Pravilnik o načinu prikupljanja statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama

09.10.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o načinu prikupljanja statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o saobraćajnim nezgodama.

 

Službeni glasnik BiH broj 63/20 [9.10.2020.]

Na osnovu člana 252. tačka 23), a u vezi sa članom 158. stav (7) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADI STATISTIČKIH PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o saobraćajnim nezgodama.
 

Član 2.
(Nadležnost)

 

Organi entiteta i kantona nadležni za unutrašnje poslove i Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležni su za poslove prikupljanja i obrade statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama (u daljnjem tekstu: nadležni organ).
 

Član 3.
(Prikupljanje i obrada statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama)

 

(1) Nadležni organi podatke o saobraćajnim nezgodama prikupljaju prema obrascu koji je dat u Prilogu 1. i čini dio ovog Pravilnika.

(2) Nadležni organi vrše obradu statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama prikupljenim u skladu sa stavom (1) ovog člana.

 

Član 4.
(Dostavljanje podataka o saobraćajnim nezgodama)

 

(1) Nadležni ograni dostavljaju Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine podatke o saobraćajnim nezgodama prema obrascima koji su dati u Prilogu 2. i čini dio ovog Pravilnika, a na osnovu potpisanog memoranduma o razmjeni podataka.

(2) Podatke iz stava (1) ovog člana nadležni organi dostavljaju Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine podatke o saobraćajnim nezgodama iz stava (2) ovog člana, na osnovu zaključenog Memoranduma o razumijevanju o poslovnim aranžmanima između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD/ITF), dostavlja Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD/ITF), u okviru međunarodne baze podataka o cestovnom saobraćaju i nezgodama (IRTAD - International Traffic Safety Data Analysis).

 

Član 5.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.
 

Broj 01-04-02-2-2535/20
01. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.