnike kriminalističke policije, policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske unfiorme broj 01-561/14, od 17.11.2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju poslove i zadatke sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, pripadnike kriminalističke policije, policijske službenike Jedinice za specijalističku podršku i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniorme broj 01-236/16, od 06.05.2016. godine.

 

Član 22.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-7-05-3584/20
14. septembra 2020. godine


Ministar
Mr. Ismir Jusko, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.